Ulga na dziecko 2019/2020: kwota, limit dochodu, do ilu lat. Ulga prorodzinna PIT przysługuje na pełnoletnie dziecko?

Ulga na dziecko to coś, o czym warto pamiętać podczas rozliczania PIT. Ile wynosi ulga prorodzina 2020 w zeznaniu za rok 2019 i co powinniśmy wiedzieć, jeśli chcemy z niej skorzystać? Ulga prorodzinna przysługuje każdemu? Sprawdźcie.

Ulga na dziecko 2019/2020: kto może z niej skorzystać

Z ulgi podatkowej mogą skorzystać rodzice, opiekunowie i rodzice zastępczy. Warunkiem jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Ulga przeznaczona jest dla tych, którzy uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej, a swoje roczne zeznania podatkowe składają na druku PIT-36 lub PIT-37. Dodatkowo musimy wypełnić załącznik PIT/O. Do zeznania podatkowego nie musimy dołączać innych dokumentów. Jednak na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej musimy przedstawić dokumenty, które są niezbędne do ustalenia prawa do ulgi.

O czym należy pamiętać?

 • O ulgę może wystąpić jedynie podatnik, nie może tego zrobić płatnik, który składa wniosek za podatnika.
 • Kwota ulgi, którą otrzymasz, nie może przekroczyć zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu.
 • Jeśli jesteśmy w związku małżeńskim, razem z małżonkiem otrzymamy jedną ulgę. Jeśli rozliczamy się wspólnie, wpisujemy ulgę na każde dziecko. Jeśli robimy to oddzielnie - musimy ustalić, w jakich proporcjach ją wpiszemy w naszych zeznaniach. Może to być po 50 proc., ale i np. 80 proc. i 20 proc.

Termin składania zeznania podatkowego za rok 2019 mija 30 kwietnia 2020r.

Ulga na dziecko 2019/2020: limit dochodu

Jeśli mamy więcej niż jedno dziecko, ulgę uzyskamy bez względu na to, ile zarabiamy - nie ma limitu dochodowego. Obowiązują one w przypadku wychowywania jednego dziecka:

 1. Jeśli mamy jedno dziecko i wychowujemy je samotnie, nie możemy zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł,
 2. Jeśli mamy jedno dziecko i jesteśmy małżeństwem cały rok - razem z małżonkiem nie możemy łącznie rocznie zarabiać więcej niż 112 000 zł,
 3. Jeśli mamy jedno dziecko i nie jesteśmy w związku małżeńskim z rodzicem dziecka - nie możemy zarabiać rocznie więcej niż 56 000 zł.

Na jakie finansowe wsparcie od państwa mogą liczyć rodzice? Sprawdźcie:

Zobacz wideo

Ulga na dziecko 2019/2020: kwota

Wysokość ulgi podatkowej uzależniona jest od liczby dzieci. I tak:

 • na pierwsze dziecko dostaniemy 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),
 • na drugie dziecko dostaniemy 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),
 • na trzecie dziecko dostaniemy 166,67 zł miesięcznie (rocznie 2 000,04 zł),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko dostaniemy 225 zł miesięcznie (rocznie 2 700 zł).
embed

Kwoty te sumują się. Jeśli wychowujemy dwójkę dzieci, będziemy mogli odliczyć 2 224,08 zł.

Ulga na dziecko 2019/2020: do ilu lat

Czy przysługuje nam także ulga na dziecko pełnoletnie? Tak, jeśli ciągle się uczy, a jego dochód nie przekracza określonego limitu. Ulga prorodzinna przysługuje:

 • na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat,
 • na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • na każde dziecko do 25. roku życia, które ciągle się uczy i jego dochód nie przekracza 3 089 zł (w tę kwotę nie wlicza się renty rodzinnej).

Dochód dziecka a ulga prorodzinna

Musimy pamiętać, że jeśli chcemy skorzystać z ulgi na pełnoletnie dziecko, które uczy się, ale także pracuje, że jego dochód nie może przekroczyć 3 089 zł. Przy ustalaniu prawa do ulgi nie jest brany pod uwagę dochód uzyskany przez dziecko niepełnoletnie.

Kiedy nie przysługuje ulga podatkowa na dziecko?

Przekroczenie limitu dochodowego nie jest jedyną sytuacją, która wyklucza skorzystanie z odliczenia. Z ulgi prorodzinnej nie mogą skorzystać podatnicy, których dzieci:

 • prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną 19 proc. stawką podatku, ryczałtem ewidencjonowanym lub podlegają przepisom ustawy o podatku tonażowym,
 • wstąpiły w związek małżeński,
 • przebywają w placówce, która zapewnia całodniowe utrzymanie.

Zwrot niewykorzystanej ulgi

Warto także pamiętać o tym, że możemy otrzymać kwotę niewykorzystanej ulgi z poprzedniego roku podatkowego. Możliwość ta skierowana jest do podatników, którym zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej im ulgi - mają oni prawo do otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi na dzieci do wysokości przysługującej im kwoty odliczenia. Kwota niewykorzystanej ulgi nie może przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych składek na podlegające odliczeniu ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jeśli chcemy odebrać zaległą kwotę, musimy wypełnić odpowiednie pola w formularzu PIT-36 lub PIT-37.

Ulga prorodzinna 2019/2020: ustawa

O uldze na dziecko mówi Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dn. 26 lipca 1991 r. W art. 27f, który mówi o odliczeniu od podatku kwoty na małoletnie dziecko.

Więcej o: