Zatrucie lekami u dziecka jest szczególnie niebezpieczne. Każdy rodzic powinien obejrzeć ten film, żeby uniknąć problemu

Do szpitala trafia coraz więcej dzieci, które zatruły się lekami. Często przyczyną jest niewłaściwe przechowywanie produktów leczniczych i kilka innych zachowań rodziców, które związane są z niewystarczającą ostrożnością. W sieci pojawił się film, który może uchronić dzieci przed niebezpiecznym zatruciem lekami. Każdy rodzic powinien go obejrzeć.
Zobacz wideo

Prawie połowa wszystkich zatruć dzieci wywołana jest nieodpowiednim spożyciem leków. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) są one również jedną z najczęstszych przyczyn zagrożenia życia u dzieci i młodzieży, zaraz po wypadkach drogowych, pożarach i utonięciach. 

Zatrucia lekami mogą zdarzać się rzadziej dzięki świadomości rodziców

W ogólnej liczbie przypadków zatruć, które wymagają hospitalizacji, niemal połowę stanowią zatrucia przypadkowe. To świadczy o małej skuteczności dotychczasowych działań profilaktycznych i edukacji zdrowotnej adresowanej do rodziców. 

W zapobieganiu problemom bardzo pomocne są działania edukacyjne i zapobiegawcze skierowane do rodziców i opiekunów prawnych, a także lekarzy i farmaceutów. To dzięki nim dostęp dzieci i młodzieży do leków ma szansę zostać ograniczony. Szczególną uwagę należy zwrócić na leki sprzedawane bez recepty. 

Ten film może uchronić dziecko przed niebezpieczeństwem

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych rozpoczął akcję edukacyjno-informacyjną, która dotyczy bezpiecznego zażywania leków przez dzieci. Na YouTube umieszczono filmik, który może uchronić dzieci i młodzież przed niebezpieczeństwem. 

 

Łatwy dostęp dzieci do leków jedną z przyczyn problemów

Zatrucia u dzieci często wynikają z przechowywania leków w łatwo dostępnych miejscach - na stole, blacie kuchennym czy w torebce. Niektórzy rodzice nie są też świadomi, że niektóre leki są przeznaczone tylko dla dorosłych.

Zdarza się, że rodzice podają dzieciom leki, które sami przyjmują, zmieniając jedynie dawkę. Organizm dziecka może szybciej i gwałtowniej reagować na podanie leków niż organizm dorosłego

- słyszymy w filmie. 

Kupowanie leków przez internetowe fora to ryzyko

Rodzice nie powinni sami ustalać dawki dla dziecka. Należy to skonsultować z lekarzem lub farmaceutą. Dosyć popularne jest teraz kupowanie leków przez facebookowe grupy. Tego bezwzględnie nie należy robić. Warto też wyrobić w sobie nawyk czytania ulotek.

Niektóre leki mają inną nazwę, ale taką samą substancję czynną

Częstą przyczyną przedawkowania lub zatrucia lekami jest podanie dziecku dwóch leków, które zawierają tę samą substancję czynną. Niektóre produkty lecznicze mają taki sam skład, ale inną nazwę. Przyjęcie kilku leków z tą samą substancją czynną powoduje zwiększenie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych.

Dzieci nie mogą przyjmować leków w tych samych dawkach, co dorośli

Zapamiętajcie, że środki przeciwbólowe w dawkach i postaciach używanych przez dorosłych są niebezpieczne dla dzieci, a aspiryny pod żadnym pozorem nie daje się dzieciom poniżej 12. roku życia, bo może wywołać bardzo groźny zespół Reya (ciężkie uszkodzenie wątroby i mózgu). Podanie środków przeciwbólowych może także zamazać obraz choroby i utrudnić lekarzowi jej rozpoznanie, dlatego musicie rozsądnie stosować te środki. Pisaliśmy o tym w artykule Tego leku absolutnie nie podawaj dzieciom na ból! Jakie środki są bezpieczne i kiedy je stosować?

Więcej o: