Od kiedy macierzyński?

Chciałabym poruszyć problem, który dotknął mnie osobiście, a także, jak się dowiedziałam od innych mam w szpitalu, nie tylko mnie.

Otóż lekarze wystawiają urlop macierzyński dzień po terminie porodu, nawet jeśli dziecka nie ma jeszcze na świecie. A przecież kobieta ma prawo, ale nie obowiązek rozpocząć urlop przed porodem. Ja w ten sposób

straciłam całe dwa tygodnie! Wiesława

Ma Pani absolutną racje. Art. 180 § 3 Kodeksu Pracy mówi: "co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu", tymczasem lekarze często czytają ten przepis tak, jakby zamiast słowa "mogą" występowało w nim słowo "muszą".

Cóż nam pozostaje? Znać swoje prawa i brzmienie przepisu oraz pilnować, aby nikt nie decydował za nas, w którym momencie chcemy rozpocząć urlop macierzyński. Może on się bowiem rozpocząć przed porodem, ale także w dniu porodu - decyzja należy do nas.

Więcej o: