Urlop rodzicielski 2020 - wymiar, wniosek, wynagrodzenie

Urlop rodzicielski przysługuje zarówno matce jak i ojcu dziecka. Rodzice mają prawo go łączyć lub rozdzielić między sobą. Warunkiem korzystania z urlopu rodzicielskiego jest wykorzystanie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i złożenie odpowiednich wniosków u pracodawcy. Co jeszcze warto wiedzieć o urlopie rodzicielskim w 2020?

Urlop rodzicielski 2020: wymiar

Urlop rodzicielski trwa do 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i do 34 tygodni w przypadku urodzenia dwójki lub więcej dzieci przy jednym porodzie. Inaczej przysługuje urlop rodzicielski rodzicowi adopcyjnemu:

 • 32 tygodnie - w przypadku adopcji jednego dziecka,
 • 34 tygodnie - w przypadku adopcji dwójki lub więcej dzieci,
 • 29 tygodni - w przypadku adopcji starszego dziecka.

Urlop rodzicielski w częściach

Wybierając się na urlop rodzicielski należy pamiętać o kilku zasadach:

 1. Urlop można wykorzystać jednorazowo lub podzielić go na nie więcej niż cztery części.
 2. Należy go wykorzystać nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego w którym dziecko kończy sześć lat.
 3. Każda z części urlopu nie powinna być krótsza niż osiem tygodni.
 4. Części urlopu muszą być wielokrotnością dni tygodnia.
 5. Urlop można wykorzystać od razu po zakończonym urlopie macierzyńskim.
 6. Rodzic może zostawić do 16 tyg. urlopu na później i wykorzystać je do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy szósty rok życia.

Urlop rodzicielski - wniosek

Warunkiem korzystania z urlopu rodzicielskiego, nawet w przypadku gdy z urlopy będzie korzystał ojciec dziecka, jest wcześniejsze wykorzystanie urlopu macierzyńskiego, zakończenie pobierania zasiłku macierzyńskiego oraz wystąpienie do pracodawcy z pisemnym wnioskiem o udzielenie takiego urlopu. Wniosek o udzielenie urlopu należy złożyć:

 • nie później niż 21 dni po porodzie w przypadku wniosku o udzielenie urlopu w pełnym wymiarze bezpośrednio po zakończonym urlopie macierzyńskim,
 • nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu albo jego części, w przypadku kiedy chcemy wykorzystać urlop nie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim i w różnych terminach, lub różnej długości.

Urlop rodzicielski - wynagrodzenie

Urlop rodzicielski jest płatny. Przez pierwsze sześć tygodni, otrzymuje się 100 proc. podstawy zasiłku a przez resztę urlopu - 60 proc. podstawy zasiłku. Jeśli natomiast matka będzie chciała wykorzystać cały urlop rodzicielski od razu po zakończonym urlopie macierzyńskim, wtedy otrzymuje 80 proc. podstawy zasiłku za cały ten czas. Musi to jednak zgłosić do 21 dni po porodzie. Informacje dotyczące obliczania podstawy zasiłku znajdziecie na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Urlop rodzicielski a praca

Urlop można łączyć z praca maksymalnie na pół etatu u pracodawcy, który go udzielił. Jeśli rodzic zdecyduję wrócić do pracy, jego urlop się wydłuża. Na przykład kiedy matka lub ojciec wykorzystuje osiem tygodni urlopu i jednocześnie pracuję na pół etatu, jego lub jej urlop wydłuża się o cztery tygodnie. W czasie tych czterech dodatkowych tygodni rodzic może dalej pracować na pół etatu.  W dowolnym czasie można zrezygnować z części lub całości urlopu. W takim przypadku należy poprosić pracodawcę o zgodę na wcześniejszy powrót do pracy.

Urlop rodzicielski dla ojca

Z urlopu rodzicielskiego mogą korzystać zarówno matka, jak i ojciec dziecka. Rodzice mają prawo wykorzystać urlop :

 • w całości - tylko jedno z rodziców,
 • równocześnie - kiedy na urlopie są oboje rodzice przysługuje im wtedy do 16 tygodni urlopu,
 • na zmianę - rodzice mogą rozdzielić wymiar tygodni między sobą i korzystać z ustalonej liczby tygodni urlopu na zmianę.

Dowiedz się jakie inne urlopy oferuje państwo dla rodziców 

Zobacz wideo

Urlop rodzicielski a wychowawczy

Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu co najmniej sześć miesięcy. Wymiar takiego urlopu to maksymalnie 36 miesięcy. W ramach tych miesięcy jeden miesiąc musi być wyłącznie przeznaczony dla drugiego rodzica tzn. matka może wykorzystać 35 miesięcy urlopu a wtedy ojcowi przypada jeden miesiąc lub na odwrót. Urlop wychowawczy jest udzielany nie więcej niż w pięciu częściach i na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy szósty rok życia lub w przypadku urlopu wychowawczego na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem do 18 roku życia dziecka.

Więcej o:
Copyright © Agora SA