1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Dzieci z objawami ADHD wykazują niższą gotowość do pójścia do szkoły. "Byliśmy bardzo zaskoczeni ich odsetkiem"

Naukowcy z USA zbadali dzieci w wieku przedszkolnym z objawami ADHD i ich gotowość do rozpoczęcia nauki w szkole. Ich wyniki wyraźnie pokazują, że te przedszkolaki wykazują trudności znacznie częściej niż ich zdrowi rówieśnicy.
Zobacz wideo

Z najnowszych badań wynika, że dzieci w wieku przedszkolnym, które mają objawy ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi), wykazują mniejszą gotowość do pójścia do szkoły w porównaniu ze zdrowymi dziećmi. Obserwację te przeprowadzili lekarze ze Stanford University School of Medicine w Stanach Zjednoczonych.

Z badań wynika, że aż 79 procent dzieci z ADHD wykazuje mniejszą gotowość do rozpoczęcia nauki w szkole w porównaniu z 13 procentami badanych z grupy kontrolnej.

Byliśmy bardzo zaskoczeni odsetkiem dzieci z ADHD, które nie były gotowe do nauki. To naprawdę duża liczba

- mówiła Irene Loe, jedna ze współautorek badania, adiunkt pediatrii na Stanford University School of Medicine. Badanie jako jedno z pierwszych tak kompleksowo przeanalizowało gotowość szkolną dzieci z ADHD.

Po pierwsze - podstawą jest trafna diagnoza

Ekspertka zwraca uwagę, że główne objawy ADHD, takie jak: nadpobudliwość, problemy z koncentracją oraz impulsywność, mogą być normalnym zachowaniem u małych dzieci i wcale nie muszą wskazywać na ADHD. To właśnie sprawia, że zaburzenie jest trudne do zdiagnozowania u przedszkolaków.

Wiele z tych dzieci nie jest zdiagnozowanych, dopóki nie zaczną sprawiać poważnych problemów w szkołach

- tłumaczy współautorka badania.

Naukowcy zbadali pięć obszarów funkcjonowania dzieci

W badaniu udział wzięło 93 dzieci w wieku od czterech do pięciu lat. Prawie wszystkie uczęszczały do przedszkola bądź były do niego zapisane. Grupa dzieci z ADHD obejmowała 45 badanych, u których wcześniej zdiagnozowano zaburzenia lub których rodzice zidentyfikowali jako mających znaczny poziom objawów ADHD. Druga grupa badanych, grupa kontrolna, składała się z 48 przedszkolaków bez zespołu nadpobudliwości psychoruchowej.

Naukowcy przeprowadzili testy plus dodatkowo rozdali rodzicom kwestionariusze, za pomocą których zmierzyli pięć obszarów funkcjonowania dzieci:

 1. samopoczucie fizyczne i rozwój motoryczny,
 2. rozwój społeczny i emocjonalny,
 3. podejście do uczenia się: nadawanie zadaniom priorytetów, samokontrola w celu regulowania własnych zachowań oraz osiągania długoterminowych celów,
 4. rozwój językowy,
 5. poznanie i wiedza ogólna: poziom IQ, umiejętność identyfikacji liter, liczb, kształtów oraz kolorów.

Dzieci określono jako upośledzone w danym obszarze funkcjonowania, jeśli ich wyniki były gorsze niż średnie dla ich wieku. Zaś za nieprzygotowane do szkoły uznane zostały te, u których wykryto upośledzenie w dwóch lub więcej z pięciu badanych obszarów funkcjonowania.

Dzieci z ADHD wykazują niższą gotowość do pójścia do szkoły

Badania wykazały, że dzieci z ADHD nie mają większej skłonności niż ich rówieśnicy do wykazywania upośledzenia w zakresie poznania i wiedzy ogólnej. Jednak już we wszystkich czterech pozostałych badanych obszarach funkcjonowania wykazywały trudności znacznie częściej niż ich rówieśnicy.

Przede wszystkim były 73 razy bardziej narażone na problemy z uczeniem się niż dzieci bez ADHD. Ponad siedem razy częściej występowały u nich także zaburzenia w rozwoju społecznym oraz emocjonalnym. Miały sześć razy większe prawdopodobieństwo, że pojawią się u nich problemy w rozwoju językowym. Wykazywały również trzy razy większe ryzyko na problemy w obszarze samopoczucia fizycznego i rozwoju motorycznego

Wyniki obserwacji pokazują, jak ważna jest odpowiednio wczesna diagnoza oraz szybka pomoc dzieciom z objawami ADHD.