1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Mama 4 plus - świadczenie otrzymuje już ponad 53,5 tys. osób

Mama 4 plus, rodzicielskie świadczenie uzupełniające, nazywane jest także emeryturą dla matek. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej wskazała, ile osób z niego korzysta. Prawie trzy tysiące decyzji dotyczyło osób, które wychowywało więcej niż ośmioro dzieci.

Mama 4 plus, czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające, funkcjonuje od zeszłego roku - wnioski można było składać od 1 marca 2019 roku. Minister Marlena Maląg podsumowała pierwszy rok działania programu.

Nasza polityka prorodzinna to nie tylko inwestowanie w rodziny z małymi dziećmi, lecz także wspieranie osób, które włożyły wiele trudu w wychowanie większej liczby dzieci

- powiedziała.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej wskazała, że świadczenie Mama 4 plus otrzymuje ponad 53,5 tys. osób. Niemal 2,7 tys. decyzji o przyznaniu świadczenia dotyczyło osób, które wychowywały więcej niż ośmioro dzieci.

Mama 4 plus - co to za świadczenie

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przeznaczone jest dla osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania, ponieważ zrezygnowały z pracy zarobkowej lub - poświęcając się dzieciom - w ogóle jej nie podjęły. Wniosek o jego przyznanie mogą złożyć osoby, które osiągnęły wiek emerytalny. Świadczenie może być przyznane:

 • matce, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci,
 • w przypadku śmierci matki albo porzucenia dzieci przez matkę - ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci.

Jeśli wnioskująca osoba pobiera świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej emerytury. Jeśli osoba zainteresowana programem Mama 4 plus nie ma prawa do żadnego świadczenia, świadczenie rodzicielskie będzie wypłacane w kwocie najniższej emerytury.

Mama 4 plus to świadczenie, które podlega corocznej waloryzacji.

Co rodzicom oferuje państwo? To m.in. 500 plus czy ulga podatkowa na dzieci:

Zobacz wideo

Mama 4 plus - jak otrzymać świadczenie?

O rodzicielskie świadczenie uzupełniające musimy wnioskować. Wniosek składamy w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub w oddziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Musimy do niego dołączyć:

 • akty urodzenia dzieci,
 • informację o numerach PESEL dzieci,
 • oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz innych okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia.

Wnioski są rozpatrywane indywidualne, a prawo do świadczenia mamy od pierwszego dnia miesiąca, w którym została wydana decyzja (nie wcześniej jednak niż od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego).

Korzystałam z informacji opublikowanych na stronie ministerstwa.