Zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem do lat 12

Zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem do lat 12 był miał być rozwiązaniem zawartym w specustawie przyjętej w ramach działań związanych ze stanem epidemii w Polsce. Tak się jednak nie stało. Co nam zatem przysługuje, kiedy mamy dziecko starsze niż 8 lat?

Opieka nad dzieckiem do lat 12 - kto może skorzystać z wolnego na tę okoliczność?

Ponieważ specustawa spowodowana epidemią koronawirusa nie wprowadziła zmian w tym zakresie i objęła tylko kwestię opieki nad dzieckiem do lat 8,  nadal obowiązują dotychczasowe przepisy. Opieka nad dzieckiem do lat 12 przysługuje rodzicom w wymiarze 2 dni lub 16 godzin. W myśl przepisów Kodeksu pracy, rodzice zdrowych dzieci, mogą skorzystać z tego rozwiązania w zakresie opieki nad swoimi pociechami do ukończenia przez nich 14 roku życia.

Warto jednak pamiętać, iż dotyczy to opiekunów zatrudnionych na umowę o pracę - zarówno na pełny etat, jak i pracujących w niepełnym wymiarze. Tego rodzaju wolne dni przysługują bez względu na liczbę posiadanych potomków. Oznacza to zatem, że bez względu na to czy nasze dziecko jest jedynakiem, czy też posiada np. troje rodzeństwa, rodzic może wykorzystać tego rodzaju wolne wyłącznie w wymiarze 2 dni lub 16 godzin. Istnieje oczywiście ewentualność skorzystania z obu dni naraz - jeden po drugim lub najpierw z jednego, a za jakiś czas z następnego dnia. Podobnie rzecz się ma w sytuacji rozbicia godzinowego powyższego czasu: 16 godzin od razu lub w podziale na odpowiednie dni, w których będziemy potrzebowali wykorzystać odpowiednią ich ilość.

Opieka nad dzieckiem do lat 12. Jak wygląda wniosek?

Opieka nad dzieckiem to wolne udzielane na wniosek, który należy złożyć do pracodawcy. Większość zakładów pracy posiada opracowane wnioski w tym zakresie, nie ma jednak takiego wymogu. Ważne zatem, aby nasze pismo dotyczące udzielenia wolnego na okoliczność opieki nad dzieckiem zawierało:

 • datę i miejscowość
 • imię, nazwisko oraz adres wnioskodawcy
 • prośbę podpartą konkretną podstawa prawną  (tutaj art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ) o udzielenie zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze (dniowym lub godzinowym - w zależności od tego, na co się zdecydujemy) ze wskazaniem konkretnego roku kalendarzowego, w jakim korzystamy z tej możliwości
 • własnoręczny podpis wnioskodawcy.
Zobacz wideo Rodzicu, zobacz co ci przysługuje

Zasiłek opiekuńczy na dziecko do 12 lat

Zasiłek opiekuńczy na dziecko do lat 12 to wstępny pomysł, jaki miał zostać zawarty w Ustawie    z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ostatecznie jednak, tego rodzaju świadczenie przysługuje tylko rodzicowi lub opiekunowi dziecka do 8 roku życia. Ne można się zatem ubiegać o taką pomoc w zakresie starszych dzieci w ramach tego rozwiązania. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją rozwiązania, które przewidują przyznanie zasiłku na dziecko do 12 lat. Kiedy takie jest zatem możliwe? 

 • jeśli nie możesz pracować, ponieważ opiekujesz się dzieckiem niepełnosprawnym, które ma mniej niż 18 lat
 • jeśli twój małżonek lub rodzic dziecka, który sprawował dotychczas opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym do 18 roku życia, zachorował lub przebywa w szpitalu
 • musisz opiekować się chorym dzieckiem do lat 14, w tym także dzieckiem niepełnosprawnym w tym wieku

Informacja o wszelkie niezbędnych dokumentach, jakie należy przedłożyć, aby uzyskać tego rodzaju zasiłek znajdują się TUTAJ

Zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem do lat 12.  Jak złożyć wniosek?

Wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A - dostępny TUTAJ oraz odpowiedni dokument potwierdzający konieczność twojej opieki nad dzieckiem (wystarczy jeden z tej listy):

 • zwolnienie lekarskie
 • oświadczenie o zamknięciu żłobka, przedszkola czy szkoły, do której uczęszczało twoje dziecko - jeśli zaistniała taka sytuacja
 • decyzję inspektora sanitarnego - jeżeli istnieje konieczność izolacji dziecka, ze względu na podejrzenie występowania u niego choroby zakaźnej
 • zaświadczenie lekarskie - jeśli twój małżonek lub rodzic dziecka, który dotychczas na stałe opiekował się dzieckiem jest chory lub przebywa w szpitalu
 • w przypadku dziecka niepełnosprawnego - zaświadczenie lekarskie, orzeczenie                    o niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

należy złożyć do:

 • pracodawcy jeśli ten zatrudnia powyżej 20 osób
 • pracodawcy lub do właściwego ZUS-u - jeśli w twoim zakładzie pracy pracuje do 20 osób lub
 • ZUS-u - jeśli prowadzisz własną działalność pozarolniczą.

Właściwa będzie zarówno droga złożenia osobistego, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przy wykorzystaniu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS - w przypadku składania dokumentów bezpośrednio do ZUS, jednak w tym wypadku niezbędnym jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Więcej o: