1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem do 8 lat. Komu przysługuje i jak go otrzymać?

Zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem do 8 lat przysługuje rodzicowi lub opiekunowi, posiadającemu ubezpieczenie chorobowe nie tylko wtedy, kiedy dziecko jest chore. Podpowiadamy, jak złożyć wniosek.

Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem do 8 lat?

Zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem do 8 lat przysługuje wówczas, kiedy nie możesz pracować, bo musisz zostać w domu, aby opiekować się zdrowym dzieckiem, we skazanym wcześniej wieku, ponieważ:

 • z nieprzewidzianych powodów zamknięto żłobek, przedszkole lub szkołę twojej pociechy
 • zachorowała niania twojego dziecka
 • twój małżonek lub rodzic dziecka, który dotychczas się nim zajmował przebywa w szpitalu
 • posiadasz decyzję inspektora sanitarnego, który podejrzewa u twojego malucha zakaźną chorobę.
Zobacz wideo Jakie świadczenia oprócz 500+ są dostępne dla rodziców?

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 8

Wśród dokumentów, jakie trzeba złożyć w tym celu, jest oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 8, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych powodów zamknięcia żłobek, przedszkole lub szkołę twojego podopiecznego. Oprócz tego potrzebne będą:

 • wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A - dostępny TUTAJ 
 • decyzja inspektora sanitarnego - w przypadku potrzeby izolacji twojego dziecka z powodu podejrzenia u niego występowania zakaźnej choroby
 • zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku w przypadku choroby małżonka, który zajmował się dotychczas twoją pociechą (aktualnie może być to zaświadczenie w formie elektronicznej)
 • dokument potwierdzający, że niania twojego dziecka jest chora, np. kserokopia jej zwolnienia lekarskiego  oraz oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 8

Warto przy tej okazji zauważyć, że na mocy Ustawy z dnia  2 marca 2020 r. rodzicom lub opiekunom dzieci do 8 lat, którzy opłacają składki chorobowe, przysługuje także dodatkowy 14-dniowy zasiłek opiekuńczy na wypadek zamknięcia placówek, do których uczęszcza ich dziecko. Wówczas wystarczy wyłącznie złożenie oświadczenia do pracodawcy lub do ZUS-u - jeśli prowadzimy działalność pozarolniczą. 

Jak złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy?

Wniosek o zasiłek opiekuńczy należy złożyć:

 • do pracodawcy - jeśli ten zatrudnia powyżej 20 osób
 • do pracodawcy lub do właściwego ZUS-u- jeśli twój pracodawca zatrudnia do 20 osób
 • do właściwej jednostki ZUS-u- jeśli prowadzisz własna działalność pozarolniczą

Wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami- zależnymi od okoliczności, które spowodowały konieczność twojej opieki nad dzieckiem do 8 lat- możesz złożyć osobiście, wysłać poczta lub zrobić to przez pełnomocnika. Jeśli te kwestię załatwiasz bezpośrednio w ZUS-ie, możesz tego dokonać także za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych  (PUE) ZUS, warunkiem jest jednak posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego i konta na wspomnianej platformie.

Zasiłek opiekuńczy dla dzieci powyżej 8 lat- przez jaki okres przysługuje?

 Z zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem powyżej 8 lat można realizować w następujacych formach:

 • 60 dni w roku kalendarzowym- na opiekę nad chorym dzieckiem do 14 lat, w tym także niepełnosprawnym 
 • 30 dni w roku kalendarzowym- jeśli zajmujesz się chorym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku powyżej 14 lat do 18 roku życia albo również takim dzieckiem w zakresie wiekowym powyżej 8 do 18 lat, jeżeli dotychczas zajmująca się nim osoba z powodu choroby lub pobytu w szpitalu nie może tego robić
 • 14 dni w roku kalendarzowym- dotyczy opieki na dzieckiem, które ukończyło 14 lat lub nad innym chorym członkiem rodziny.