1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Bobath concept (metoda Bobath) - na czym polega ta metoda rehabilitacji?

Bobath concept, czyli metoda Bobath, jest metodą rehabilitacyjną, która powstała w latach 40. XX wieku. Dziś jest stosowana na całym świecie, głównie u niemowląt, które wymagają pobudzenia w zakresie rozwoju psychomotorycznego. Na czym polega metoda Bobath? Gdzie znajduje zastosowanie i jakie są jej założenia?

Bobath concept, czyli metoda Bobath, w odniesieniu do dzieci funkcjonująca również pod nazwą NDT lub NDT-Bobath jest fizjoterapeutyczną metodą rehabilitacyjną, stosowaną w leczeniu rehabilitacji dzieci i dorosłych z deficytami neurologicznymi. Choć jest przydatna przede wszystkim w fizjoterapii, ma charakter multidyscyplinarny. Jest uważana za jedną z wiodących metod terapeutycznych.

Zobacz wideo

Metoda Bobath powstała w Londynie w latach 40. XX wieku. Jej autorami jest małżeństwo: Berta Bobath i Karl Bobath. W oparciu o ich założenia Elsbeth Koeng (pediatra) i Mary Quinton (fizjoterapeutka) rozwinęły metodę w leczeniu neurorozwojowym (Neurodevelopmental Treatment - NDT), przydatną w rehabilitacji wcześniaków, niemowląt i małych dzieci.

Dziś metoda Bobath, która początkowo wspierała terapię maluchów z zaburzeniami neurologicznymi lub rozwoju ruchowego, stosowana jest również u pacjentów po udarach mózgu lub innych urazach mózgowo-czaszkowych. Pień metody Bobath jest wspólny dla metody dla dzieci i dla dorosłych.

NDT-Bobath - założenia

Metoda NDT-Bobath jest formą fizjoterapii, którą stosuje się u:

U podstaw metody leży założenie, że istotą deficytu ruchowego są zaburzenia odruchów postawy. Ponieważ dzieci ze zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym bądź dysfunkcjami ruchowymi inaczej odbierają wrażenia czuciowe, ich odruchy fizjologiczne nie są prawidłowe, a sposób, w jaki się poruszają wpływa na ich dalszy nieprawidłowy rozwój. Terapia ma eliminować złe wzorce ruchowe, a utrwalać dobre, bazując na plastyczności mózgu, czyli jego zdolności do uczenia się na podstawie informacji docierających z zewnątrz.

Celem działań w myśl założeń metody Bobath jest wsparcie rozwoju i osiągnięć pacjentów z zaburzeniami ruchowymi na tyle, na ile pozwalają uszkodzenia. Najważniejsze jest przygotowanie dziecka do (możliwie jak najbardziej) samodzielnego funkcjonowania.

Usprawnienie napięcia mięśniowego i eliminacja nieprawidłowych odruchów dziecka wypracowywana jest poprzez specjalistyczne ćwiczenia. Ich tempo, rodzaj i rytm ustala się indywidualnie dla każdego dziecka, w zależności od możliwości i potrzeb.

Metoda NDT-Bobath:

 • hamuje niewłaściwą postawę oraz nieprawidłowe odruchy oraz zaburzenia ruchowe powstałe w wyniku uszkodzenia mózgu,
 • normalizuje napięcie mięśniowe (podwyższa obniżone i obniża wzmożone),
 • wyzwala ruchy jak najbardziej zbliżone do prawidłowych.

Terapia Bobath skierowana jest przede wszystkim do niemowląt z zaburzeniami ruchowymi. Najlepiej rozpocząć ją się przed 6. miesiącem życia dziecka. Podczas sesji rehabilitacji metodą NDT-Bobath terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, a nie wyłącznie jego poszczególne części. To oznacza dynamiczną aktywizację dziecka.

Ważnym elementem terapii jest współpraca fizjoterapeuty i rodziców. Sposobem utrwalania wzorców ruchowych wspomaganych przez fizjoterapeutę jest prawidłowa pielęgnacja, karmienie czy noszenie dziecka przez opiekunów. Dodatkowo przeszkoleni rodzice kontynuują ćwiczenia metodą NDT-Bobath w warunkach domowych. Dzięki temu postępy obserwuje się szybciej.

Metoda Bobath u dorosłych

Metodę Bobath, dzięki modyfikacjom, zaczęto stosować również u dorosłych pacjentów, głównie po udarach mózgu lub innych urazach mózgowo-czaszkowych. Ćwiczenia zapobiegają utrwalaniu zmian, jakie zaszły w ośrodkowym układzie nerwowym, a które nie są korzystne. Celem ćwiczeń jest takie stymulowanie pacjenta, by ten miał szanse na odzyskanie samodzielności - częściowej lub całkowitej.