500+ zmiany w 2019 roku: kryterium dochodowe, ustalenie prawa do alimentów niekonieczne

Minister Elżbieta Rafalska zapowiedziała zmiany w 500+. W związku z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia zmienić ma się próg dochodowy - warunek otrzymania świadczenia na pierwsze dziecko. Jakie jeszcze założenia 500+ ulegną zmianie?
Zobacz wideo

500+: zmiany w 2019 roku. Kryterium dochodowe na pierwszy ogień?

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska w rozmowie z "Faktem" opowiedziała o zmianach w programie 500+, które mają wejść w życie jeszcze w tym roku. Jedną z nich jest podwyższenie kryterium dochodowego. Ta zmiana ma szczególne znaczenie zwłaszcza dla osób, których pensja wzrosła, a do tej pory pobierali 500+ na pierwsze dziecko.

Systematycznie podnosimy wysokość minimalnego wynagrodzenia, które w 2019 roku wynosi 2250 złotych brutto. W 2016 roku, kiedy program wchodził w życie, minimalna pensja była o 400 złotych brutto niższa

- powiedziała minister Rafalska w "Fakcie".

Przypomnijmy, że obecnie kryterium dochodowe to 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie (lub 1200 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością). Planowane zmiany zakładają podniesienie progu o co najmniej 100 zł.

500+ bez ustalonego prawa do alimentów

Jakie zmiany w 500+ jeszcze przed nami? Dla samotnych rodziców znaczenie będzie miał fakt, że - przy składaniu wniosku o 500+ na drugie i każde kolejne dziecko - ograniczony zostanie wymóg ustalenia alimentów. Obecnie samotni rodzice, którzy wnioskują o świadczenie, muszą dostarczyć dokumenty zaświadczające o tym, że ubiegają się o alimenty - niezależnie, czy 500+ chcieliby otrzymywać na pierwsze, czy na kolejne dziecko. Miało to potwierdzać fakt, że rodzic faktycznie samotnie wychowuje dziecko, a nie np. żyje w nieformalnym związku.

Minister Rafalska zapowiedziała także, że wprowadzony zostanie dłuższy, trzymiesięczny termin na złożenie wniosku w przypadku noworodka, czy wejście w życie regulacji, które zapewnią ciągłość wypłaty świadczenia w sytuacji, gdy umrze rodzic, który ma je przyznane.

Podstawowe założenia programu Rodzina 500+

  • wypłata 500 zł co miesiąc na drugie i każde kolejne dziecko (wypłata świadczenia na pierwsze dziecko możliwa jest, gdy nie zostanie przekroczony próg dochodowy)
  • pieniądze wypłacane regularnie, co miesiąc, do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat
  • wnioski możemy składać stacjonarnie, a także drogą elektroniczną - za pośrednictwem portalu Emp@tia, poprzez bankowość elektroniczną lub PUE ZUS
  • 500 zł jest kwotą nieopodatkowaną (nie musimy wliczać ją do dochodów podczas corocznych rozliczeń podatkowych)
  • pieniądze możemy odbierać stacjonarnie (w urzędzie gminy, urzędzie miasta lub ośrodku pomocy społecznej) lub otrzymywać je przelewem na wskazany przez nas rachunek bankowy
  • wniosek o 500+ musimy składać co roku - świadczenie wypłacane jest przez 12 miesięcy, od 1 października do 30 września kolejnego roku. Aby zachować ciągłość wypłaty wniosek powinniśmy złożyć między 1 a 31 sierpnia (składanie wniosków przez internet możliwe jest od 1 lipca)

O wnioskach i okresach rozliczeniowych przeczytacie tutaj: Wniosek 500+: od kiedy, zmiany 2018

Przeczytaj także:

Więcej o: