Wniosek o zasiłek opiekuńczy 2020. Komu przysługuje, jaka jest wysokość świadczenia

Zasiłek opiekuńczy to świadczenie, z którego możemy skorzystać m.in. wtedy, gdy niezapowiedzianie zamknięto żłobek, do którego chodzi nasze dziecko i musimy się nim zaopiekować. Gdzie znaleźć wniosek o zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy 2020. Komu przysługuje

Z zasiłku możemy skorzystać, jeśli jesteśmy objęci ubezpieczeniem chorobowym w ZUS (m.in. gdy, jesteśmy pracownikami, członkami rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych czy wykonujemy pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia).

Możemy skorzystać z niego w ściśle określonych sytuacjach, jednak zasiłek opiekuńczy na dziecko przysługuje nie tylko wtedy, gdy maluch jest chory.

Zasiłek opiekuńczy to niejedyna pomoc, jaką państwo oferuje rodzinom. Zobacz w naszym wideo, na jakie świadczenia można jeszcze liczyć:

Zobacz wideo

Zasiłek opiekuńczy 2020. Kiedy możemy z niego skorzystać?

Ze świadczenia skorzystamy, gdy jesteśmy zwolnieni od wykonywania pracy, ponieważ musimy opiekować się:

 1. dzieckiem, które nie skończyło ośmiu lat i nastąpiła jedna z sytuacji, która uniemożliwia opiekę osoby lub placówki, która sprawuje ją na co dzień (np. niezapowiedziane zamknięcie żłobka czy choroba niani, z którą zawarliśmy umowę uaktywniającą),
 2. dzieckiem niepełnosprawnym, które nie skończyło 18 lat, a osoba, która sprawuje na co dzień nad nim opiekę nie może się nim zajmować,
 3. chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które nie ukończyło 18 lat,
 4. chorym dzieckiem,
 5. innym niż dziecko chorym członkiem rodziny.

Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyszczególniono dokładne warunki, jakie muszą wystąpić, abyśmy mogli skorzystać z zasiłku.

Zasiłek opiekuńczy 2020. Kiedy nie przysługuje

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje zawsze, gdy nasze dziecko dopadnie choroba. Istniej kilka sytuacji, kiedy rodzic lub opiekun traci do niego prawo. Oto one:

 • Gdy ma się prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych.
 • Jeśli korzysta się z bezpłatnego urlopu lub też urlopu wychowawczego.
 • Jeśli jest się tymczasowo aresztowanym lub odbywa się karę pozbawienia wolności.
 • Jeśli kontrola stwierdziła, że podczas zwolnienia lekarskiego podjęło się pracę lub wykorzystało się je w sposób niezgodny z jego celem.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy 2020. Jakie dokumenty dostarczyć?

Aby dostać zasiłek opiekuńczy należy złożyć u płatnika składek (czyli najczęściej u pracodawcy) druk  Z-15A - w przypadku opieki nad dzieckiem lub druk Z-15B - w przypadku opieki nad innym chorym członkiem rodziny. Wnioski znajdziemy na stronie ZUS.

Ponadto pracodawca powinien otrzymać zwolnienie lekarskie. Obecnie wystawiane są one głównie drogą elektroniczną, wówczas nie trzeba go dostarczać już do kadr. Zostanie on przekazany automatycznie. Jeśli jest taka potrzeba lekarz może je również wydrukować. 

Jeśli opiekę na dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny sprawuje się poza Polską, należy wówczas dostarczyć zaświadczenie lekarskie. Musi ono zawierać:

 • nazwę zakładu leczniczego bądź imię i nazwisko lekarza
 • datę wystawienia i podpis lekarza
 • początkową i końcową datę okresu, w którym jest się niezdolnym do pracy

Co ważne, nie trzeba martwić się o tłumaczenie dokumentu, jeśli wystawiono go na terenie Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Zasiłek opiekuńczy 2020. Jak długo przysługuje

Zasiłek opiekuńczy na opiekę nad zdrowym dzieckiem do lat ośmiu lub chorym do lat 14 można otrzymać maksymalnie na 60 dni w roku kalendarzowym. W następujących sytuacjach przyznawane są świadczenia w krótszym okresie:

 • jeśli opiekuje chorym dzieckiem, które skończyło 14 lat lub innym członkiem rodziny - do 14 dni;
 • jeśli opiekuje chorym dzieckiem niepełnosprawnym starszym niż 14 lat a młodszym niż 18 - do 30 dni;
 • jeśli mąż, żona lub rodzic, czyli osoba stale opiekująca się dzieckiem niepełnosprawnym (starszym niż osiem lat, młodszym niż 18), przez chorobę, pobyt w szpitalu lub poród nie mogą opiekować się sprawować nad nim opieki - do 30 dni

Co ważne, zasiłek opiekuńczy nie może być wypłacany przez okres dłuższy niż 60 dni w danym roku kalendarzowym. Długość tego okresu nie zależy od liczby osób uprawnionych do zasiłku, liczby dzieci czy też innych członków rodziny, którymi trzeba się opiekować. 

Więcej o: