Zasiłek wychowawczy 2020. Kto wypłaca, jakie są zasady i jaka kwota

Zasiłek wychowawczy to jedno z najważniejszych świadczeń rodzinnych dla wielu rodziców. Co trzeba zrobić, by otrzymać zasiłek wychowawczy? Kto wypłaca dodatkowe pieniądze? Kiedy zasiłek wychowawczy nie zostanie przyznany? Odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdziesz w naszym artykule.
Zobacz wideo

Zasiłek wychowawczy 2020. Komu przysługuje i kto wypłaca

Zasiłek wychowawczy, a właściwie dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka w przypadku, gdy ta osoba sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego. Innymi słowy, rodzic lub opiekun, który korzysta z urlopu wychowawczego, może ubiegać się o dodatkowe pieniądze z tytułu zasiłku wychowawczego. Zasiłek wychowawczy wypłacany jest przez ZUS. Co ważne, zasiłek wychowawczy jest jedynie dodatkiem do innego świadczenia rodzinnego - zasiłku rodzinnego. Jeśli więc nie ma się przyznanego zasiłku rodzinnego, nie można otrzymać żadnego z dodatków do świadczenia w tym, zasiłku wychowawczego. 

Zasiłek wychowawczy a zasiłek rodzinny i inne świadczenia

Aby dostać zasiłek rodzinny, należy spełnić kryterium dochodowe. Tym samym, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie powinien przekroczyć kwoty 674 zł (lub 764 zł w przypadku jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności). 

Należy pamiętać, że w jednym okresie możemy dostawać tylko jedno świadczenie. Chcąc więc skorzystać z dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego nie możemy pobierać np. zasiłku macierzyńskiego. 

Zasiłek wychowawczy 2020. Ile wynosi

Wysokość zasiłku wychowawczego wynosi 400 zł. Pieniądze przyznawane są co miesiąc. Możliwe jest też uzyskanie pieniędzy za niepełny miesiąc. Wówczas za każdy dzień dostanie się 1/30 miesięcznej kwoty (zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych kwotę zaokrągla się do 10 groszy w górę). Co ważne, wysokość zasiłku wychowawczego jest niezależna od liczby dzieci przebywających pod opieką osoby uprawnionej do pobierania świadczenia. 

Warto również pamiętać, że zasiłek wychowawczy nie jest przyznawany bezterminowo. Wypłaca się go w okresie nie dłuższym, niż:

  • 24 miesiące kalendarzowe
  • 36 miesięcy kalendarzowych (w przypadku, gdy podczas porodu przyszło na świat więcej niż jedno dziecko)
  • 72 miesięcy kalendarzowych (jeśli rodzic opiekuję się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Jeżeli oboje rodziców korzysta z urlopu wychowawczego, to niestety nie mogą oboje uzyskać zasiłku wychowawczego. Zasiłek wychowawczy jest bowiem wypłacany tylko jednemu z opiekunów przebywających na urlopie wychowawczym.

Zasiłek wychowawczy 2020. Kiedy NIE przysługuje

Istnieje kilka sytuacji, w których zasiłek wychowawczy nie przysługuje rodzicowi. Kiedy tak się dzieje?

  • Jeśli bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pracowało się krócej niż sześć miesięcy. 
  • Jeśli podczas urlopu wychowawczego kontynuuje się zatrudnienie lub podjęło się inną pracę zarobkową, która uniemożliwia osobiste opiekowanie się dzieckiem.
  • Jeśli korzysta się z zasiłku macierzyńskiego w okresie urlopu wychowawczego. 
  • Jeśli dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę np. w ośrodku szkolno-wychowawczym. Wyjątkiem są podmioty wykonujące działalność leczniczą, w których dziecko korzysta z całodobowej opieki przez więcej niż pięć dni w tygodniu.
  • Jeśli osoba uprawniona do zasiłku wychowawczego przestanie sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem. 

Zasiłek wychowawczy 2020. Kryterium dochodowe

Aby dostać zasiłek wychowawczy, trzeba mieć przyznany zasiłek rodzinny, który regulowany jest kryterium dochodowym. Przypomnijmy, że jest to kwota 674 zł na członka rodziny (chyba, że członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności - wówczas kwota jest wyższa i wynosi 764 zł na osobę). 

Urlop wychowawczy. Zasady

Warunkiem koniecznym do przyznania zasiłku wychowawczego jest między innymi przebywanie na urlopie wychowawczym. Warto więc przypomnieć, na jakich zasadach rodzic lub opiekun dziecka może skorzystać z tego typu urlopu. 

Kto może skorzystać z urlopu wychowawczego? Każdy pracownik, który przepracował minimum sześć miesięcy (wliczają się poprzednie okresy zatrudnienia). Urlop wychowawczy w sumie może trwać maksymalnie 36 miesięcy, jednak rodzice mogą ten czas podzielić na części (nie więcej niż cztery). Nie ma przepisów, które określałyby, ile musi trwać każda z poszczególnych części urlopu. Nie ma także regulacji, ile najmniej dniu urlopu wychowawczego musi zawierać jedna część urlopu. Należy jednak pamiętać, że urlop wychowawczy można wykorzystać na dziecko, które nie skończyło sześciu lat lub 18 lat, jeśli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Wniosek o urlop wychowawczy należy złożyć u pracodawcy nie później niż 21 dni przed jego rozpoczęciem. Więcej o zasadach urlopu wychowawczego przeczytasz w naszym artykule: Urlop wychowawcz - wymiar, wniosek, ile płatny.

Więcej o: