500+ dla niepełnosprawnych. Wnioski od dziś będą rozpatrywane

500+ dla niepełnosprawnych to potoczna nazwa świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. 1 października przepisy wchodzą w życie. Kto może otrzymać świadczenie?

500+ dla niepełnosprawnych. Kto może otrzymać świadczenie?

O świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji mogą wnioskować osoby, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji i które ukończyły 18 lat. Niezdolność musi być stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Czy jeśli pobieram rentę socjalną i rodzinną mogę wnioskować o świadczenie uzupełniające? Tak, jednak łączna kwota z pobieranych świadczeń nie może przekraczać 1600 zł brutto (wyłączeniu podlega renta rodzinna, zasiłek pielęgnacyjny i inne dodatki oraz dochody z pracy).

Kwota dodatkowego świadczenia, o które można wystąpić, to do 500 złotych miesięcznie. Ta kwota nie podlega opodatkowaniu i egzekucjom sądowym.

Wniosek o 500+ dla niepełnosprawnych. Gdzie złożyć?

Przepisy dotyczące wypłacania świadczeń uzupełniających wchodzą w życie od 1 października. Od tego dnia będą także rozpatrywane wnioski. Gdzie je złożyć? Do organu, który wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe, a - jeśli nie posiadamy prawa do świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub mamy prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Decyzja o przyznaniu świadczenia będzie podjęta w ciągu 60 dni, a dodatek będzie przysługiwał od miesiąca, w którym złożono wniosek (ale nie wcześniej niż od 1 października).

Na jakie finansowe wsparcie od państwa mogą liczyć rodzice? To m.in. becikowe, zasiłek rodzinny i ulgi podatkowe. Jednak to nie koniec tej listy. Zobaczcie, co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Zobacz wideo

Korzystałam z informacji opublikowanych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.