Ślub: zmiany w zasadach zawierania małżeństw. Narzeczeni odbędą obowiązkową rozmowę z księdzem

Kościół po raz pierwszy od 30 lat zmienił zasady zawierania małżeństw. Od 1 czerwca 2020 roku narzeczeni będą m.in. odbywać obowiązkową rozmowę z księdzem.

W "Aktach Konferencji Episkopatu Polski" opublikowano Dekret ogólny KEP o przeprowadzeniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego. 

Dokument, który w całości dostępny jest na stronie Episkopatu, zawiera m.in. przypomnienie, że małżeństwo sakramentalne powinno być zawierane w kościele lub kaplicy czy sugestię tematów, które powinien poruszać kapłan podczas rozmów z narzeczonymi. Dekret zawiera także przepisy dotyczące zebrania i zweryfikowania wymaganych do zawarcia małżeństwa dokumentów. 

Ślub na innych zasadach - dlaczego?

Zmiany będą obowiązywać od 1 czerwca 2020 roku i będą zastępować przepisy zawarte w instrukcji KEP o przygotowaniu małżeństwa w Kościele katolickim. Kościół chce "dostosować przepisy prawa partykularnego do nowych wyzwań, z którymi narzeczeni i duszpasterze stykają się w zmieniającej się sytuacji religijnej, społecznej i cywilnoprawnej, z uwzględnieniem m.in. możliwości zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi i nowych przepisów o ochronie osób fizycznych (…), jak również obrad Synodu Biskupów oraz adhortacji papieża Franciszka Amoris Iaetitia" - informuje Episkopat Polski.

Zawieranie małżeństw: co się zmieni?

Ksiądz ma przygotować i podjąć decyzję o dopuszczeniu narzeczonych do ślubu kościelnego. Zanim zdecyduje, będzie oceniał m.in., czy narzeczeni "mają właściwą intencję zawarcia małżeństwa zgodnie z Bożym zamysłem i ustanowieniem, a konsens małżeński będzie wolny od wad". Każdy z narzeczonych będzie rozmawiał z księdzem osobno. Kapłan ma opisać sytuację narzeczonych, a nie tylko wypełniać protokół. 

Osoby, które nie osiągnęły pełnoletności, mają być odwodzone od szybkiego zawarcia świętego związku małżeńskiego. Ksiądz może rozmawiać na temat zdrowia narzeczonych. Może zapytać np., czy mężczyzna, który chce wstąpić w związek małżeński, cierpi na impotencję. Argumentem do nieudzielenia ślubu może być np. zmiana płci któregoś z narzeczonych. 

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna (cytujący biuro prasowe Episkopatu Polski):

Dekret został wydany na podstawie i w zgodności z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego i po sprawdzeniu przez watykańską Kongregację do Spraw Biskupów.

Sandra Kubicka o zaręczynach i ślubie:

Zobacz wideo
Więcej o: