1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Urlop wychowawczy 2019 - wymiar, wniosek, ile płatny

Urlop wychowawczy można wykorzystać do ukończenia przez dziecko szóstego roku życia. Z tej możliwości sprawowania osobistej opieki nad maluchem korzysta wielu rodziców. Ile trwa urlop wychowawczy i ile jest płatny?

Urlop wychowawczy: komu przysługuje

Z urlopu może skorzystać matka lub ojciec dziecka, warunkiem jest staż pracy. Możliwość skorzystania z osobistej opieki nad dzieckiem przysługuje pracownikowi, który jest zatrudniony co najmniej sześć miesięcy. Warto dodać, że nie musi to być zatrudnienie u obecnego pracodawcy - wliczane są także poprzednie okresy.

Warto pamiętać, że w czasie, gdy pracownik przebywa na urlopie, pracodawca nie wypłaca mu wynagrodzenia. Zawieszeniu ulegają wzajemne prawa i obowiązki. Urlop wychowawczy wlicza się jednak do okresu zatrudnienia.

Wymiar urlopu wychowawczego

Urlop może trwać maksymalnie 36 miesięcy (trzy lata). Można go wykorzystać w całości lub w częściach - jednak nie więcej niż w pięciu.

Jeden z rodziców nie może wykorzystać pełnych 36 miesięcy urlopu wychowawczego (możliwe jest to jedynie w określonych sytuacjach) - jeden miesiąc przeznaczony jest wyłącznie dla drugiego rodzica. Mama może wykorzystać 35 miesięcy, a ojciec - miesiąc lub odwrotnie - ojciec przebywa z dzieckiem 35 miesięcy, a matka miesiąc. 

Rodzice mogą także opiekować się dzieckiem jednocześnie, jednak łączny okres nie może przekraczać maksymalnego wymiaru urlopu wychowawczego.

Do kiedy możemy skorzystać z urlopu?

Urlop wychowawczy możemy wykorzystać nie później, niż do końca roku kalendarzowego w którym dziecko kończy sześć lat.

 • Jeśli opieka dotyczy dziecka niepełnosprawnego, termin wykorzystania dodatkowego urlopu wychowawczego (w wymiarze do 36 miesięcy) wydłuża się nawet do 18. roku życia.
Zobacz wideo

Urlop wychowawczy dla ojca

Urlop może wykorzystać zarówno matka, jak i ojciec dziecka, warunkiem jest staż pracy - trzeba przepracować minimum sześć miesięcy (niekoniecznie w tym samym zakładzie pracy). Z 36 przysługujących miesięcy, jeden przeznaczony jest dla drugiego rodzica, mogą też oni przebywać na urlopie w tym samym czasie.

Urlop wychowawczy: wniosek

Pisemny wniosek należy złożyć nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego. Pracodawca musi uwzględnić złożony wniosek. Jeśli chcemy go wycofać, musimy poinformować o tym pracodawce maksymalnie siedem dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu (składając pisemne oświadczenie).

Urlop wychowawczy: ile płatny

Urlop wychowawczy jest urlopem bezpłatnym, nie dostajemy w tym czasie wypłaty. Rodzic przebywający na urlopie może jednak wystąpić o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (tzw. zasiłek wychowawczy). To maksymalnie 400 zł miesięcznie. Jeśli rodzice przebywają na urlopie jednocześnie, przysługuje im jeden dodatek. Przysługuje on na określony czas:

 • 24 miesięcy, gdy sprawujemy osobistą opiekę nad jednym dzieckiem
 • 36 miesięcy, gdy opiekujemy się więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu (np. bliźniętami)
 • 76 miesięcy, gdy opiekujemy się dzieckiem niepełnosprawnym (z orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym jej stopniu)

Zasiłek wychowawczy przysługuje tym, którzy mają przyznane prawo do zasiłku rodzinnego (dodatku nie można otrzymywać oddzielnie, dostajemy go razem z zasiłkiem rodzinnym). Aby otrzymać świadczenie należy spełnić szereg warunków, m.in. mieć w ogóle prawo do urlopu wychowawczego, spełnić kryterium dochodowe.

Korzystałam z informacji zawartych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

To także może cię zainteresować: