Rekrutacja do przedszkoli 2019: jakie są zasady i do kiedy musimy złożyć wniosek

W całej Polsce rusza rekrutacja do przedszkoli państwowych. Wniosek złóż jak najszybciej - chociaż nie ma kolejności zgłoszeń, lepiej mieć czas, aby dostarczyć do wybranej placówki niezbędne dokumenty.
Zobacz wideo

Rekrutacja do przedszkoli 2019 wystartowała. Najpierw rodzice dzieci, które już chodzą do przedszkola musieli wypełnić deklarację kontynuacji - dzięki temu wiadomo, ile miejsc i w jakich grupach wiekowych zostało w danej placówce. A teraz ruszyło postępowanie rekrutacyjne.

Rodzice zapisują do przedszkoli głównie dzieci trzyletnie, chociaż zdarza się, że do placówki posyłane są i dzieci starsze. Są też maluchy, które zmieniły miejsce zamieszkania i muszę przenieść się do innego przedszkola. Najwięcej jednak jest trzylatków i to ich rodzice niecierpliwie czekali na start tegorocznej rekrutacji.

Rekrutacja do przedszkoli 2019: harmonogram

 • Pierwszym etapem jest wspomniana już wcześniej deklaracja kontynuacji nauki przedszkolnej. Rodzice składają w przedszkolu do którego uczęszcza dziecko wniosek, że ich dziecko będzie nadal do niego uczęszczało w roku szkolnym 2019/2020
 • Kolejny etap to postępowanie rekrutacyjne, czyli rejestracja w systemie elektronicznym oraz dostarczenie do przedszkola (pierwszego wyboru lub wszystkich wybranych - w zależności od wymagań rekrutacyjnych) wydrukowanego i podpisanego wniosku i innych wymaganych dokumentów
 • Gdy poznany wyniki rekrutacji będziemy musieli potwierdzić wolę zapisu
 • Ostatni etap to postępowanie uzupełniające, czyli rekrutacja do przedszkoli, w których pozostaną wolne miejsca

Zasady rekrutacji: kryteria ustawowe i kryteria samorządowe

O tym, czy dziecko zostanie przyjęte do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń, a kryteria, którym przypisane są punkty. Kryteria podzielone są na tzw. kryteria ustawowe i kryteria samorządowe. Kryteria ustawowe są takie same dla wszystkich i określa je art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Kryteria samorządowe różnią się od siebie i, jak wskazuje na to nazwa, ustalają je samorządy.

Kryteria ustawowe, które są brane pod uwagę w pierwszym etapie rekrutacji do przedszkoli to:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obydwojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria samorządowe, które są brane na drugim etapie rekrutacji to m.in. dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny, bliska odległość placówki od miejsca zamieszkania, dochód na osobę w rodzinie dziecka, miejsce rozliczania podatków, alergie pokarmowe i konieczność stosowania diety, uczęszczanie do miejskiego żłobka, rodzice pracują/studiują w trybie stacjonarnym.

Jeśli jedno z naszych dzieci chodzi już do przedszkola, w tej właśnie placówce jego rodzeństwo ma większe szanse na przyjęcie (zyskuje dodatkowy punkt).

Rekrutacja do przedszkoli to po pierwsze wypełnienie wniosku, a następnie złożenie go wraz z innymi dokumentami w przedszkolu pierwszego wyboru. Dokumenty mają potwierdzać spełnienie kryteriów ustawowych i samorządowych. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Rekrutacja do przedszkoli 2019/2020: Warszawa, terminy

W warszawie rekrutacja wystartowała pod koniec lutego. Między 13 a 19 lutego rodzice składali deklaracje o kontynuowaniu przez ich dzieci wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym, a 20 lutego rozpoczęła się elektroniczna rejestracja wniosków. Potrwa ona do 7 marca. Między 20 lutego a 8 marca rodzice będą mogli złożyć wniosek i wymagane dokumenty w przedszkolu pierwszego wyboru. Wyniki rekrutacji do przedszkoli 2019 w Warszawie zostaną ogłoszone 10 kwietnia. Do 17 kwietnia rodzice będą musieli potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola do którego się zakwalifikowało. Następnie rozpocznie się procedura odwoławcza oraz postępowanie uzupełniające.

Rekrutacja do przedszkoli 2019/2020: Kraków, terminy

W Krakowie rodzice deklarację kontynuacji składali między 22 a 28 lutego. 1 marca wystartowała rekrutacja elektroniczna, a w przedszkolach można składać odpowiednie dokumenty. Rekrutacja do przedszkoli w Krakowie potrwa do 29 marca. 26 kwietnia o godz. 9:00 zostaną ogłoszone wyniki - listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a następnie rodzice będą musieli donieść potwierdzanie woli przyjęcia. Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 27 maja.

Rekrutacja do przedszkoli 2019/2020: Łódź, terminy

W Łodzi rekrutacja startuje dość późno, bo dopiero w kwietniu. Wcześniej, między 11 a 22 marca, rodzice będą składali kontynuację deklaracji wychowania przedszkolnego. System elektronicznej rekrutacji zostanie uruchomiony 1 kwietnia. Strona będzie aktywna do 19 kwietnia (w tym czasie należy także złożyć wniosek i wymagane dokumenty do wybranych przedszkoli. Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostanie opublikowana 10 maja. Następnie zainteresowani będą składać potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola miejskiego.

Rekrutacja do przedszkoli 2019/2020: Białystok, terminy

A jak wygląda rekrutacja do przedszkoli w Białymstoku? Wnioski będzie można składać od 25 lutego do 6 marca. Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie ogłoszona 26 marca. Do 29 marca należy złożyć potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola, a następnie - od 1 czerwca - rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.

Rekrutacja do przedszkoli 2019/2020: Gdańsk, terminy

Rekrutacja do przedszkoli w Gdańsku wystartowała 4 marca. Do 15 marca będzie można zgłaszać kandydatów i dostarczać do wybranych przedszkoli dokumenty. 27 marca zostanie opublikowana lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Od 28 marca do 3 kwietnia należy dostarczyć potwierdzenie woli. Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 6 maja.

Przeczytaj także:

Więcej o: