1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

300 plus 2019. Wyprawka szkolna dla ucznia. Do kiedy złożyć wniosek?

300 plus to rządowe dofinansowanie na wyprawkę szkolną dla dziecka. Sprawdźcie, jakie warunki trzeba spełnić, by wziąć udział w programie.

300 plus, czyli program "Dobry start", jest wprowadzonym przez PiS świadczeniem w wysokości 300 złotych na zakup szkolnej wyprawki. Można je uzyskać raz w roku. 

300 plus 2019. Dla kogo?

Warunki 300 plus nie są wyśrubowane. Poza studentami, przedszkolakami i zerówkowiczami, do programu kwalifikuje się praktycznie każdy uczeń. Musi spełniać następujące dwa wymogi:

 • nie mieć skończonych 20 lat (bądź 24 lat, jeśli ma orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych)
 • uczyć się w jednej z wymienionych placówek: szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna - z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
Zobacz wideo

Wyprawka 300 plus 2019. Jak złożyć wniosek?

Zgłoszenie się do programu nie jest skomplikowane. Do 30 listopada jeden z rodziców lub prawnych opiekunów (albo też pełnoletni uczeń nie będący na utrzymaniu rodziców) powinien złożyć wniosek:

 • za pomocą portalu Emp@tia,
 • za pomocą bankowości elektronicznej,
 • w urzędzie miasta albo gminy w miejscu zamieszkania,
 • w ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania,
 • w innym dodatkowym miejscu wyznaczonym w twojej gminie - dowiedz się w urzędzie gminy albo miasta, gdzie możesz to zrobić.

300 plus a naprzemienna opieka

Dofinansowanie na wyprawkę przysługuje także, jeśli dziecko jest pod naprzemienną opieką obojga rodziców. Wówczas każdy z nich może złożyć osobny wniosek i dostać z urzędu połowę przysługującej kwoty, czyli 150 złotych.

Wyprawka 300 plus 2019. Zmiany

Rok 2019 przyniósł z punktu widzenia prawnego znaczącą zmianę. Jak poinformowało na Twitterze Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pieniądze z programu "Dobry start" będą regulowane ustawowo, co ma zapewnić ciągłość i stałość świadczenia.

Mocowanie ustawowe świadczenia "Dobry start" to ważny element tego procesu. Zapewni też stabilizację świadczenia i da większą pewność co do jego ciągłego funkcjonowania 

- twierdziła wówczas minister Elżbieta Rafalska.

300 plus 2019. Kiedy przyjdą pieniądze?

Termin uzyskania pieniędzy z 300 plus uzależniony jest od terminu złożenia dobrze wypełnionego wniosku. Jeśli nie było żadnych formalnych nieścisłości, a dokumenty złożyliśmy w lipcu lub w sierpniu, dofinansowanie powinniśmy otrzymać do 30 września. Do dwóch miesięcy natomiast będą musiały poczekać osoby, które złożą wnioski w terminie od 30 września do 30 listopada.

Więcej o: