500 plus a rozwód. Sąd nie przyznał ojcu świadczenia. Dlaczego?

Świadczenie wychowawcze po rozwodzie przysługuje tylko tym, którzy sprawują władze rodzicielską, mieszkają z dzieckiem, opiekują się nim, pokrywają wydatki związane z jego utrzymaniem i wychowaniem. Decyzję odmowną o przyznanie 500 plus po rozwodzie dostał jeden z rodziców z województwa lubelskiego. Dlaczego?

500 plus a rozwód. Ojciec z województwa lubelskiego nie dostał świadczenia

Świadczenie wychowawcze, czyli popularny zasiłek 500 plus, należy się rodzicom, którzy mieszkają z dzieckiem, opiekują się nim, mają prawda rodzicielskie i pokrywają wydatki związane z jego utrzymaniem. Warunki otrzymania 500 plus po rozwodzie 500 plus są złożone. Jak zdecydował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, nie ma znaczenia jednak, który z rodziców pierwszy złożył wniosek o przyznanie świadczenia.

Przyjrzymy się jednak sprawie od początku. Prezydent Miasta odmówił przyznania świadczenia wychowawczego wnioskodawcy, ponieważ nadrzędnym warunkiem uzyskania 500 plus jest wspólne zamieszkiwanie dziecka z rodzicem, który wystąpił o zasiłek. Według urzędu miasta warunek nie został spełniony w przypadku jednego z rodziców.

Zobacz wideo Niepewna przyszłość 500+? Komentuje K. Gawkowski

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, do którego zgłosił się rodzic, utrzymało w mocy rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta. W uzasadnieniu odwołano się do treści art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i poproszono kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. To miało rozwiązać wątpliwości, czy wnioskodawca faktycznie zamieszkuje z dzieckiem.

Urzędnik dowiedział się, że ojciec nie widział córki od urodzenia. Na dodatek dziecko urodziło się już po jego rozwodzie z żoną. Nigdy nie starał się utrzymywać kontaktu, a małoletnia mieszka z matką, która sprawuje nad nią pełną opiekę.

500 plus a rozwód. Uzasadnienie sądu

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Sędzia przychylił się do decyzji urzędników i potwierdził, że wnioskodawca nie jest osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia wychowawczego, bo nie mieszka i nie opiekuje się córką.

Sąd w uzasadnieniu podał art. 4 ust. 1 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:

celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych

Dodatkowo przywołał także art. 4 ust. 2. pkt. 1:

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca

oraz art. 5 ust. 2a:

Rodzicom rozwiedzionym świadczenie takie może przysługiwać tylko wtedy, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach

500 plus a rozwód. Do kogo trafią pieniądze?

500 plus przysługuje więc tylko tym rodzicom, którzy sprawują władze rodzicielską. Koniecznym warunkiem jest wspólne mieszkanie, opieka nad dzieckiem i pokrywanie wszelkich wydatków związanych z wychowaniem i utrzymaniem dziecka.

Pełną treść wyroku można przeczytać TU.

Więcej o: