500 plus na pierwsze dziecko - znika kryterium dochodowe, ale to nie są jedyne zmiany

500 plus na pierwsze dziecko będzie przysługiwało od lipca. Wtedy też rozpocznie się składanie wniosków na nowy okres rozliczeniowy. Jakie zasady przyznawania 500 plus ulegają zmianie w 2019 roku?

500 plus na pierwsze dziecko to jedna z tzw. Nowej Piątki PiS. Zniesienie kryterium dochodowego sprawia, że świadczenie będzie przyznawane na każde dziecko w rodzinie, aż do momentu ukończenia przez nie 18 lat. Dotychczas, kryterium dochodowe nie obowiązywało w przypadku drugiego i każdego kolejnego dziecka. Jeśli chcieliśmy dostać 500 plus na pierwszego potomka, nasze miesięczne dochody nie mogły przekraczać 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie (1200 zł, jeśli jest w niej dziecko z niepełnosprawnością).

Zobacz wideo

500 plus na pierwsze dziecko - wnioski, wypłata świadczenia

Od 1 lipca będzie można składać wnioski drogą elektroniczną - za pośrednictwem portalu Emp@tia, poprzez bankowość elektroniczną lub PUE ZUS, natomiast od 1 sierpnia zrobimy to stacjonarnie (w urzędzie gminy, miasta lub ośrodku pomocy społecznej). Kiedy otrzymamy pieniądze? Okres rozliczeniowy trwa od października do września. Jeśli nowy wniosek złożymy do końca września, otrzymamy środki z wyrównaniem od lipca.

Zmiany w 500 plus w 2019

Zniesienie kryterium dochodowego to nie jedyne zmiany jakie zaplanowano w programie. 500 złotych otrzymają także dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Oprócz tego w konsultacjach znajduje się m.in.:

  • wprowadzenie terminu na złożenie wniosku w przypadku nowo narodzonego dziecka - rodzice mieliby mieć na to trzy miesiące, od dnia urodzenia dziecka. Jeśli wniosek zostałby złożony w tym czasie, świadczenie przyznano by z wyrównaniem od dnia narodzin,
  • przyznanie świadczenia drugiemu rodzicowi (z zachowaniem ciągłości wypłat), w przypadku, gdy drugi rodzic - któremu świadczenie zostało przyznane lub który złożył wniosek - zmarł.

Od 2021 roku zmieni się także okres świadczeniowy. Obecnie jest to październik-wrzesień, po planowanych zmianach miałby to być czerwiec-maj. W związku z tym miałby się zmienić także termin składania wniosków - z lipca na luty.

Przy pisaniu korzystałam z informacji opublikowanych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej o: