Alimenty 2020. Ile wynoszą minimalne alimenty na dziecko?

Wysokość alimentów w 2020 roku - minimalna czy maksymalna - nie jest ściśle określona żadnymi przepisami. Istnieją jednak pewne wytyczne, które wpływają na ustalenie kwoty alimentów.

Alimenty na dziecko 2020: czym kieruje się sąd przy ustalaniu kwoty alimentów?

Alimenty to obowiązek współfinansowania potrzeb dziecka, który najczęściej ustalany jest na wniosek jednego z rodziców po rozpadzie małżeństwa. Dziecko pozostaje wówczas pod opieką jednego opiekuna, natomiast drugi jest zobowiązany do partycypowania w kosztach jego wychowania. 

Czym więc kieruje się sąd przy ustalaniu wysokości alimentów? Otóż, w polskim prawie nie ma sztywnych reguł mówiących o tym, jak wyliczyć wysokość alimentów. Decyzję podejmuje sąd po zebraniu informacji na temat uzasadnionych potrzeb dziecka (np. gdy dziecko choruje i w związku z tym jego utrzymanie pochłania większe sumy) oraz możliwości finansowych rodzica.

Warto tu zaznaczyć, że zarówno ojciec, jak i matka, w oczach sądu powinni ponosić równe koszty utrzymania dziecka. Kiedy sąd oszacuje średnią kwotę niezbędną do zaspokojenia potrzeb małoletniego, wówczas dzieli ją na pół. Zawsze nieco większa część tej sumy przypada na osobę płacącą alimenty - jest to konsekwencją tego, że opieka traktowana jest także jako koszt alimentacyjny. 

Sąd przy ustalaniu kwoty alimentów weźmie pod uwagę również możliwości finansowe rodzica. I tu warto wiedzieć, że to, iż rodzic nie pracuje nie oznacza, że nie zostaną zasądzone alimenty. Pod uwagę zostanie wzięty jego zawód i to jakie dochody można uzyskać podejmując zatrudnienie. Sąd rozważy też wiele innych czynników, jak poważne zobowiązania materialne (np. kredyt hipoteczny) czy zaangażowanie rodzica w wychowanie dziecka. Tak więc ustalenie konkretnej sumy alimentów jest wypadkową wielu czynników i w każdym przypadku może wyglądać inaczej. 

Zobacz też: W Polsce mamy społeczne przyzwolenie na niepłacenie alimentów. "Na byłe dzieci płacić nie będzie, bo nie ma z czego"

Minimalne alimenty 2020. Jakie kwoty obowiązują w przypadku alimentów natychmiastowych?

Ile wynoszą minimalne alimenty 2020 i jak są ustalane? Sprawy rodzinne, w tym także te alimentacyjne, potrafią trwać kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. W tym czasie potrzeby dziecka nie znikają, a jedno z rodziców zmuszone jest ponosić koszty utrzymania małoletniego. Dlatego też w 2019 wprowadzono tzw. alimenty natychmiastowe. W ich przypadku osoba ubiegająca się o przyznanie świadczeń musi jedynie złożyć wniosek, a ten zostanie rozpatrzony przez sąd. Zasądzi on alimenty, które od razu podlegają egzekucji. Oznacza to, że rodzic, który nie sprawuje opieki nad dzieckiem, będzie mieć obowiązek natychmiastowego wypłacenia należności, niezależnie od dalszego postępowania sądowego.

Na ten moment kwoty alimentów natychmiastowych prezentują się następująco:

  • 496 zł względem jednego dziecka
  • 450 zł na każde z dwojga dzieci pochodzących od tych samych rodziców
  • 404 zł na każde z trojga dzieci pochodzących od tych samych rodziców
  • 359 zł na każde z czworga dzieci pochodzących do tych samych rodziców
  • 313 zł na każde z pięciorga i więcej dzieci pochodzących od tych samych rodziców.

Kwoty te mają corocznie podlegać waloryzacji. Informacja o nowych stawkach podawana ma być w obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości do 30 listopada każdego roku.

Zobacz też: Fundusz alimentacyjny. Kwota, kryterium dochodowe. Co trzeba wiedzieć?

Najniższe alimenty 2020. Do kiedy trwa obowiązek alimentacyjny?

Alimenty należą się dziecku, które jest niesamodzielne i nie jest w stanie się utrzymać. Oznacza to, że obowiązek alimentacyjny nie znika wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności. Jeśli podejmuje ono naukę, wówczas rodzic zobowiązany jest w dalszym ciągu partycypować w kosztach jego utrzymania, aż do momentu, gdy dziecko zdobędzie kwalifikacje zawodowe i będzie mogło samodzielnie się utrzymywać. Obowiązek płacenia alimentów może być wydłużony, również gdy dziecko ze względów zdrowotnych nie może podjąć zatrudnienia.

Biorąc pod uwagę rosnące koszty życia, a także wzrost średnich wynagrodzeń, najniższe alimenty w 2020 roku oscylują wokół 500-600 złotych na jedno dziecko. Kwoty tej wysokości przyznawane są osobom, które deklarują, że nie osiągają żadnych dochodów. Niemniej ostateczna wysokość alimentów uzależniona będzie od indywidualnej sytuacji pozwanego - może być niższa choćby ze względu na poważne problemy zdrowotne uniemożliwiające podjęcie pracy.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?
Więcej o: