Podział majątku - jak przebiega i na jakich zasadach się opiera?

Podział majątku to kwestia, która interesuje rozwodzące się małżeństwa. O czym warto wiedzieć i na co należy uważać? Jak z reguły przebiega podział majątku? Wyjaśniamy.

Podział majątku - spis treści:

 1. Podział majątku - co to takiego?
 2. Podział majątku - czym jest majątek osobisty?
 3. Podział majątku u notariusza
 4. Podział majątku w sądzie
 5. Podział majątku - najważniejsze zasady

Podział majątku - co to takiego?

Podział majątku to kwestia, która jest poruszana zazwyczaj, gdy rozwodzące się małżeństwo nie podpisało przed ślubem intercyzy. W wyniku tego po ślubie powstała wspólność majątkowa. W związku z tym dorobek, który pojawia się w okresie małżeństwa, jest majątkiem wspólnym obu małżonków. 

Wspólność majątkowa przestaje jednak obowiązywać wraz z rozwodem. Wówczas wiele osób, które nie podpisały wcześniej intercyzy, ubiega się o podział majątku. Gdy między byłymi małżonkami brak zgody w tej kwestii, sprawa bardzo często kończy się w sądzie. 

Podział majątku - czym jest majątek osobisty?

W czasie omawiania kwestii podziału majątku warto na samym początku wyjaśnić, czym jest majątek osobisty. Czasami w trakcie spraw w sądzie bardzo trudno jest udowodnić, które dobra wchodzą w jego skład. 

Majątek osobisty to najogólniej rzecz ujmując wszelkie przedmioty, które dana osoba uzyskała przed ślubem. Mogą to być także dobra, które zostały zakupione dzięki pieniądzom pochodzącym z majątku osobistego. 

Podział majątku u notariusza

Jeśli jednak między rozwodzącą się parą jest zgoda co do kwestii majątkowych, zwykle wystarczy pomoc notariusza. Mimo że zwykle jest to kosztowne, takie rozwiązanie jest najprostsze i najszybsze. Tego typu sprawy w sądzie trwają zazwyczaj bardzo długo, gdyż wycena majątku oraz dokładne ustalenie jego składu nie są łatwymi zadaniami. Wiąże się to zwykle także ze sporym stresem dla byłych małżonków. Poza tym nie są całkowicie darmowe.

Gdy jednak między rozwodzącymi się osobami jest zgoda co do wspólnego majątku, najlepiej jest skorzystać z usług notariusza. Wówczas między były małżonkami zawarta zostaje umowa (sporządzona przez notariusza), która oznacza porozumienie dotyczące zgromadzonych w czasie trwania małżeństwa dóbr.

Podział majątku w sądzie

Zdarza się jednak, że między rozwiedzioną parą nie ma w tej kwestii zgody. Wówczas podziału majątku dokonuje się w sądzie. Istnieją możliwości, by:

 • odbyło się to jeszcze na etapie postępowania rozwodowego. Wówczas problemem zajmuje się sąd okręgowy.
 • sprawa została rozstrzygnięta w innym postępowaniu w sądzie rejonowym.

Musimy mieć także świadomość, że gdy nasza sprawa wpływa do sądu, jesteśmy zobowiązani do uiszczenia opłaty za wpis sądowy. Niekiedy zachodzi także potrzeba powołania biegłego. 

Rozdzielność majątkowa (intercyza) w małżeństwie - co to takiego? Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ >>

Podział majątku - najważniejsze zasady

Najogólniejsza zasada, która jest stosowana w trakcie spraw związanych z podziałem majątku, to dzielenie dóbr po równo. Są jednak sytuacje, gdy się od niej odstępuje. Dzieje się tak, gdy na przykład:

 • jedna ze stron jest winna rozpadu małżeństwa;
 • któraś ze stron nie dokładała się do rodzinnego budżetu.

Wiele osób zastanawia kwestia, jak w takich sytuacjach są traktowane kobiety, które nie pracowały, a jedynie zajmowały się domem i wychowaniem dzieci. Wówczas sąd zwykle stwierdza, że udział obu stron w majątku rodzinnym jest taki sam.

Zdarza się także, że któraś ze stron uznaje, że zasada równego podziału jest dla niej wyjątkowo niekorzystna (na przykład ze względu na wyższe zarobki i większy udział w rodzinnych wydatkach). W takich sytuacjach należy złożyć wniosek o wzięcie pod uwagę swojego udziału w zgromadzonym majątku.

Podział majątku - o tym pamiętaj:

 • Podział majątku to kwestia, która jest poruszana zazwyczaj, gdy rozwodzące się małżeństwo nie podpisało przed ślubem intercyzy.
 • Majątek osobisty to najogólniej rzecz ujmując wszelkie przedmioty, które dana osoba uzyskała przed ślubem.
 • Jeśli między rozwodzącą się parą jest zgoda co do kwestii majątkowych, zwykle wystarczy pomoc notariusza. Mimo że zwykle jest to kosztowne, takie rozwiązanie jest najprostsze i najszybsze.
 • Zdarza się, że między rozwiedzioną parą nie ma w tej kwestii zgody. Wówczas podziału majątku dokonuje się w sądzie.

Zobacz także:

Więcej o: