1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Zasiłek pielęgnacyjny 2019 wyższy od listopada. Komu przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny do tej pory wynosił 184,42 zł. Od 1 listopada ta kwota wzrośnie. Ile zasiłku otrzymają uprawnione osoby?

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie przyznawane w celu finansowej pomocy pokrywania wydatków na zapewnienie opieki w związku z niezdolnością do samodzielnego, prawidłowego funkcjonowania. Zasiłek wypłacany jest co miesiąc w kwocie 184,42 zł. Początkowa kwota, która jest przyznawana to 153,00 zł. Od 1 listopada 2019 roku kwota wzrośnie do 215,84 zł dla każdej uprawnionej osoby.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku
 • niepełnosprawnej osobie powyżej 16. roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • niepełnosprawnej osobie powyżej 16. roku życia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli nie ukończyła 21 lat
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom upoważnionym do odbioru dodatkowego zasiłku dodawanego do emerytury lub renty. Nie przysługuje też osobom przebywającym w środkach zapewniających utrzymanie (nocleg i pożywienie) oraz, gdy bliskiemu krewnemu przysługuje za granicą kraju dodatkowa dotacja na wydatki związane z opieką osoby niepełnosprawnej lub starszej.

Zobacz kiedy i gdzie składać wniosek o 300+

Zobacz wideo

Zasiłek pielęgnacyjny - statystyki

W 2017 roku wypłacono zasiłek pielęgnacyjny w ciągu miesiąca dla 912,4 tys. osób. Najwyższy udział stanowiły zasiłki wypłacane osobom niepełnosprawnym w wieku 16-74 lata - 74,4 procent, 23,2 procent wyniosły zasiłki dla niepełnosprawnych dzieci poniżej 16. roku życia. Wśród osób, które ukończyły 75 lat to 2,4 procent. W 2019 roku miesięczny zasiłek pielęgnacyjny wypłacany był dla 211,3 tys. dzieci w wieku poniżej 16 lat.  (Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Świadczenia na rzecz rodziny).

Zasiłek pielęgnacyjny - kiedy złożyć

Aby nabyć prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, należy złożyć wniosek w terminie do 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W momencie utraty ważności poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy:

 • złożyć w zespole wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
 • złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.