Zasiłek pielęgnacyjny 2019 wyższy od listopada. Komu przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny do tej pory wynosił 184,42 zł. Od 1 listopada ta kwota wzrośnie. Ile zasiłku otrzymają uprawnione osoby?

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie przyznawane w celu finansowej pomocy pokrywania wydatków na zapewnienie opieki w związku z niezdolnością do samodzielnego, prawidłowego funkcjonowania. Zasiłek wypłacany jest co miesiąc w kwocie 184,42 zł. Początkowa kwota, która jest przyznawana to 153,00 zł. Od 1 listopada 2019 roku kwota wzrośnie do 215,84 zł dla każdej uprawnionej osoby.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku
  • niepełnosprawnej osobie powyżej 16. roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • niepełnosprawnej osobie powyżej 16. roku życia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli nie ukończyła 21 lat
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom upoważnionym do odbioru dodatkowego zasiłku dodawanego do emerytury lub renty. Nie przysługuje też osobom przebywającym w środkach zapewniających utrzymanie (nocleg i pożywienie) oraz, gdy bliskiemu krewnemu przysługuje za granicą kraju dodatkowa dotacja na wydatki związane z opieką osoby niepełnosprawnej lub starszej.

Zobacz kiedy i gdzie składać wniosek o 300+

Zobacz wideo

Zasiłek pielęgnacyjny - statystyki

W 2017 roku wypłacono zasiłek pielęgnacyjny w ciągu miesiąca dla 912,4 tys. osób. Najwyższy udział stanowiły zasiłki wypłacane osobom niepełnosprawnym w wieku 16-74 lata - 74,4 procent, 23,2 procent wyniosły zasiłki dla niepełnosprawnych dzieci poniżej 16. roku życia. Wśród osób, które ukończyły 75 lat to 2,4 procent. W 2019 roku miesięczny zasiłek pielęgnacyjny wypłacany był dla 211,3 tys. dzieci w wieku poniżej 16 lat.  (Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Świadczenia na rzecz rodziny).

Zasiłek pielęgnacyjny - kiedy złożyć

Aby nabyć prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, należy złożyć wniosek w terminie do 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W momencie utraty ważności poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy:

  • złożyć w zespole wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
  • złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Więcej o: