1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Becikowe 2019 - warunki, wniosek. Jak dostać 1000 zł na dziecko?

Becikowe to potoczna nazwa jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Do 2013 roku 1000 zł - bo taka jest kwota świadczenia - rodzice dostawali niezależnie od dochodów. Obecnie obowiązuje kryterium dochodowe.

Becikowe: kwota

Wysokość świadczenia jest stała - to 1000 zł na dziecko, wypłacane jednorazowo. Świadczenie jest wolne od podatku dochodowego.

Zobacz wideo

Komu przysługuje becikowe?

O jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka może ubiegać się matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. Becikowe przysługuje obywatelom Polski, a także cudzoziemcom, którzy spełnią jeden z określonych warunków (np. jest obywatelem innego państwa UE, ma zezwolenie na pobyt stały, ma status uchodźcy). Aby otrzymać becikowe należy mieszkać w Polsce.

Świadczenie przysługuje jeśli:

 1. matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu,
 2. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 922 zł netto.

Wniosek o becikowe należy zgłosić w terminie do 12 miesięcy od daty urodzenia się dziecka (lub w terminie do 12 miesięcy od od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, jednak maksymalnie do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat).

Becikowe 2019: dokumenty

Jeśli chcemy otrzymać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka musimy złożyć wniosek o becikowe (wzór znajdziemy m.in. na stronie Obywatel.gov.pl), a także zaświadczenie potwierdzające opiekę medyczną od 10 tc (może je wystawić lekarz prowadzący ciążę lub położna) oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach).

Potrzebny jest także dokument potwierdzający tożsamość osoby, która składa wniosek o becikowe, niektóre instytucje wymagają także napisania oświadczenia informującego, że na to samo dziecko nie pobrano już becikowego. Warto sprawdzić, jakich dokumentów wymaga urząd, w którym będziecie składali wniosek (często potrzebna jest także kopia aktu urodzenia - z oryginałem do wglądu).

Jak obliczyć dochód do becikowego

Szczegółowe informacje dotyczące tego, co wlicza (a co nie) się do dochodu, znajdziemy w Ustawie o świadczeniach rodzinnych. Bierzemy pod uwagę poprzedni ukończony rok podatkowy.

Gdzie złożyć wniosek

Dokumenty składamy w miejscu ustalonym przez gminę, w której mieszkamy (np. w Urzędzie Dzielnicy, Urzędzie Gminy bądź w Ośrodku Pomocy Społecznej). Jeśli posiadamy uwierzytelniony podpis elektroniczny, wnioski możemy składać także drogą elektroniczną.

Kiedy otrzymamy pieniądze

Wszystko zależy od tego, kiedy złożymy wniosek. Jeśli:

 • dokumenty złożymy do 10 dnia miesiąca, pieniądze otrzymamy do końca miesiąca,
 • dokumenty złożymy po 10 dniu miesiąca - 1000 zł na dziecko otrzymamy do końca kolejnego miesiąca.

Pieniądze przyjdą na konto?

Wszystko zależy od miejsca, w którym złożymy dokumenty - składając je, dopytajmy, w jaki sposób otrzymamy zapomogę. Możemy gotówkę dostać do ręki, w kasie urzędu, może ona zostać przelana na podane przez nas konto lub trafić do nas przekazem pocztowym.

Becikowe nie tylko od państwa

Warto pamiętać, że pieniądze z tytuły urodzenia dziecka wypłacane są także w niektórych gminach czy miastach. Sprawdź w swoim miejscu zamieszkania, co oferuje urząd.

Przy pisaniu tekstu korzystałam z informacji o świadczeniu opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Świadczenia rodzinne, a także na stronie obywatel.gov.pl