Dzieci z objawami ADHD wykazują niższą gotowość do pójścia do szkoły. "Byliśmy bardzo zaskoczeni ich odsetkiem"

Naukowcy z USA zbadali dzieci w wieku przedszkolnym z objawami ADHD i ich gotowość do rozpoczęcia nauki w szkole. Ich wyniki wyraźnie pokazują, że te przedszkolaki wykazują trudności znacznie częściej niż ich zdrowi rówieśnicy.
Zobacz wideo

Z najnowszych badań wynika, że dzieci w wieku przedszkolnym, które mają objawy ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi), wykazują mniejszą gotowość do pójścia do szkoły w porównaniu ze zdrowymi dziećmi. Obserwację te przeprowadzili lekarze ze Stanford University School of Medicine w Stanach Zjednoczonych.

Z badań wynika, że aż 79 procent dzieci z ADHD wykazuje mniejszą gotowość do rozpoczęcia nauki w szkole w porównaniu z 13 procentami badanych z grupy kontrolnej.

Byliśmy bardzo zaskoczeni odsetkiem dzieci z ADHD, które nie były gotowe do nauki. To naprawdę duża liczba

- mówiła Irene Loe, jedna ze współautorek badania, adiunkt pediatrii na Stanford University School of Medicine. Badanie jako jedno z pierwszych tak kompleksowo przeanalizowało gotowość szkolną dzieci z ADHD.

Po pierwsze - podstawą jest trafna diagnoza

Ekspertka zwraca uwagę, że główne objawy ADHD, takie jak: nadpobudliwość, problemy z koncentracją oraz impulsywność, mogą być normalnym zachowaniem u małych dzieci i wcale nie muszą wskazywać na ADHD. To właśnie sprawia, że zaburzenie jest trudne do zdiagnozowania u przedszkolaków.

Wiele z tych dzieci nie jest zdiagnozowanych, dopóki nie zaczną sprawiać poważnych problemów w szkołach

- tłumaczy współautorka badania.

Naukowcy zbadali pięć obszarów funkcjonowania dzieci

W badaniu udział wzięło 93 dzieci w wieku od czterech do pięciu lat. Prawie wszystkie uczęszczały do przedszkola bądź były do niego zapisane. Grupa dzieci z ADHD obejmowała 45 badanych, u których wcześniej zdiagnozowano zaburzenia lub których rodzice zidentyfikowali jako mających znaczny poziom objawów ADHD. Druga grupa badanych, grupa kontrolna, składała się z 48 przedszkolaków bez zespołu nadpobudliwości psychoruchowej.

Naukowcy przeprowadzili testy plus dodatkowo rozdali rodzicom kwestionariusze, za pomocą których zmierzyli pięć obszarów funkcjonowania dzieci:

  1. samopoczucie fizyczne i rozwój motoryczny,
  2. rozwój społeczny i emocjonalny,
  3. podejście do uczenia się: nadawanie zadaniom priorytetów, samokontrola w celu regulowania własnych zachowań oraz osiągania długoterminowych celów,
  4. rozwój językowy,
  5. poznanie i wiedza ogólna: poziom IQ, umiejętność identyfikacji liter, liczb, kształtów oraz kolorów.

Dzieci określono jako upośledzone w danym obszarze funkcjonowania, jeśli ich wyniki były gorsze niż średnie dla ich wieku. Zaś za nieprzygotowane do szkoły uznane zostały te, u których wykryto upośledzenie w dwóch lub więcej z pięciu badanych obszarów funkcjonowania.

Dzieci z ADHD wykazują niższą gotowość do pójścia do szkoły

Badania wykazały, że dzieci z ADHD nie mają większej skłonności niż ich rówieśnicy do wykazywania upośledzenia w zakresie poznania i wiedzy ogólnej. Jednak już we wszystkich czterech pozostałych badanych obszarach funkcjonowania wykazywały trudności znacznie częściej niż ich rówieśnicy.

Przede wszystkim były 73 razy bardziej narażone na problemy z uczeniem się niż dzieci bez ADHD. Ponad siedem razy częściej występowały u nich także zaburzenia w rozwoju społecznym oraz emocjonalnym. Miały sześć razy większe prawdopodobieństwo, że pojawią się u nich problemy w rozwoju językowym. Wykazywały również trzy razy większe ryzyko na problemy w obszarze samopoczucia fizycznego i rozwoju motorycznego

Wyniki obserwacji pokazują, jak ważna jest odpowiednio wczesna diagnoza oraz szybka pomoc dzieciom z objawami ADHD.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.