1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Becikowe 2018 - jak dostać 1000 zł na dziecko?

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka to popularne becikowe. Jakie warunki musimy spełnić, aby dostać 1000 zł na dziecko? Nie możemy zapomnieć o kryterium dochodowym.

Becikowe 2018 funkcjonuje na tych samych zasadach, co w latach ubiegłych. Ostatnie zmiany zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku, kiedy to ustalono kryterium dochodowe. Becikowe to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - pod taką nazwą należy szukać tego świadczenia, np. na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Becikowe: kwota

Becikowe to 1000 zł, stąd popularne sformułowanie "1000 złotych na dziecko". Zapomoga wypłacana jest jednorazowo.

Oprócz becikowego "od państwa" rożnego rodzaju jednorazowe bonifikaty (często również w kwocie 1000 zł) wypłacają lokalne urzędy - warto sprawdzić w miejscu zamieszkania, czy - i na jakich zasadach - przysługują dodatkowe świadczenia.

Becikowe: zasady

Aby otrzymać jednorazową zapomogę należy spełnić następujące warunki:

 • matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu,
 • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 922 zł netto,
 • wniosek musi zostać złożony w ciągu 12 miesięcy do dnia urodzenia dziecka.

Wraz z wnioskiem o przyznanie becikowego, należy złożyć zaświadczenie potwierdzające opiekę lekarską w ciąży (wystawione przez lekarza lub położną), a także dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach). Potrzebny jest także dokument potwierdzający tożsamość osoby, która składa wniosek o becikowe, niektóre instytucje wymagają także napisania oświadczenia informującego, że na to samo dziecko nie pobrano już becikowego. Warto sprawdzić, jakich dokumentów wymaga urząd, w którym będziecie składali wniosek (często potrzebna jest także kopia aktu urodzenia - z oryginałem do wglądu).

Jeśli wymagane dokumenty złożysz do 10 dnia miesiąca, pieniądze zostaną wypłacone do końca miesiąca. Jeśli po 10 dniu miesiąca - wypłata nastąpi do końca kolejnego miesiąca. Podobnie jak w przypadku innych świadczeń, mamy możliwość wyboru sposobu wypłaty: pieniądze mogą być przelane na konto, mogą być wysłane przekazem pocztowym, możemy je odebrać osobiście.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka jest świadczeniem wolnym od podatku dochodowego.

Jak wyliczyć kwotę dochodu?

Szczegółowe informacje dotyczące tego, co wlicza (a co nie) się do dochodu, znajdziemy w Ustawie o świadczeniach rodzinnych. Bierzemy pod uwagę poprzedni ukończony rok podatkowy.

Kto może wystąpić o becikowe?

O jednorazową zapomogę mogą wystąpić rodzice dziecka, a także opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni. Becikowe przysługuje obywatelom Polski, a także cudzoziemcom, którzy spełnia jeden z określonych warunków (np. jest obywatelem innego państwa UE, ma zezwolenie na pobyt stały, ma status uchodźcy). Aby otrzymać becikowe należy mieszkać w Polsce.

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy złożyć w miejscu ustalonym przez gminę, w której mieszkasz, np. w Urzędzie Dzielnicy, Urzędzie Gminy bądź w Ośrodku Pomocy Społecznej. Wnioski możemy składać także drogą elektroniczną - do tego niezbędny jest jednak uwierzytelniony podpis elektroniczny.

Przy pisaniu tekstu korzystałam z informacji o świadczeniu opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Świadczenia rodzinne, a także na stronie obywatel.gov.pl

To także może cię zainteresować: