Rodzice nie zapłacą za pobyt przy dziecku w szpitalu. Zmiana już obowiązuje

Od dziś, tj. 3 lipca 2019 roku, szpitale nie mogą już pobierać opłat od rodziców i opiekunów, którzy czuwają przy chorym dziecku lub osobie niepełnosprawnej. Zapowiadana nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta weszła w życie.
Zobacz wideo

Projekt ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta został w styczniu przyjęty przez Radę Ministrów, następnie trafił do sejmowej podkomisji nadzwyczajnej, gdzie doprecyzowywano jego szczegóły. Zasadność obecności rodzica czy opiekuna przy szpitalnym łóżku dziecka to fakt, z którym nikt nie dyskutuje. Od dawna wiadomo, że wpływa ona pozytywnie na pacjenta, wzmacnia jego poczucie bezpieczeństwa, minimalizuje stres, dobrze oddziałuje na proces leczenia. Pracujący nad ustawią wiedzieli także, że za samo "bycie" przy dziecku opłaty nie powinny być pobierane. Zastanawiano się natomiast, co z kosztami, które w związku z pobytem opiekuna ponosi szpital (energia, woda, pranie pościeli itp.).

Zapisy zawarte w projekcie ustawy zakładały, że szpitale nie będą pobierały opłaty za pobyt rodzica jako taki, ale już za wyżywienie, korzystanie z dodatkowego łóżka czy pościeli, jeśli tak zadecyduje dana placówka, rodzice będą musieli zapłacić. Podczas prac komisji opozycja wnioskowała, że i z tych opłat powinno się zrezygnować, a rodzic, który przebywa z dzieckiem w szpitalu, ma nie wydać ani złotówki. Jedną z propozycji, która padła w marcu, było przesunięcie kosztów ponoszonych przez placówki z opiekunów na Narodowy Fundusz Zdrowia.

Do tej pory osobami, których dotyczyła dodatkowa opieka pielęgnacyjna, były, według art. 34 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjentki w warunkach ciąży, porodu i połogu. Zmiana przepisów spowodowała, że dodatkową opieką pielęgnacyjną zostali objęci też pacjenci małoletni albo mający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Według ustawy dodatkowa opieka pielęgnacyjna, w podmiocie leczniczym, nad pacjentami małoletnimi albo mającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, to prawo do pobytu wraz z nim przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.

Za pobyt rodzica przy szpitalnym łóżku dziecka zapłaci NFZ

Po dodatkowych konsultacjach podjęto decyzję, że opiekunowie nie poniosą żadnych kosztów związanych z pobytem przy dziecku. Spadną one na Narodowy Fundusz Zdrowia. 

- Zdecydowaliśmy, że NFZ będzie pokrywał wszystkie koszty związane z towarzyszeniem rodzica przy dziecku w szpitalu. Tą regulacją podnosimy komfort pobytu rodzica czy opiekuna z małym pacjentem w placówce leczniczej - mówił minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski.

Całkowite zniesienie opłat to dobry pomysł? A może jednak rodzice powinni płacić za swój pobyt przy dziecku? Chociażby po to, aby motywować szpitale do zakupu łóżek dla opiekunów małych pacjentów? Czekamy na Wasze opinie, przysyłajcie je na edziecko@agora.pl.

Więcej o: