1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Dzieci będą bezpieczniejsze w sieci. Ministerstwo Cyfryzacji powołuje Grupę, która o to zadba

Ministerstwo Cyfryzacji postanawia wprowadzić nowy plan, który ma na celu zapewnić dzieciom bezpieczne korzystanie z Internetu. Świadczy o tym m.in, że 43 procent dzieci w wieku 11-17 lat ma kontakt z pornografią w Internecie.

Ministerstwo Cyfryzacji do udziału w projekcie zaprasza przedstawicieli związanych z mediami, portalami internetowymi, instytucjami publicznymi, ośrodkami akademickimi i organizacjami pozarządowymi zajmujących się tym obszarem tematycznym i przedsiębiorstwami działów telekomunikacji i informatyki.

Bezpieczeństwo w sieci

Pomysłodawcą stworzenia Grupy jest Minister Cyfryzacji Marek Zagórski. Najważniejszym celem pracy Grupy będzie opracowanie i przedstawienie rozwiązań odnośnie dostępu do Internetu dla dzieci. Członkowie grupy będą spotykać się cyklicznie. Na spotkaniach omawiane będą priorytetowe tematy. Projekt prowadzony będzie przez Radosława Skrzetuskiego - Szefa Gabinetu Politycznego.

Zobacz, jak Internet działa na zdrowie

Zobacz wideo

Ministerstwo Cyfryzacji apeluje

Na głównej stronie Ministerstwa Cyfryzacji do dnia 8 listopada można wysyłać swoje zgłoszenia na adres: Sekretariat.GP@mc.gov.pl. W zgłoszeniu powinny znajdować się następujące dane:

 • imię, nazwisko
 • stanowisko
 • nazwę reprezentowanego podmiotu
 • numer telefonu do kontaktu
 • adres email
 • wyszczególniony obszar, którym w ramach prac Grupy chcieliby się Państwo zająć
 • krótki opis doświadczenia zawodowego.

Ministerstwo Cyfryzacji dodało informację, że członkostwo w Grupie wiąże się z koniecznością upublicznienia wizerunku. Należy podać imię i nazwisko oraz reprezentowaną instytucję, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia. Instytucja zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami, które zgłoszą chęć uczestnictwa w Grupie.  Ministerstwo Cyfryzacji podejmie decyzję o włączeniu w skład grupy mając na uwadze m.in. szerokie spektrum interesariuszy, reprezentatywność środowisk i kompetencje kandydatów. O składzie Grupy Ministerstwo poinformuje na pierwszym zebraniu.