Późne macierzyństwo - jakie niesie ze sobą ryzyko?

Późne macierzyństwo zaczyna być pewnego rodzaju modą w naszych czasach. Coraz częściej kobiety decydują się na dziecko po skończeniu 40 lat, a nawet później. Czy ciąża w takim wieku niesie ze sobą większe ryzyko?

Późne macierzyństwo – co to właściwie znaczy?

Patrząc na zegar biologiczny kobiety, najlepszy czas na urodzenie dziecka stwierdza się u kobiet w przedziale wiekowym 18-20 lat. W obecnych czasach trudno jednak spotkać młode kobiety, które w tym wieku chcą zostać mamami; zdecydowanie częściej niż o zakładaniu rodziny myślą one o zdobyciu wykształcenia, doświadczenia zawodowego, odbyciu wymarzonych podróży i przeżyciu ciekawych przygód. Dzisiejsze kobiety o wiele częściej zachodzą w ciążę powyżej 20 – 25 lat, a nawet po 25. roku życia. Przeciętny wiek urodzenia pierwszego dziecka wynosi obecnie w Polsce 27-28 lat.

Urodzenie dziecka po 25. roku życia nie niesie ze sobą dodatkowego ryzyka, ale gdy w ciąże zachodzi kobieta o 10 lat starsza, możemy już mówić o pewnych zagrożeniach.

Z medycznego punktu widzenia o późnym macierzyństwie mówimy, gdy kobieta skończy 40 lat. W takim przypadku ma ona dodatkowe obciążenie w postaci podwyższonego ryzyka powikłań.

Wczesne macierzyństwo i jego zalety

Korzyści wynikających z zajścia w ciążę przed 40. rokiem życia jest bardzo wiele. Za wcześniejszym rodzeniem przemawiają takie argumenty, jak lepsza wydolność organizmu (młodym matkom łatwiej przejść przez trudności towarzyszące ciąży). Jako przykład można podać obciążenia serca. W 28-34 tygodniu ciąży serce musi pracować na zwiększonych obrotach i przepompować nawet o trzy litry krwi więcej. To zaś nie jest obojętne dla kondycji organizmu.

Kolejne zagrożenie wynika ze znacznie częstszego występowania u kobiet po 40-stce chorób przewlekłych, takich jak nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca typu 2. Przyczyniają się one do wystąpienia powikłań.

Młodszy wiek to przede wszystkim mniejsze ryzyko pojawienia się wad chromosomalnych, z których najczęściej występuje zespół Downa. Nie jest prawdą jednak, że dzieci z takimi wadami rodzą tylko kobiety starsze; młode matki też mogą urodzić dzieci obciążone wadą, ale ryzyko jest znacznie mniejsze.

Wraz z wiekiem rośnie także ryzyko poronień. Nawet 40 proc. matek po 40-stce narażonych jest na poronienie, zaś u kobiet po 45. roku życia nawet połowa z nich.

Inny problem to sam poród. U kobiet, które skończyły 35. rok życia, jest on zazwyczaj trudniejszy, bardziej wyczerpujący i dłuższy. Jest to spowodowane m.in. obniżoną elastycznością tkanek, a to wpływa na problemy z rozwarciem szyjki macicy.

Na końcu należy wspomnieć także o tym, że im starsza kobieta, tym większe prawdopodobieństwo ciąży mnogiej. Ciąża bliźniacza jest obarczona o wiele większym ryzykiem powikłań niż pojedyncza. Te zagrożenia dotyczą w takim samym stopniu matki, jak i dzieci.

Późne macierzyństwo a cesarskie cięcie

Czy wiek, w którym kobieta zachodzi w ciążę będzie miał wpływ na jej poród? A dokładnie na to, czy odbędzie się on w sposób naturalny, czy poprzez cesarskie cięcie? Generalnie nie powinna istnieć między tymi sprawami bezpośrednia zależność. Jednak według statystyk większość przypadków dzieci urodzonych przez starsze mamy rodzą się przez cesarskie cięcie. Jest to uzasadnione, ponieważ

kobiety te mają nieprzygotowaną do porodu szyjkę macicy, z ograniczonymi możliwościami do rozwierania się. Drugą sprawą jest fakt, że u kobiet, które nie rodzą siłami natury, łatwiej jest monitorować przebieg przyjścia dziecka na świat.

Późne macierzyństwo a badania prenatalne

Prawdą jest, że po 40 -stce zwiększa się ryzyko wystąpienia powikłań i wad, jednak niezależnie od wieku, w jakim kobieta zdecyduje się na macierzyństwo, zaleca się przeprowadzenie odpowiednich badań. Aktualnie w przypadku każdej ciąży powinno się ocenić stopień ryzyka wystąpienia wad chromosomalnych. Jest to możliwe dzięki wykonaniu badania ultrasonograficznego, a dodatkowo w niektórych sytuacjach oznaczeń biochemicznych.

W zależności od wyników tych badań lekarze niekiedy mogą skierować pacjentkę na dodatkowe badania. Chodzi tu o takie przypadki, gdy wynik badania jest w jakimś stopniu niepokojący, świadczy o jakimś ryzyku. To jest wskazanie do dalszej diagnostyki. Wówczas rekomenduje się wykonanie takich badań, jak: amniopunkcja, biopsja kosmówki, czasami powinno się także pobrać próbkę krwi dziecka. Warto zaznaczyć, że te badania nie są całkowicie obojętne dla matki i dziecka; choć niosą ze sobą bardzo małe zagrożenie, to jednak nie są całkowicie uznawane za badania nieinwazyjne. Chociaż te badania są bardzo ważne dla każdej przyszłej mamy, nie ma powodów do obaw.

Jak szybko można zajść w ciążę?

Zobacz wideo