Dzieci będą bezpieczniejsze w sieci. Ministerstwo Cyfryzacji powołuje Grupę, która o to zadba

Ministerstwo Cyfryzacji postanawia wprowadzić nowy plan, który ma na celu zapewnić dzieciom bezpieczne korzystanie z Internetu. Świadczy o tym m.in, że 43 procent dzieci w wieku 11-17 lat ma kontakt z pornografią w Internecie.

Ministerstwo Cyfryzacji do udziału w projekcie zaprasza przedstawicieli związanych z mediami, portalami internetowymi, instytucjami publicznymi, ośrodkami akademickimi i organizacjami pozarządowymi zajmujących się tym obszarem tematycznym i przedsiębiorstwami działów telekomunikacji i informatyki.

Bezpieczeństwo w sieci

Pomysłodawcą stworzenia Grupy jest Minister Cyfryzacji Marek Zagórski. Najważniejszym celem pracy Grupy będzie opracowanie i przedstawienie rozwiązań odnośnie dostępu do Internetu dla dzieci. Członkowie grupy będą spotykać się cyklicznie. Na spotkaniach omawiane będą priorytetowe tematy. Projekt prowadzony będzie przez Radosława Skrzetuskiego - Szefa Gabinetu Politycznego.

Zobacz, jak Internet działa na zdrowie

Zobacz wideo

Ministerstwo Cyfryzacji apeluje

Na głównej stronie Ministerstwa Cyfryzacji do dnia 8 listopada można wysyłać swoje zgłoszenia na adres: Sekretariat.GP@mc.gov.pl. W zgłoszeniu powinny znajdować się następujące dane:

  • imię, nazwisko
  • stanowisko
  • nazwę reprezentowanego podmiotu
  • numer telefonu do kontaktu
  • adres email
  • wyszczególniony obszar, którym w ramach prac Grupy chcieliby się Państwo zająć
  • krótki opis doświadczenia zawodowego.

Ministerstwo Cyfryzacji dodało informację, że członkostwo w Grupie wiąże się z koniecznością upublicznienia wizerunku. Należy podać imię i nazwisko oraz reprezentowaną instytucję, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia. Instytucja zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami, które zgłoszą chęć uczestnictwa w Grupie.  Ministerstwo Cyfryzacji podejmie decyzję o włączeniu w skład grupy mając na uwadze m.in. szerokie spektrum interesariuszy, reprezentatywność środowisk i kompetencje kandydatów. O składzie Grupy Ministerstwo poinformuje na pierwszym zebraniu.

Więcej o: