1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

500+ zmiany w 2019 roku: kryterium dochodowe, ustalenie prawa do alimentów niekonieczne

Minister Elżbieta Rafalska zapowiedziała zmiany w 500+. W związku z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia zmienić ma się próg dochodowy - warunek otrzymania świadczenia na pierwsze dziecko. Jakie jeszcze założenia 500+ ulegną zmianie?
Zobacz wideo

500+: zmiany w 2019 roku. Kryterium dochodowe na pierwszy ogień?

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska w rozmowie z "Faktem" opowiedziała o zmianach w programie 500+, które mają wejść w życie jeszcze w tym roku. Jedną z nich jest podwyższenie kryterium dochodowego. Ta zmiana ma szczególne znaczenie zwłaszcza dla osób, których pensja wzrosła, a do tej pory pobierali 500+ na pierwsze dziecko.

Systematycznie podnosimy wysokość minimalnego wynagrodzenia, które w 2019 roku wynosi 2250 złotych brutto. W 2016 roku, kiedy program wchodził w życie, minimalna pensja była o 400 złotych brutto niższa

- powiedziała minister Rafalska w "Fakcie".

Przypomnijmy, że obecnie kryterium dochodowe to 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie (lub 1200 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością). Planowane zmiany zakładają podniesienie progu o co najmniej 100 zł.

500+ bez ustalonego prawa do alimentów

Jakie zmiany w 500+ jeszcze przed nami? Dla samotnych rodziców znaczenie będzie miał fakt, że - przy składaniu wniosku o 500+ na drugie i każde kolejne dziecko - ograniczony zostanie wymóg ustalenia alimentów. Obecnie samotni rodzice, którzy wnioskują o świadczenie, muszą dostarczyć dokumenty zaświadczające o tym, że ubiegają się o alimenty - niezależnie, czy 500+ chcieliby otrzymywać na pierwsze, czy na kolejne dziecko. Miało to potwierdzać fakt, że rodzic faktycznie samotnie wychowuje dziecko, a nie np. żyje w nieformalnym związku.

Minister Rafalska zapowiedziała także, że wprowadzony zostanie dłuższy, trzymiesięczny termin na złożenie wniosku w przypadku noworodka, czy wejście w życie regulacji, które zapewnią ciągłość wypłaty świadczenia w sytuacji, gdy umrze rodzic, który ma je przyznane.

Podstawowe założenia programu Rodzina 500+

 • wypłata 500 zł co miesiąc na drugie i każde kolejne dziecko (wypłata świadczenia na pierwsze dziecko możliwa jest, gdy nie zostanie przekroczony próg dochodowy)
 • pieniądze wypłacane regularnie, co miesiąc, do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat
 • wnioski możemy składać stacjonarnie, a także drogą elektroniczną - za pośrednictwem portalu Emp@tia, poprzez bankowość elektroniczną lub PUE ZUS
 • 500 zł jest kwotą nieopodatkowaną (nie musimy wliczać ją do dochodów podczas corocznych rozliczeń podatkowych)
 • pieniądze możemy odbierać stacjonarnie (w urzędzie gminy, urzędzie miasta lub ośrodku pomocy społecznej) lub otrzymywać je przelewem na wskazany przez nas rachunek bankowy
 • wniosek o 500+ musimy składać co roku - świadczenie wypłacane jest przez 12 miesięcy, od 1 października do 30 września kolejnego roku. Aby zachować ciągłość wypłaty wniosek powinniśmy złożyć między 1 a 31 sierpnia (składanie wniosków przez internet możliwe jest od 1 lipca)

O wnioskach i okresach rozliczeniowych przeczytacie tutaj: Wniosek 500+: od kiedy, zmiany 2018

Przeczytaj także: