1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Zasiłek pielęgnacyjny 2020. Komu przysługuje? Ile wynosi? Czy szykują się zmiany?

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia kosztów wynikających z zapewnienia opieki i pomocy innej osobie w związku z jej niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek wypłacany od listopada 2019 roku wzrósł do 215,84 zł. Początkowo wynosił 153,99 zł. Później co miesiąc, przyznawano kwotę o wysokości 184,42 zł dla każdej uprawnionej osoby.

Zasiłek pielęgnacyjny - dla kogo?

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest następującym osobom:

 • Niepełnosprawnym dzieciom,
 • niepełnosprawnym powyżej 16 roku życia. Konieczne jest posiadanie legitymacji z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • niepełnosprawnym w wieku powyżej 16 lat, które muszę legitymować się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
 • które ukończyły 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny - komu nie przysługuje?

Zasiłku pielęgnacyjnego nie dostaną osoby, które:

 • Uprawnione są do dodatku pielęgnacyjnego,
 • umieszczone są w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie,
 • członkowi rodziny, któremu przysługuje za granicą inne świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zobacz, jakie możesz dostać inne świadczenia

Zobacz wideo

Kiedy złożyć zasiłek pielęgnacyjny

Aby dostać prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, należy złożyć wniosek w terminie do 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W momencie utraty ważności poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy:

 • złożyć w zespole wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
 • złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Kiedy i jak można pobierać zasiłek pielęgnacyjny

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przyznawane jest w czasie ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności; na czas nieokreślony dla osób, które ukończyły 75 lat; na czas nieokreślony, jeżeli orzeczenie wydano na stałe. Wniosek do prawa do zasiłku pielęgnacyjnego można składać przez cały rok. Trzeba go złożyć wraz z dokumentami w urzędzie miasta lub gminy lub w jednostce wypłacającej świadczenia rodzinne. Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej urzędu , na OPS (Portalu Pomocy Społecznej). Wzór można dostać również stacjonarnie w placówce urzędu.

Więcej o: