Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia. Komu się należy?

Zasiłek chorobowy przysługuje nawet po ustaniu zatrudnienia. Niestety nie dotyczy wszystkich pracowników. Tylko w ściśle określonych warunkach możemy starać się o wypłacenie przez ZUS zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia. Jakie wytyczne należy spełnić?

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia – warunki

Warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia są ściśle określone w prawie. Na stronie ZUS-u możemy przeczytać, kto nabywa praw do wypłaty świadczenia. Są to osoby, u których niezdolność do pracy powstanie podczas zatrudnienia i trwa nadal po ustaniu stosunku pracy oraz niezdolność do pracy powstanie po ustaniu stosunku pracy.

Reguluje to art. 7:

Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłek chorobowy przysługuje osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli choroba trwała nieprzerwanie co najmniej 30 dni i powstawała: nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu do ubezpieczenia chorobowego; nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Zasiłek chorobowy ZUS a zwolnienia lekarskie

Co ważne, nie trzeba dostarczyć jednego zwolnienia lekarskiego wystawionego na okres co najmniej 30 dni. Dlaczego? Przyczyna niezdolności do pracy może być spowodowana różnymi chorobami, może być więc wykazywana na kilku zaświadczeniach ZUS ZLA. Istotny jest brak przerwy między kolejnymi zwolnieniami. Tylko wtedy warunek ciągłości zwolnienia lekarskiego jest spełniony.

Zobacz wideo Dlaczego zwolnienia z ZUS nie obejmą dużych firm?

ZUS zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia – czas trwania

Zasiłek chorobowy trwa maksymalnie  182 dni. W przypadku gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w okresie ciąży - 270 dni.  Po tym czasie można ubiegać się o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.

Wniosek o zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

Wniosek o zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia należy złożyć wraz z odpowiednimi dokumentami w oddziale ZUS właściwym dla naszego miejsca zamieszkania. O zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia musimy wnioskować. ZUS nie wypłaci go po prostu.

Dokumenty, które należy złożyć do placówki ZUS to:

  • wniosek o zasiłek chorobowy na druku ZAS-53 lub wniosek w innej formie który powinien zawierać imię i nazwisko, adres, okres niezdolności do pracy, jeśli pracownik ma dane – to także serię i numer wystawionego zaświadczenia lekarskiego, informację, jeśli Twoja niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, wypadkiem przy pracy albo choroba zawodową oraz wskazanie, czy okres tej niezdolności przypada w czasie ubezpieczenia, czy po jego ustaniu),
  • wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA – jeśli otrzymano go od lekarza.

Komu zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia nie przysługuje?

Zgodnie z art. 13 ZUS nie będzie wypłacał zasiłku chorobowego osobie, która:

 ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby, nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia z powodu nieprzepracowania wymaganego okresu (w przypadku pracowników 30 dni), jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego, świadczenia kompensacyjnego, podlega obowiązkowo ubezpieczeniu w KRUS.
Więcej o: