1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Becikowe 2018 - jak dostać 1000 zł na dziecko?

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka to popularne becikowe. Jakie warunki musimy spełnić, aby dostać 1000 zł na dziecko? Nie możemy zapomnieć o kryterium dochodowym.

Becikowe 2018 funkcjonuje na tych samych zasadach, co w latach ubiegłych. Ostatnie zmiany zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku, kiedy to ustalono kryterium dochodowe. Becikowe to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - pod taką nazwą należy szukać tego świadczenia, np. na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Becikowe: kwota

Becikowe to 1000 zł, stąd popularne sformułowanie "1000 złotych na dziecko". Zapomoga wypłacana jest jednorazowo.

Oprócz becikowego "od państwa" rożnego rodzaju jednorazowe bonifikaty (często również w kwocie 1000 zł) wypłacają lokalne urzędy - warto sprawdzić w miejscu zamieszkania, czy - i na jakich zasadach - przysługują dodatkowe świadczenia.

Becikowe: zasady

Aby otrzymać jednorazową zapomogę należy spełnić następujące warunki:

 • matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu,
 • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 922 zł netto,
 • wniosek musi zostać złożony w ciągu 12 miesięcy do dnia urodzenia dziecka.

Wraz z wnioskiem o przyznanie becikowego, należy złożyć zaświadczenie potwierdzające opiekę lekarską w ciąży (wystawione przez lekarza lub położną), a także dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach). Potrzebny jest także dokument potwierdzający tożsamość osoby, która składa wniosek o becikowe, niektóre instytucje wymagają także napisania oświadczenia informującego, że na to samo dziecko nie pobrano już becikowego. Warto sprawdzić, jakich dokumentów wymaga urząd, w którym będziecie składali wniosek (często potrzebna jest także kopia aktu urodzenia - z oryginałem do wglądu).

Jeśli wymagane dokumenty złożysz do 10 dnia miesiąca, pieniądze zostaną wypłacone do końca miesiąca. Jeśli po 10 dniu miesiąca - wypłata nastąpi do końca kolejnego miesiąca. Podobnie jak w przypadku innych świadczeń, mamy możliwość wyboru sposobu wypłaty: pieniądze mogą być przelane na konto, mogą być wysłane przekazem pocztowym, możemy je odebrać osobiście.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka jest świadczeniem wolnym od podatku dochodowego.

Jak wyliczyć kwotę dochodu?

Szczegółowe informacje dotyczące tego, co wlicza (a co nie) się do dochodu, znajdziemy w Ustawie o świadczeniach rodzinnych. Bierzemy pod uwagę poprzedni ukończony rok podatkowy.

Kto może wystąpić o becikowe?

O jednorazową zapomogę mogą wystąpić rodzice dziecka, a także opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni. Becikowe przysługuje obywatelom Polski, a także cudzoziemcom, którzy spełnia jeden z określonych warunków (np. jest obywatelem innego państwa UE, ma zezwolenie na pobyt stały, ma status uchodźcy). Aby otrzymać becikowe należy mieszkać w Polsce.

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy złożyć w miejscu ustalonym przez gminę, w której mieszkasz, np. w Urzędzie Dzielnicy, Urzędzie Gminy bądź w Ośrodku Pomocy Społecznej. Wnioski możemy składać także drogą elektroniczną - do tego niezbędny jest jednak uwierzytelniony podpis elektroniczny.

Przy pisaniu tekstu korzystałam z informacji o świadczeniu opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Świadczenia rodzinne, a także na stronie obywatel.gov.pl

To także może cię zainteresować:

Więcej o:
Komentarze (3)
Becikowe 2018 - jak dostać 1000 zł na dziecko?
Zaloguj się
 • jack ballard

  Oceniono 3 razy -3

  Byłem taki biedny, ale teraz jestem bogaty, To jest sekret, jak dziś się stałem bogaty
  Żadne ciało nie dało mi pożyczki, ale dostałem kartę główną, która jest załadowana pieniędzmi
  Dostałem tę kartę od hakera i codziennie używam tej karty do zbierania 5000zl
  jeśli jesteś biedny, możesz zdobyć tę kartę główną, aby uczynić Cię bogatym
  Jeśli potrzebujesz tej karty, skontaktuj się z divinecardhacker@gmail.com

 • agniemas93

  Oceniono 13 razy -5

  Jeżeli dowiedziałam się o ciąży w 19 tygodniu to naprawdę nie przysługuje mi becikowe? :(

 • Ann Rudzielec

  Oceniono 5 razy 5

  W artykule pojawiło się niestety kilka błędów. Po pierwsze rokiem, według którego ustala się kryterium dochodowe jest tzw rok bazowy nie kalendarzowy zależny od okresu zasiłkowego. Aktualnie od listopada 2016 r. trwa okres zasiłkowy 2016/2017 i aż do końca października 2017 r. rokiem bazowym jest rok 2015. Nie ma znaczenia więc czy złożymy wniosek w 2016 czy w 2017 - do października 2017 bierzemy pod uwagę dochody od 2015 r. W przypadku stałego zatrudnienia ten właśnie rok będzie właściwym, natomiast jeśli po roku 2015 zawarto nową umowę należy przedłożyć zaświadczenie o wysokości dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, np praca rozpoczęta w lipcu - dochód za sierpień etc. Urzędnik nie może już wymagać aktu urodzenia (chyba że dziecko nie ma uznanego ojcostwa) czy dowodu osobistego. Istotną informacją jest również to, iż wnioskodawca (osoba uprawniona) aby dostać becikowe musi przebywac na terenie RP

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX