Zasiłek wychowawczy 2019 - kwota, zasady, jak długo

Jednym ze świadczeń rodzinnych jest zasiłek wychowawczy. Jakie warunki musimy spełnić, aby otrzymać ten dodatek i w jakiej kwocie wypłacany jest zasiłek wychowawczy 2019?
Zobacz wideo

Zasiłek wychowawczy: komu przysługuje

Zasiłek wychowawczy (zwany dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego) przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu dziecka. Osoba ta musi mieć także prawo do korzystania z urlopu wychowawczego oraz ma przyznany zasiłek rodzinny (zasiłek wychowawczy nie jest samodzielnym świadczeniem, można go otrzymać jedynie razem z zasiłkiem rodzinnym). Kiedy dodatek nie przysługuje? Np. wtedy, gdy osoba chcąca z niego skorzystać pobiera już inne świadczenie (np. zasiłek macierzyński), pracowała krócej niż sześć miesięcy, podjęła pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w czasie trwania urlopu wychowawczego.

Jak długo będziemy otrzymywać zasiłek wychowawczy?

Maksymalny czas to:

  • do 24 miesięcy (gdy opiekujemy się jednym dzieckiem),
  • do 36 miesięcy (gdy opiekujemy się więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, np. bliźniętami),
  • do 72 miesięcy kalendarzowych (gdy opieka sprawowana jest nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

Zasiłek wychowawczy: kwota

Kwota zasiłku wychowawczego to 400 złotych miesięcznie. A co jeśli chcemy pobrać świadczenie za niepełny miesiąc? Wtedy za każdy dzień wypłacana jest 1/30 miesięcznej kwoty zasiłku (według Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych może być zaokrąglona do 10 groszy w górę). Np. Jeśli mamy pobrać świadczenie za siedem dni otrzymamy niewiele ponad 93 zł (93,33 zł zostanie najprawdopodobniej zaokrąglone do 93,40 zł), za 15 dni zostanie nam wypłacone 200 zł, jeśli pobierzemy świadczenie za 21 dni - 280 zł.

Ze świadczenia może korzystać tylko jedna osoba, w tym samym czasie zasiłku nie może pobierać matka i ojciec dziecka.

Zasiłek wychowawczy a inne świadczenia

W jednym czasie możemy pobierać tylko jedno świadczenie. Zatem jeśli pobieramy np. świadczenie rodzicielskie czy zasiłek macierzyński, a chcielibyśmy także korzystać z dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, musimy wybrać tylko jedno świadczenie, które będzie nam wypłacane.

Urlop wychowawczy: zasady

Przypomnijmy podstawowe zasady urlopu wychowawczego. Według Kodeksu Pracy, pracownik, który jest zatrudniony dłużej niż sześć miesięcy (wliczają się poprzednie okresy zatrudnienia) ma prawo do urlopu wychowawczego. Wymiar urlopu to maksymalnie 36 miesięcy, można go wykorzystać nie później niż do końca roku kalendarzowego w którym dziecko kończy sześć lat (lub do ukończenia przez dziecko 18 roku życia - jeśli dziecko ma stwierdzoną niepełnosprawność). Z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać obydwoje rodzice (lub opiekunowie dziecka). Jeśli chcemy skorzystać z urlopu wychowawczego powinniśmy poinformować o tym pisemnie pracodawcę - składając wniosek i dokumenty nie później niż na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Urlop wychowawczy 2019

Korzystałam z informacji zawartych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w zakładce "Świadczenia rodzinne" i portalu emp@tia.

To także może cię zainteresować:

Więcej o: