Ibufen dla dzieci Forte o smaku truskawkowym wycofany - informuje Główny Inspektorat Farmaceutyczny

GIF wycofał Ibufen dla dzieci Forte o smaku truskawkowym. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Sprawdź, czy masz ten lek przeciwgorączkowy w domu.

Ibufen dla dzieci Forte o smaku truskawkowym wycofany z obrotu. Decyzja Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

GIF wycofał lek przeciwgorączkowy dla dzieci produkowany przez firmę Medana Pharma S.A. Powodem decyzji jest wada jakościowa dotycząca substancji czynnej. Z obrotu została wycofana zawiesina doustna o numerze serii 031118, termin ważności 11.2020.

Jak czytamy w decyzji "do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęła informacja o uzyskaniu wyniku poza specyfikacją przez wytwórcę dla ww. serii produktu leczniczego Ibufen dla dzieci Forte w zakresie parametru zawartości ibuprofenu".

Ibufen Forte wycofany natychmiast

Decyzja GIF ma rygor natychmiastowej wykonalności. Związane jest to z tym, że istnieje potencjalna możliwość zagrożenia zdrowia lub życia.

W w/w serii produktu stwierdzono nieznacznie wyższy poziom substancji czynnej ibuprofen. Wycofanie serii z rynku ma charakter prewencyjny. Wielkość przekroczenia nie stanowi ryzyka przedawkowania dla pacjenta

- napisano na stronie podmiotu odpowiedzialnego. Podkreślono także, że wycofanie dotyczy wyłącznie jednej serii produktu, a pozostałe obecne na rynku serie spełniają wymogi specyfikacji i są dostępne dla pacjentów.

Ibufen Forte to popularny lek przeciwgorączkowy dla dzieci. Jego substancja czynna, ibuprofen, ma działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz przeciwzapalne. Leków zawierających ibuprofen nie zaleca się podawać dzieciom poniżej szóstego miesiąca życia. Musimy zachować ostrożność podając lek dzieciom do 12 roku życia. Kiedy podajemy ibuprofen? Gdy chcemy zbić gorączkę, ale nie tylko - m.in. wtedy, gdy chcemy zlikwidować bóle towarzyszące różnym infekcjom, czy w czasie bolesnego ząbkowania.

Leki przeciwgorączkowe dla dzieci

Zobacz wideo
Więcej o: