Zasiłek opiekuńczy na dziecko (chore i zdrowe) 2019: komu przysługuje, jaka jest kwota zasiłku

Musisz zrezygnować z pracy, by zająć się w domu opieką nad dzieckiem? Skorzystaj z pomocy, jaką jest zasiłek opiekuńczy, wypłacany przez ZUS - zarówno w przypadku chorego, jak i zdrowego dziecka. Dowiedz się, jak go otrzymać i komu przysługuje.

Zasiłek opiekuńczy kojarzy się z zapomogą finansową na opiekę nad chorym dzieckiem. Tymczasem ta pomoc finansowa od państwa należy się zarówno osobom sprawującym pieczę nad chorym, jak i nad zdrowym dzieckiem.

Wypłacany jest osobom, które są ubezpieczone społecznie i nie mogą pracować, by zajmować się dzieckiem - zdrowym do 8 roku życia, zaś chorym do 14 roku życia. Zasiłek stanowi 80 proc. wynagrodzenia pracownika i stanowi średnią z ostatnich 12 miesięcy.

Zasiłek opiekuńczy - komu przysługuje?

Zasiłek przysługuje osobom, które mają ubezpieczenie chorobowe i nie mogą pracować, ponieważ opiekują się:

 • zdrowym dzieckiem do lat ośmiu,
 • chorym dzieckiem do lat 14,
 • chorym dzieckiem w wieku powyżej 14 lat,
 • dzieckiem niepełnosprawnym.

Zasiłek opiekuńczy przyznawany jest z konkretnych powodów, w szczególnych sytuacjach. Jakie warunki trzeba spełnić, by go otrzymać?

Przede wszystkim osoba ubiegająca się o zasiłek musi mieć ubezpieczenie chorobowe i być prawnym opiekunem dziecka.

Jednym słowem powinny być spełnione oba niżej wymienione warunki.

1. nie możesz pracować, a także:

 • jesteś rodzicem dziecka, 
 • jesteś rodzicem zastępczym, 
 • jesteś rodzicem, który zaadoptował dziecko,
 • jesteś opiekunem prawnym dziecka,
 • nie jesteś rodzicem dziecka, ale jesteś odpowiedzialny za jego wychowanie i utrzymanie.

2. posiadasz ubezpieczenie chorobowe oraz:

 • jesteś pracownikiem, posiadającym umowę o pracę,
 • jesteś zleceniobiorcą - masz umowę agencyjną, umowę zlecenie lub inną umowę o świadczenie usług,
 • współpracujesz ze zleceniobiorcą,
 • wykonujesz pracę nakładczą w ramach umowy nakładczej (np. szyjesz ubrania we własnym mieszkaniu),
 • prowadzisz działalność pozarolniczą bądź współpracujesz z taką osobą,
 • należysz do członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • siedzisz w więzieniu lub tymczasowo przebywasz w areszcie, mając skierowanie do podjęcia pracy,
 • jesteś osobą duchowną,
 • odbywasz służbę zastępczą.
Zobacz wideo

Zasiłek opiekuńczy - kiedy możesz się o niego ubiegać?

Zasiłek otrzymuje osoba, która w wyniku pewnych okoliczności musi zrezygnować z pracy, by poświęcić swoją uwagę dziecku. Mowa tu jednak o konkretnych sytuacjach, wśród których wymienia się:

 • nagłe, niespodziewane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły (np. ze względu ma awarię placówki), do których dziecko uczęszcza na co dzień,
 • poród lub pobyt w szpitalu matki dziecka,
 • matka właśnie urodziła kolejne dziecko i uniemożliwia jej to opiekę nad starszym dzieckiem,
 • przymusowa izolacja dziecka ze względu na ryzyko choroby zakaźnej - realizowane na podstawie decyzji inspektora sanitarnego,
 • pobyt męża w szpitalu lub innej placówce opieki zdrowotnej, jeśli do tej pory sprawował opiekę na dzieckiem,
 • chorobę niani, która uniemożliwia opiekę nad dzieckiem.

Zasiłek opiekuńczy - ile wynosi?

Wysokość zasiłku opiekuńczego wylicza się na podstawie miesięcznej średniej wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy. Po obliczeniu średniej zarobków ZUS przyznaje 80 proc. tej kwoty.

Według przepisów prawnych wypłata przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy związanej z obowiązkiem sprawowania opieki, w tym także za dni ustawowo wolne od pracy.

Zasiłek opiekuńczy - na jaki okres przysługuje?

Zasiłek opiekuńczy dla opiekunów przysługuje na określoną liczbę dni w zależności od tego, czy dziecko jest zdrowe, czy chore i ile ma lat.

 • W przypadku opieki nad zdrowym dzieckiem do lat ośmiu jest to maksymalnie 60 dni w roku kalendarzowym,
 • W przypadku opieki nad chorym dzieckiem, które ma mniej niż 14 lat, również należy Ci się 60 dni,
 • Jeśli opieki wymaga chore dziecko mające więcej niż 14 lat, to zasiłek możesz pobierać przez 14 dni,
 • Jeśli zaś opiekujesz się chorym dzieckiem, które jest niepełnosprawne, ma więcej niż 14 lat i mniej niż 18 lat - 30 dni.

Ważne!

Istotną informacją w przypadku czasu, w którym przysługuje zasiłek jest to, że możemy o niego wystąpić już pierwszego dnia pracy.

Zasiłek opiekuńczy - wymagane dokumenty

By otrzymać zasiłek opiekuńczy, należy złożyć odpowiednie dokumenty w ZUS lub u płatnika składek (czyli własnego pracodawcy). Najczęściej wymagane są poniższe dokumenty:

 1. Zaświadczenie lekarskie wystawione na dane rodzica, który będzie opiekował się chorym dzieckiem.
 2. Dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport - jeżeli osobiście składasz dokumenty w jednostce ZUS.
 3. Wypełniony wniosek o zasiłek opiekuńczy (ZUS Z-15).

W przypadku, gdy zasiłek wypłacany jest przez ZUS, potrzebne będzie także dodatkowe zaświadczenie płatnika składek wystawione na wybranym druku:

 • ZUS Z-3 - w przypadku pracowników,
 • ZUS Z-3b - w przypadku ubezpieczenia z działalności pozarolniczej oraz duchownych,
 • lub ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

Ubieganie się o zasiłek nie wiąże się z żadnymi opłatami - jest to usługa bezpłatna.

Ważne!

Dokumenty dotyczące ubiegania się o zasiłek najlepiej złożyć jak najszybciej. Czyli jeśli masz komplet dokumentów, nie ma na co zwlekać. Warto jednak wiedzieć, że możliwe jest również złożenie wniosku za okres, który już upłynął. Wtedy trzeba to zrobić do sześciu miesięcy od ostatniego dnia, za który możliwe było otrzymanie zasiłku.

Więcej o:
Copyright © Agora SA