500+ może zniknąć. Zmiany możliwe już w przyszłym roku. Kto nie dostanie pieniędzy?

500+ niedługo będzie historią? Okazuje się, że szykują się zmiany w przyznawaniu świadczenia w 2020 roku. Kto może stracić na nie szanse?

500+ może być zagrożone? To pytanie zadaje sobie coraz więcej Polaków. Póki co wiadomo, że o ile przyszłość programu 500+ na dziecko nie jest raczej zagrożona, o tyle kolejne miesiące mogą przynieść kres świadczenia 500+ dla niepełnosprawnych.

500+ przestanie istnieć?

500+ dla niepełnosprawnych jest nowym świadczeniem, w przepisach którego - jak zauważają eksperci "Gazety Wyborczej" - jest jednak sporo niejasności. Okazuje się bowiem, że pierwsi Polacy mogą zacząć tracić świadczenie już w marcu 2020 roku. Wszystko przez to, że w ustawie nie uwzględniono marcowej waloryzacji rent i emerytur. Ma ona wynieść 3,24 procent. Wzrosną więc renty i emerytury, w efekcie czego wiele osób straci dostęp do świadczenia 500+ lub dostanie mniej pieniędzy z tego tytułu.

500+ dla niepełnosprawnych. Kto dostanie?

O 500+ dla niepełnosprawnych może ubiegać się każda osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji, której otrzymywane świadczenia nie przekraczają kwoty 1600 zł lub których dochód nie przekracza 1100 złotych brutto. Problem pojawia się w przypadku osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, ale dostających więcej niż 1100 złotych brutto. Wówczas, jak informuje "Gazeta Wyborcza", ma mieć zastosowanie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Czyli jeżeli ktoś zarabia 1200 złotych brutto, dostanie 400 złotych z tytułu świadczenia 500+ dla niepełnosprawnych. 300 złotych brutto zostanie wypłacone analogicznie osobie zarabiającej 1300 złotych. 

Na co idą pieniądze z 500+? Dowiesz się z naszego wideo:

Zobacz wideo

500+ a kryterium dochodowe

O tym, kto dostanie 500+ dla niepełnosprawnych, w dużej mierze decyduje kryterium dochodowe. Warto jednak zaznaczyć, że prawidłowe wyliczenie go jest dość skomplikowane. Alimenty na dzieci czy dopłaty do czynszu nie składają się na dochód. Wliczają się natomiast do niego:

 • świadczenia dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o którym mowa w art. 18 pkt 1-4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • świadczenia dla kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • świadczenia emerytalne dla żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin,
  świadczenia emerytalne dla funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,
 • emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • renty z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • renty z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • renty dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 • okresowe emerytury kapitałowe,
 • emerytury pomostowe,
 • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
 • okresowe emerytury rolnicze.
Więcej o: