Urlop wychowawczy 2018 - jak długo, wniosek

Ile trwa urlop wychowawczy 2018? Tyle, ile do tej pory, ale od 2016 roku można go wykorzystać nawet, gdy dziecko skończy już 5 lat. Jakie dokumenty są potrzebne, jak złożyć wniosek, żeby wykorzystać ten przywilej?
Zobacz wideo

Urlop wychowawczy można teraz wykorzystać do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy sześć lat (do 2 stycznia 2016 roku ten termin to był 5. rok życia). Jeśli opieka dotyczy dziecka niepełnosprawnego, termin wykorzystania dodatkowego urlopu wychowawczego wydłuża się nawet do 18. roku życia.

Na urlop wychowawczy może pójść zarówno matka, jak i ojciec (opiekun) dziecka, ale muszą być pracownikami z przynajmniej sześciomiesięcznym stażem pracy (niekoniecznie w obecnym miejscu zatrudnienia).

Ile trwa urlop wychowawczy?

To maksymalnie 36 miesięcy, ale tego wymiaru nie może wykorzystać jeden rodzic - czyli np. matka opiekuje się dzieckiem przez 35 miesięcy, a jeden miesiąc musi spędzić z nim jego drugi opiekun. Pełne trzy lata przysługują jednemu z nich jedynie wtedy, gdy drugi nie żyje, lub gdy w grę wchodzi pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej, albo gdy drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska.

Warto pamiętać, że rodzice mogą przebywać na urlopie wychowawczym jednocześnie. Do 2 stycznia 2016 roku wspólnie mogli opiekować się w ten sposób dzieckiem tylko przez cztery miesiące, teraz można tak wykorzystać cały wymiar urlopu wychowawczego.

Urlop wychowawczy można wykorzystać zarówno w jednej, jak i nawet w pięciu częściach. W tym czasie pracodawca nie wypłaca opiekunowi dziecka wynagrodzenia. W trakcie, gdy pracownik przebywa na takim urlopie, zawieszeniu ulegają wzajemne prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Urlop wychowawczy wlicza się jednak do okresu zatrudnienia.

Jak złożyć wniosek o urlop wychowawczy?

Jeśli opiekun chce wziąć urlop wychowawczy, musi złożyć pisemny wniosek u swojego pracodawcy nie później niż 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu. Czy można zmienić zdanie? Tak, ale wtedy należy przedstawić wniosek pisemny o wycofanie tamtego dokumentu z siedmiodniowym wyprzedzeniem w stosunku do dnia rozpoczęcia tego urlopu.

Co ważne, jeśli pracownik złoży wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego, pracodawca nie może go zwolnić aż do dnia zakończenia tego urlopu. Ochrona nie obejmie jednak opiekuna dziecka jeśli firma ogłosi upadłość lub likwidację, albo jeśli zwolnienie będzie uzasadnione i nastąpi z winy pracownika.

Potrzebne dokumenty - jak ma wyglądać wniosek?

Wniosek o urlop wychowawczy powinien zawierać:

  • datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu;
  • okres urlopu, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko;
  • liczbę części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.

Trzeba też dołączyć pisemne oświadczenie drugiego opiekuna, w którym deklaruje, że nie będzie korzystał w tym czasie z urlopu wychowawczego albo o terminie, w którym zamierza z niego korzystać jednocześnie z osobą, która składa wniosek.

Jeśli dostarczy odpowiednie dokumenty i spełni pozostałe warunki, pracodawca nie może odmówić takiego urlopu - jeśli to zrobi, grozi mu kara grzywny.

Co z powrotem do pracy?

Opiekun dziecka może zrezygnować z urlopu wychowawczego w każdym momencie za zgodą pracodawcy. Jeśli takiej zgody nie ma, pracownik powinien zawiadomić szefa o swojej decyzji najpóźniej na 30 dni przed terminem przewidywanego powrotu do pracy.
Pracować można także w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym i to zarówno u swojego pracodawcy, jak i gdzie indziej. Można również podjąć naukę lub szkolenie. Te działania nie mogą jednak przeszkadzać w sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem.

To może cię zainteresować:

Więcej o:
Copyright © Agora SA