1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

500 plus a rozwód. Sąd nie przyznał ojcu świadczenia. Dlaczego?

Świadczenie wychowawcze po rozwodzie przysługuje tylko tym, którzy sprawują władze rodzicielską, mieszkają z dzieckiem, opiekują się nim, pokrywają wydatki związane z jego utrzymaniem i wychowaniem. Decyzję odmowną o przyznanie 500 plus po rozwodzie dostał jeden z rodziców z województwa lubelskiego. Dlaczego?

500 plus a rozwód. Ojciec z województwa lubelskiego nie dostał świadczenia

Świadczenie wychowawcze, czyli popularny zasiłek 500 plus, należy się rodzicom, którzy mieszkają z dzieckiem, opiekują się nim, mają prawda rodzicielskie i pokrywają wydatki związane z jego utrzymaniem. Warunki otrzymania 500 plus po rozwodzie 500 plus są złożone. Jak zdecydował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, nie ma znaczenia jednak, który z rodziców pierwszy złożył wniosek o przyznanie świadczenia.

Przyjrzymy się jednak sprawie od początku. Prezydent Miasta odmówił przyznania świadczenia wychowawczego wnioskodawcy, ponieważ nadrzędnym warunkiem uzyskania 500 plus jest wspólne zamieszkiwanie dziecka z rodzicem, który wystąpił o zasiłek. Według urzędu miasta warunek nie został spełniony w przypadku jednego z rodziców.

Zobacz wideo Niepewna przyszłość 500+? Komentuje K. Gawkowski

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, do którego zgłosił się rodzic, utrzymało w mocy rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta. W uzasadnieniu odwołano się do treści art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i poproszono kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. To miało rozwiązać wątpliwości, czy wnioskodawca faktycznie zamieszkuje z dzieckiem.

Urzędnik dowiedział się, że ojciec nie widział córki od urodzenia. Na dodatek dziecko urodziło się już po jego rozwodzie z żoną. Nigdy nie starał się utrzymywać kontaktu, a małoletnia mieszka z matką, która sprawuje nad nią pełną opiekę.

500 plus a rozwód. Uzasadnienie sądu

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Sędzia przychylił się do decyzji urzędników i potwierdził, że wnioskodawca nie jest osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia wychowawczego, bo nie mieszka i nie opiekuje się córką.

Sąd w uzasadnieniu podał art. 4 ust. 1 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:

celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych

Dodatkowo przywołał także art. 4 ust. 2. pkt. 1:

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca

oraz art. 5 ust. 2a:

Rodzicom rozwiedzionym świadczenie takie może przysługiwać tylko wtedy, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach

500 plus a rozwód. Do kogo trafią pieniądze?

500 plus przysługuje więc tylko tym rodzicom, którzy sprawują władze rodzicielską. Koniecznym warunkiem jest wspólne mieszkanie, opieka nad dzieckiem i pokrywanie wszelkich wydatków związanych z wychowaniem i utrzymaniem dziecka.

Pełną treść wyroku można przeczytać TU.