Mama 4 plus - świadczenie otrzymuje już ponad 53,5 tys. osób

Mama 4 plus, rodzicielskie świadczenie uzupełniające, nazywane jest także emeryturą dla matek. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej wskazała, ile osób z niego korzysta. Prawie trzy tysiące decyzji dotyczyło osób, które wychowywało więcej niż ośmioro dzieci.

Mama 4 plus, czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające, funkcjonuje od zeszłego roku - wnioski można było składać od 1 marca 2019 roku. Minister Marlena Maląg podsumowała pierwszy rok działania programu.

Nasza polityka prorodzinna to nie tylko inwestowanie w rodziny z małymi dziećmi, lecz także wspieranie osób, które włożyły wiele trudu w wychowanie większej liczby dzieci

- powiedziała.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej wskazała, że świadczenie Mama 4 plus otrzymuje ponad 53,5 tys. osób. Niemal 2,7 tys. decyzji o przyznaniu świadczenia dotyczyło osób, które wychowywały więcej niż ośmioro dzieci.

Mama 4 plus - co to za świadczenie

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przeznaczone jest dla osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania, ponieważ zrezygnowały z pracy zarobkowej lub - poświęcając się dzieciom - w ogóle jej nie podjęły. Wniosek o jego przyznanie mogą złożyć osoby, które osiągnęły wiek emerytalny. Świadczenie może być przyznane:

  • matce, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci,
  • w przypadku śmierci matki albo porzucenia dzieci przez matkę - ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci.

Jeśli wnioskująca osoba pobiera świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej emerytury. Jeśli osoba zainteresowana programem Mama 4 plus nie ma prawa do żadnego świadczenia, świadczenie rodzicielskie będzie wypłacane w kwocie najniższej emerytury.

Mama 4 plus to świadczenie, które podlega corocznej waloryzacji.

Co rodzicom oferuje państwo? To m.in. 500 plus czy ulga podatkowa na dzieci:

Zobacz wideo

Mama 4 plus - jak otrzymać świadczenie?

O rodzicielskie świadczenie uzupełniające musimy wnioskować. Wniosek składamy w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub w oddziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Musimy do niego dołączyć:

  • akty urodzenia dzieci,
  • informację o numerach PESEL dzieci,
  • oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz innych okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia.

Wnioski są rozpatrywane indywidualne, a prawo do świadczenia mamy od pierwszego dnia miesiąca, w którym została wydana decyzja (nie wcześniej jednak niż od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego).

Korzystałam z informacji opublikowanych na stronie ministerstwa.

Więcej o: