1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Socjoterapia - na czym polega? Dla kogo jest wskazana?

Socjoterapia to metoda terapii zajęciowej skierowana do osób, które nie radzą sobie w kontaktach społecznych i mają trudności z funkcjonowaniem w grupie. Objęte nią mogą być osoby w każdym wieku, zarówno dzieci, jak i seniorzy. Na czym polega socjoterapia? Jakie są jej cele i założenia? Kto powinien w niej uczestniczyć?

Co to jest socjoterapia?

Socjoterapia to jedna z metod terapii zajęciowej, której celem jest włączenie różnych osób do życia społecznego. Do kogo skierowana jest socjoterapia? Do dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania oraz zaburzeniami emocjonalnymi, chorych psychicznie, niepełnosprawnych, wykluczonych, cierpiących na zaburzenia osobowości, walczących z uzależnieniami, borykających się z problemami życiowymi, osób samotnych i starszych.

Po co socjoterapia? Stosowane na zajęciach metody oraz techniki pozwalają uczestnikom na przyswajanie pozytywnych wzorców zachowań i trenowanie umiejętności społecznych. Działania socjoterapeutyczne są zatem szansą na poprawę funkcjonowania w grupie społecznej.

Niekiedy nie widzimy, że dziecko nie potrafi funkcjonować w grupie. Jak zapytać je o to, jak było w szkole?

Zobacz wideo

Socjoterapia dzieci i młodzieży

Socjoterapia często jest skierowana do dzieci i młodzieży. Traktuje się ją jako formę  pomocy psychologicznej. Obejmuje się nią głównie do dzieci z zaburzeniami zachowania (nadpobudliwe, agresywne, wycofane) lub z problemami emocjonalnymi (na przykład lękowe), mające problemy z nauką bądź kontaktach z rówieśnikami. Z socjoterapii korzystają również nieletni zaniedbani wychowawczo, także z rodzin dysfunkcyjnych. Głównym celem socjoterapii jest wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci oraz młodzieży.

Jakie są cele socjoterapii?

Głównym celem socjoterapii jest korekcja niepożądanych zachowań, a także wywoływanie pozytywnych zmian polegających na nauce określonych reakcji i działań oraz wypracowaniu różnych umiejętności społecznych, interpersonalnych czy zawodowych. Socjoterapia ma różne cele. To między innymi:

 • przyswojenie zachowań społecznie akceptowanych,
 • korekcja zachowań niepożądanych,
 • nauka pełnienia określonych ról społecznych,
 • rozwijanie umiejętności społecznych, takich jak asertywności, komunikacja, nawiązywanie relacji, budowania pozytywnych relacji, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych,
 • budowanie poczucia własnej wartości oraz tożsamości, poznanie samego siebie, własnych mocnych i słabych stron, wyeksponowanie mocnych stron w kontaktach z grupą,
 • możliwość odreagowania emocjonalnego,
 • zaspokojeniu potrzeb społecznych,
 • pogłębianie wiedzy o sobie i funkcjonowaniu w grupie, co skutkuje poprawą relacji interpersonalnych,
 • nauka radzenia sobie z emocjami - rozpoznawania ich, nazywania, wyrażania.

Na czym polega socjoterapia?

Zajęcia socjoterapeutyczne mają charakter grupowy. Odbywają się w społeczności stworzonej po to, by mogła dostarczać różnych społecznych bodźców, służących do poprawiania funkcjonowania, głównie w obszarze relacji interpersonalnych. Każde spotkanie ma szczegółowy cel, formę i strukturę. Ich cykl musi łączyć się w spójną całość.

Bardzo ważny jest proces tworzenia grupy, ustalenie zasad, norm i granic, budowanie atmosfery akceptacji i zaufania. Zajęcia socjoterapeutyczne mają charakter ustrukturalizowanych spotkań grupowych, na które składają się odpowiednio dobrane gry,  zabawy i ćwiczenia. W socjoterapii stosuje się różne techniki, na przykład:

 • ludoterapię (terapia poprzez zabawę). Skupia się na nauce umiejętności uczestnictwa i współpracy w grupie, stymulowania procesów poznawczych i usprawnienie psychoruchowe,
 • trening samoobsługi, który ma na celu budowanie niezależności i samowystarczalności,
 • trening umiejętności społecznych, polegający na nabywaniu i rozwijaniu umiejętności ułatwiających funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych i w środowisku społecznym,
 • trening interpersonalny - ćwiczenie konstruktywnych zachowań w kontaktach międzyludzkich,
 • rysunek terapeutyczny - tworzenie obrazów przedstawiających wyrażających na przykład określone emocje.

Zajęcia socjoterapii odbywają się w warsztatach terapii zajęciowej, miejskich domach opieki społecznej, szkołach, przedszkolach czy świetlicach środowiskowych, szpitalach i rehabilitacyjnych ośrodkach psychiatrycznych oraz w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Kto może prowadzić socjoterapię? Zajęcia socjoterapeutyczne mogą prowadzić nauczyciele z odpowiednim przygotowaniem. Niezbędne wykształcenie można zdobyć w toku studiów podyplomowych na podbudowie studiów I lub II stopnia z obszaru nauk humanistycznych, obejmujących przygotowanie pedagogiczne.

Socjoterapia jest powszechnie stosowana na świecie. Promuje ją między innymi amerykańskie Sociotherapy Association.

Więcej o: