1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Mama 4 plus - KRUS przyjmują już wnioski o rodzicielskie świadczenie uzupełniające

1 marca ruszył program Mama 4 plus. Wnioski o wypłatę świadczenia można składać w KRUS lub ZUS - w zależności od tego, któremu ubezpieczeniu społecznemu się podlega.
Zobacz wideo

Program Mama 4 plus przeznaczony jest dla matek, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci lub - w sytuacji, gdy matka nie żyje lub porzuciła dzieci - dla ojców, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci. Tzw. emerytura dla matek to coś, o co mogą wnioskować ci, którzy osiągnęli wiek emerytalny (w przypadku kobiet to 60 lat, a w przypadku mężczyzn - 65 lat) i nie mają niezbędnych środków do życia.

Mama 4 plus - KRUS i ZUS

Wnioski o wypłatę świadczenia Mama 4 plus można składać w oddziale KRUS lub ZUS, a decyzję o jego przyznaniu podejmuje - odpowiednio - prezes KRUS lub prezes ZUS.

O świadczenie wnioskuje się w KRUS, gdy matka lub ojciec dzieci legitymuje się okresami podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników (wyjątek: chyba że emeryturę lub rentę wypłaca jej wyłącznie jednostka organizacyjna ZUS).

Wniosek Mama 4 plus KRUS znajdziecie na stronie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Mama 4 plus: zasady

 • Matczyna emerytura równa jest kwocie najniżej emerytury.  Od 1 marca 2019 jest to 1100 zł
 • Jeśli zainteresowana emeryturą dla matek osoba pobiera już świadczenie, ale jest ono niższe niż najniższa emerytura, otrzyma wyrównanie do tej kwoty. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie przysługuje tym, którzy otrzymują rentę lub emeryturę równą lub wyższą kwocie najniżej emerytury
 • Wysokość świadczenia Mama 4 plus podlega waloryzacji
 • Świadczenie Mama 4 plus przysługuje na wniosek zainteresowanej osoby. Oprócz wniosku, należy złożyć oświadczenie "o sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej", a także inne wymagane dokumenty (m.in. akty urodzenia dzieci)
 • Wniosek i inne niezbędne dokumenty należy złożyć do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (albo do innych organów rentowych, tzw. służb mundurowych)

O świadczenie mogą wystąpić ci, którzy kiedykolwiek podlegali ubezpieczeniom społecznym lub nie byli w ogóle ubezpieczeni, a także ci, którzy legitymują się okresami rolniczego ubezpieczenia społecznego KRUS lub przepracowali w gospodarstwie rolnym krócej niż 25 lat i nie są uprawnieni do emerytury rolniczej.

Więcej informacji o matczynej emeryturze znajdziecie tutaj: Program Mama 4 plus wystartował. Jak dostać emeryturę dla matek?

Korzystałam z informacji zawartych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także na stronie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

To także może cię zainteresować: