1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

500 plus dla niepełnosprawnych. Jakie są kryteria ZUS?

500 plus dla niepełnosprawnych to rządowy program świadczeń, który ma na celu poprawę życiowej sytuacji osób niepełnosprawnych. Aby dostać dodatkowe pieniądze, należy wypełnić prawidłowo wniosek oraz spełniać kryterium dochodowe.

500 plus dla niepełnosprawnych. Kiedy złożyć wniosek?

500 plus  dla niepełnosprawnych jest nowym programem świadczeń PiS, który wszedł w życie 1 października tego roku. Wnioski możemy składać od początku tego miesiąca, nie ma jednak żadnych ograniczeń czasowych, do kiedy można to robić. Jak na razie, rząd nie planuje wycofywać się z programu 500 plus dla niepełnosprawnych, jednak nie warto zwlekać z wypełnieniem wniosku. Złożenie odpowiednich dokumentów nie jest bowiem równoznaczne z przyznaniem pieniędzy.

ZUS indywidualnie rozpatruje każdy wniosek. Po 1 grudnia ma na to 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Co może być taką okolicznością? Np. uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji, którego posiadanie jest wymogiem koniecznym, do przyznania 500 plus. 

Jeśli złożysz wniosek przed 1 grudnia 2019 roku, na wydanie decyzji w sprawie świadczenia uzupełniającego będziemy mieć 60 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji (art. 27 ust. 1 ustawy o świadczeniu uzupełniającym)

czytamy na stronie ZUS.

500 plus dla niepełnosprawnych. Kryteria ZUS

O 500 plus dla niepełnosprawnych mogą wnioskować pełnoletnie osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. Co ważne, niezdolność ta musi być potwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. 

Świadczenie 500 plus przysługuje osobom, które nie pobierają renty, emerytury czy świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego. Warto jednak pamiętać, że jeśli pobieramy już świadczenia, to nadal możemy ubiegać się o 500 plus. W tym przypadku łączna kwota brutto środków, które są nam przyznawane, nie może miesięcznie przekroczyć 1600 zł.

Więcej o nowym świadczeniu przeczytasz tutaj:

500 plus dla niepełnosprawnych. Jak złożyć wniosek?

Wniosek o 500 plus dla niepełnosprawnych składamy do organu, który wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe. Jeśli nie posiadamy prawa do świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub mamy prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek można przesłać pocztą lub elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Rodzice mogą liczyć na finansowe wsparcie od państwa różnego rodzaju. Lista świadczeń nie kończy się na 500 plus. Zobaczcie w naszym wideo, co oferuje rodzinom państwo:

Zobacz wideo
Więcej o: