1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Senność - jakie są jej najczęstsze przyczyny? Jak sobie pomóc?

Senność, czyli skłonność do zasypiania podczas czuwania, jest zmorą wielu osób. Utrudnia codzienne funkcjonowanie, wiąże się z niedyspozycją, zmęczeniem i brakiem energii. Jakie są jej przyczyny? Senność nie jest chorobą, ale może być jej objawem. Zdarza się, że jest konsekwencją niehigienicznego trybu życia lub zaburzeń snu. Jak przebiega diagnostyka i leczenie senności w ciągu dnia?

Senność to skłonność do zasypiania w ciągu dnia, odczuwanie zmęczenia oraz zapadanie w drzemki w czasie przeznaczonym na aktywność, pojawiające się pomimo przespania nocy. Senność w ciągu dnia to hipersomnia.

Zobacz wideo

Senność - objawy i przyczyny

Osoby senne gorzej funkcjonują, zarówno fizycznie, jak i intelektualnie. Pojawiają się problemy z koncentracją i pamięcią, a także z pozytywnym nastawieniem. To bywa nie tylko wyczerpujące, ale i niebezpieczne. Szacuje się, że z nadmierną sennością w ciągu dnia boryka się nawet co trzecia osoba.
Jej przyczyny są różne. Senność w ciągu dnia może być następstwem nieprzespanej nocy lub objawem zaburzeń snu, wiązać się z niskim ciśnieniem bądź niedoborami pokarmowymi. Nie bez znaczenia są zaburzenia rytmu okołodobowego w przypadku zmiany strefy czasowej, pracy zmianowej, nawyków i wieku. Zmęczenie i senność mogą być również skutkiem ubocznym stosowania niektórych leków i środków psychoaktywnych, takich jak leki przeciwpsychoteczne, gliptyny, leki przeciwhistaminowe czy opioidy (kodeina, morfina, heroina). Senność może być również objawem choroby.

Senność a choroby

Senność może być objawem wielu stanów chorobowych, takich jak:

 • infekcje - przeziębienie, grypa, angina,
 • niedokrwistość, niedobory pokarmowe,
 • nietolerancje pokarmowe,
 • choroby o podłożu autoimmunologicznym (na przykład Hashimoto, celiakia, cukrzyca typu 1, reumatoidalne zapalenie stawów),
 • choroby układu pokarmowego (na przykład zapalenie dróg żółciowych, przewlekłe zapalenie wątroby, zakażenia WZW),
 • choroby układu krążenia (na przykład ostra niewydolność serca, zapalenie mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu i kołatania serca),
 • choroby układu oddechowego (na przykład obturacyjny bezdech senny, przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma z napadami w nocy),
 • zaburzenia endokrynologiczne (na przykład niedoczynność tarczycy, cukrzyca typu 2),
 • przewlekła niewydolności nerek,
 • wczesne stadia nowotworów,
 • hemochromatoza,
 • otyłość.

Senność a bezsenność i inne zaburzenia snu

Senność w ciągu dnia bardzo często jest konsekwencją zaburzeń snu, takich jak bezsenność, zaburzenia rytmu okołodobowego, parasomnie (w tym lęki i koszmary nocne), zaburzenia oddychania związane ze snem czy zaburzenia ruchowe związane ze snem.

Zarówno bezsenność, związana z trudnościami z zasypianiem, pobudkami w ciągu nocy lub przedwczesnym budzeniem się i niemożnością ponownego zaśnięcia, jak i inne zaburzenia sprawiają, że czas snu ulega skróceniu, spada jego jakość, przez co organizm nie ma szans na zregenerowanie się. Zmęczenie, niedospanie i senność są tego oczywistą konsekwencją.

Najczęstszymi przyczynami bezsenności są zaburzenia psychiczne - głównie depresja, choroby endokrynologiczne, metaboliczne, a także sytuacje stresowe. Nie bez znaczenia jest higiena snu oraz uwarunkowania genetyczne.

Senność - diagnostyka i leczenie

Aby pomóc osobie, której dokucza senność, specjaliści zalecają wykluczenie niedoboru snu. Zalecenie jest proste - należy wydłużyć czas snu o kilka godzin. Jeśli nie będzie poprawy, senność w ciągu dnia się nie zmniejszy, przechodzi się do wykluczenia chorób somatycznych. W tym celu należy udać się do lekarza, który zbierze wywiad, przeprowadzi badanie lekarskie, a także: pomiar ciśnienia tętniczego i badanie elektrokardiograficzne (EKG). Kolejny krok to wykonanie badań, które mają potwierdzić bądź wykluczyć takie jednostki chorobowe jak: cukrzyca, choroby nerek, choroby wątroby, przewlekłe stany zapalne, niedokrwistość czy niedoczynność tarczycy. Tym samym szukając przyczyny senności warto wykonać takie badania jak: morfologia krwi, poziomu glukozy, poziom TSH, ocena wg skali senności Epworth.

Nie bez znaczenia jest diagnostyka zaburzeń psychicznych, zwłaszcza depresji oraz chorób neurologicznych. Jeśli lekarz wykluczy choroby, a senność wciąż dokucza, konieczna jest diagnostyka w kierunku pierwotnych zaburzeń snu, a także hipersomnii pochodzenia ośrodkowego.
Rozpoznanie pierwotnej nadmiernej senności, czyli hipersomnii ma miejsce wówczas, gdy jej objawy utrzymują się dłużej niż miesiąc oraz gdy zostaną wykluczone przyczyny somatyczne i psychiczne.