Zmiana pracy

Jestem na urlopie wychowawczym. Niestety sytuacja finansowa zmusza mnie do powrotu do pracy, a co za tym idzie - do przerwania urlopu wychowawczego.

W obecnej firmie chciałabym złożyć podanie o rozwiązanie umowy o pracę, gdyż mam obiecaną inną, lepiej płatną pracę. Teraz jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony i mam trzymiesięczny okres wypowiedzenia. W jaki sposób powinnam przerwać urlop wychowawczy i rozwiązać umowę o pracę? (Sylwia )

Aby rozwiązać umowę o pracę, nie musi Pani przerywać urlopu wychowawczego. Może Pani w każdej chwili złożyć pracodawcy wniosek o rozwiązanie umowy o pracę. Takie wniosek powinien brzmieć mniej więcej tak: "Uprzejmie proszę o rozwiązanie ze mną umowy o pracę z dnia .... za porozumieniem stron z dniem (tu trzeba wpisać datę zaprzestania pracy). W razie nie wyrażenia zgody na ten tryb rozwiązania umowy o pracę, proszę potraktować niniejsze pismo jako wypowiedzenie umowy o pracę w trybie ustawowym z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia (uwaga: okres wypowiedzenia liczy się od dnia złożenia wniosku do ostatniego dnia miesiąca, w którym mija równe trzy miesiące od tej daty. Np. jeśli złoży Pani wniosek 10 marca, to okres wypowiedzenia upłynie 30 VI.)

Więcej o: