Urlop na żądanie i opieka nad dzieckiem - czym się różnią i jak z nich skorzystać?

Urlop na żądanie to cztery dni w roku, wliczane w wymiar normalnego urlopu. Opieka nad dzieckiem to dwa dodatkowe dni zwolnienia. Jakie zasady panują w przypadku chęci skorzystania z jednego i drugiego?

Urlop na żądanie - co to jest i ile przysługuje dni?

Urlop na żądanie wchodzi w skład normalnego urlopu wypoczynkowego. Dla pracowników zatrudnionych na cały etat może to być 20 lub 26 dni w ciągu roku, jednak dla każdego etatowca urlop na żądanie to cztery dni w ciągu roku. Nie są to zatem żadne dodatkowe dni, doliczane do standardowego wymiaru czasu urlopowego. Czym zatem różni się urlop na żądanie od zwyczajnego urlopu? Jak sama nazwa wskazuje, ten urlop jest zarezerwowany dla szczególnych okoliczności. Pod słowem "szczególnych" nie kryje się jednak nic konkretnego - może to być zarówno słabe samopoczucie, które nie wymaga kontroli lekarskiej, jak i nagła sytuacja z życia prywatnego, typu awaria wody w domu. Wykorzystanie urlopu na żądanie odbywa się na dwa sposoby: jako cztery następujące po sobie dni lub wybierane pojedynczo dni w dowolnym odstępie czasu.

Urlop na żądanie - kiedy zgłosić żądanie?

Zgłoszenie potrzeby wykorzystania urlopu na żądanie powinno odbyć się najpóźniej w dniu, który chcemy mieć wolny od pracy. Takie uregulowanie możecie przeczytać w Kodeksie Pracy. Jednak więcej szczegółów na temat zasad ubiegania się o urlop najlepiej sprawdzić w regulaminie danego zakładu pracy. Każdy pracownik powinien znać wytyczne dotyczące żądania urlopu we własnym miejscu pracy.

Zdecydowanie nie są jednak możliwe sytuacje, w których pracownik zgłasza chęć wykorzystania urlopu na żądanie kilka godzin po standardowej godzinie rozpoczęcia pracy. Mówimy tu o przypadku, gdy pracownik rozpoczyna pracę o godzinie 9.00, a przekazuje informację o chęci wybrania urlopu na żądanie o godzinie 13.00. Zgłoszenie urlopu na żądanie jest możliwe do momentu przewidzianego i ustalonego rozpoczęcia czasu pracy, czyli w tym przypadku przed 9.00.

Urlop na żądanie - w jaki sposób zgłosić potrzebę?

Wiedząc już, kiedy należy wystąpić z prośbą o udzielenie urlopu na żądanie, trzeba przejść do kolejnego punktu tej formalności. W jakiej formie należy zgłosić swoje żądanie? Sposób poinformowania pracodawcy jest tak naprawdę dowolny - podstawowym wymogiem jest to, aby był skuteczny. Można zatem przekazać szefowi informację osobiście, poprzez kontakt telefoniczny, wysyłając e-mail lub SMS. Najważniejsze jest, by wiadomość dotarła do pracodawcy w odpowiednim czasie. Dobrym rozwiązaniem jest mail i SMS - wysłany oczywiście na prawidłowy adres lub numer telefonu - ponieważ jest jednocześnie dowodem wysłania informacji o żądaniu urlopu.

Urlop na żądanie - czy pracodawca może odmówić?

Ubiegając się o urlop na żądanie powinniśmy wiedzieć, czy pracodawca może nie wyrazić na niego zgody. Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca ma obowiązek udzielenia zgody na urlop na żądanie, jednak musi zostać o tym prawidłowo poinformowany. A jeśli szef nie odpowie pracownikowi i tę sytuację przemilczy, to według opinii Sądu Najwyższego brak sprzeciwu pracodawcy oznacza dla podwładnego zgodę na wykorzystanie urlopu bez wymogu dopełnienia dodatkowych formalności.

Zwolnienie na dziecko - ile dni w roku przysługuje rodzicom?

Zobacz wideo

Opieka nad dzieckiem - co to jest i jak się korzysta z tego zwolnienia?

O ile urlop na żądanie to cztery dni wliczone w pule całego urlopu, to zwolnienie na opiekę na dzieckiem stanowi dodatkowe dni wolne od pracy. W ciągu kalendarzowego roku są to dwa płatne dni, przysługujące każdemu pracownikowi - na zdrowe dziecko do 14 roku życia (nie wymaga się wtedy od pracownika uzasadnienia we wniosku), oraz na chore dziecko, które nie ukończyło 14 lat (w takim przypadku rodzic otrzymuje zasiłek opiekuńczy i ma obowiązek przedstawić zwolnienie lekarskie).

Aby skorzystać z dwóch dni opieki, pracownik musi złożyć do pracodawcy wniosek z prośbą o jego udzielenie. Pracodawca powinien wyrazić zgodę na urlop, a jeśli zamierza wrócić do pracownika z decyzją odmową, to musi mieć ku temu istotną argumentację.

Opieka nad dzieckiem - wykorzystanie i rozliczenie

Dwa dni przysługujące pracownikowi w ramach opieki nad dzieckiem mogą być liczone zarówno w pełnych dniach, jak i w pojedynczych godzinach. Są to zatem dwa dni robocze lub 16 godzin. Zwolnienie może być wykorzystane dwa dni pod rząd lub osobno, czyli jeden dzień w jednym miesiącu, a drugi w innym. Dozwolone jest także, by opiekę wybierać w pojedynczych godzinach - nawet wybierając go po tylko jednej godzinie.

Więcej o: