1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Zdrada i powody zdrady - dlaczego zdradzamy swojego partnera?

Zdrada to pojęcie, które zna niemal każdy człowiek. Nie każdy jednak jej doświadczył i nie każdy jest świadomy, że dotyczy to także jego. Ale czym właściwie jest zdrada, czy da się ją opisać w paru słowach? Czy dla każdego oznacza ona dokładnie to samo?

Czym jest zdrada wobec partnera?

Zdradę inaczej mogą pojmować kobiety, a inaczej mężczyźni. Podział ze względu na płeć nie jest jednak jednoznaczny, ponieważ dla każdego człowieka zdrada może znaczyć coś innego. Niektórzy za zdradę uznają kontakt z kimś poznanym w Internecie i flirtowanie przez media społecznościowe. Inni powiedzą, że zdrada jest dopiero wtedy, gdy dochodzi do zbliżenia dwóch osób. Jeszcze inni powiedzą, że zdrada to oglądanie gazet i filmów pornograficznych.

Nawet jeśli zdradą nie jest spotkanie z inną osobą, to jeśli na tym spotkaniu dojdzie do pocałunku, zmieni ono już swój charakter. O ile dla niektórych całowanie się z kimś nie jest jeszcze zdradą, to kontakt seksualny z pewnością nią jest - niezależnie od emocjonalnego zaangażowania. Kobiety czują się bardziej pokrzywdzone, gdy ich partner emocjonalnie zaangażuje się w kontakt z drugą osobą. O wiele lepiej panie radzą sobie z tym, że ich mąż zaliczył "skok w bok", niż obdarzył kogoś głębszym uczuciem.

Według psychologów do zdrady dochodzi wtedy, gdy zostaną zerwane wzajemnie ustalone zasady względem partnera. Osoba, która darzy partnera uczuciem, w wyniku zdrady partnera traci zaufanie, co sprawia, że zaburzone zostaje poczucie bezpieczeństwa. Dochodzi do zranienia; zdradzona osoba czuje się zawiedziona, nieszczęśliwa, oszukana, bardzo cierpi.

Dlaczego zdradzamy swojego partnera? Oto najczęstsze powody

 • Po pierwsze: Nieudane życie seksualne

Jedną z głównych przyczyn zdrady wobec partnera jest według badań niedostateczna satysfakcja seksualna w związku. Tak przeważnie twierdzą kobiety. Niezależnie jednak od tego, czy zdradza kobieta, czy mężczyzna, obie płcie liczą na bardziej udane życie erotyczne. Jeśli nie jest ono wystarczająco satysfakcjonujące, każda ze stron podejmuje próbę znalezienia sobie innego partnera. Co istotne, zdrada z powodu niesatysfakcjonującego życia seksualnego dotyczy osób, które twierdzą, że są w udanym związku i dobrze układa im się w innych sferach.

 • Po drugie: Brak emocjonalnego spełnienia

Przeciwnością do nieudanego życia erotycznego jest brak emocjonalnego komfortu. Osoby, które nie czują emocjonalnej bliskości i więzi z partnerem, nie czują się z nią silne związane w sferze psychicznej. Do nawiązania bliskiej relacji potrzebna jest intymność, która jest podstawą do pewnego rodzaju zespolenia. Oprócz bliskości ważne są także inne uczucia, będące podstawą udanego związku - jak wzajemny szacunek, przyjaźń, chęć pomocy, wsparcie. Brak emocjonalnego spełnienia to przyczyna dotyczące związków, w których jeden z partnerów deklarował poczucie bezpieczeństwa, ale wskazywał na brak uczucia i docenienia ze strony partnera.

 • Po trzecie: Pragnienie przygody przeżycia czegoś nowego

Chęć spróbowania czegoś nowego, przeżycia jakiejś przygody, jest równie silnym "motywatorem" do zdrady partnera. Szczególnie dotyczy to związków, w których partnerzy nie rozmawiają ze sobą szczerze na temat swojego życia seksualnego. Zamiast wspólnie podjąć próbę odświeżenia relacji, decydują się poszukać przygód u boku kogoś innego. Tymczasem ciągłe szukanie nowych doznań

może w bardzo krótkim czasie okazać się zgubne - nie sprzyja budowaniu trwałych relacji opartych na mocnych fundamentach.

 • Po czwarte: Niespełnione fantazje erotyczne

Nawet w związkach, w których partnerzy deklarują udane życie seksualne może okazać się, że jedna ze stron ma większe i bardziej wyszukane potrzeby. Niektóre osoby nie potrafią otwarcie powiedzieć partnerowi, że mają fantazje na tle erotycznym. Wstydzą się tego, więc wolą przemilczeć to i szukać zaspokojenia nawiązując relacje z innymi osobami.

 •  Po piąte: Silne pragnienie zemsty

Inną, równie częstą przyczyną zdrady, jest zemsta wobec partnera. Dotyczy to związków, w których jeden z partnerów pragnie się zemścić na doznane krzywdy wobec drugiej osoby. W takich przypadkach zdrada jest podyktowana chęcią zadośćuczynienia, skrzywdzoną osobą targają silne emocje, z którymi nie potrafi sobie poradzić. Gdy dochodzi do zdrady w ramach zemsty, wiele osób próbuje sobie wytłumaczyć swoje postępowanie tym, że to nie z ich przyczyny doszło do takiej sytuacji. Usprawiedliwiają się, że zostali zmuszeni przez partnera do nawiązania bliskiej relacji z inną osobą

Czy da się przewidzieć, że partner nas zdradzi?

Zobacz wideo