Coraz więcej nieszczepionych dzieci. Liczba odmów szczepień wzrosła z trzech tysięcy aż do 44

Coraz więcej rodziców nie szczepi dzieci - tak wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Są za to karani. Onet.pl poinformował o przypadku, w którym rodzice nie zaszczepili dziecka i dostali karę grzywny w wysokości 500 złotych.

W 2010 r. odnotowano 3437 odmów szczepień. W kolejnych latach liczba zdecydowanie wzrosła. W 2015 r. wyniosła 16 689, w 2017 r. - 30 090, w 2018 r. - 40 342, a tylko od stycznia do października 2019 r. aż 44 475 razy uchylono się od obowiązku szczepienia - tak wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Jak informuje Gazeta Wyborcza, w przeliczeniu na tysiąc osób w wieku 0-19 lat odsetek odmów szczepień w 2012 r. wynosił 0,7, w 2015 r. - 2,3, w 2017 - 4,1, a w 2018 - 5,5 i aż 6,1 w niepełnym 2019 r. Opisano także przypadek rodziców, którzy zostali ukarani za to, że nie zaszczepili dziecka

Kara grzywny dla rodziców, którzy nie zaszczepili dziecka

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zadecydował o ukaraniu rodziców, którzy nie chcieli zaszczepić swojego dziecka przeciwko chorobom zakaźnym - informuje onet.pl. Rodzic uważał, że obowiązek szczepień łamie art. 31 ust. 2 Konstytucji, który mówi o szanowaniu wolności i praw innych oraz, że nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. Powołał się również na konwencję o ochronie praw człowieka z 1950 r., cytując: "Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji".

Sąd zaprzeczył temu, co mówili rodzice. Stwierdził, że obowiązek szczepień nie łamie Konstytucji. Wyjaśnił, że istnieje obowiązek władz publicznych do zwalczania chorób epidemicznych. Rodzice zostali ukarani za niedopełnienie obowiązku szczepień grzywną w wysokości 500 złotych. Decyzję wydał wojewoda mazowiecki, a zaakceptował minister zdrowia.

Czy szczepionki chronią przed zachorowaniem?

Zobacz wideo
Więcej o: