500 plus dla obcokrajowców. Najwięcej uprawnionych wśród obywateli Ukrainy

500 plus mogą otrzymywać także obcokrajowcy. Najliczniejszą grupę uprawnionych do pobierania świadczenia w 2019 roku stanowiły dzieci z Ukrainy.

500 plus dla obcokrajowców

Do otrzymania 500 plus w 2019 roku uprawnionych było 25 739 dzieci obcokrajowców (mających obywatelstwo inne niż polskie), które pochodziły ze 117 państw. Najliczniejszą grupę stanowią dzieci ukraińskiego pochodzenia - prawie 17 tys. (a dokładnie 16 658 dzieci). Na drugim miejscu są dzieci z Białorusi (1689), a na trzecim - te, które posiadają rosyjski paszport (1145). Uwagę przykuwa fakt, że do pobierania świadczenia uprawnione jest jedno dziecko, które ma obywatelstwo watykańskie.

Dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na swoim Twitterze opublikował Rafał Mundry, któremu resort udostępnił informacje.

500 plus dla obcokrajowców. Komu przysługuje świadczenie?

Cudzoziemcy mogą otrzymać 500 plus w określonych sytuacjach. Jak czytamy na stronie Europejskiej Sieci Migracyjnej, przysługuje cudzoziemcom:

  • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  • jeżeli wynika to z wiążących Polskę dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
  • przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, jeżeli zamieszkują w Polsce z członkami rodzin,
  • posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", jeżeli zamieszkują w Polsce z członkami rodzin, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dodaje, że jednym z warunków przyznania świadczenia jest zamieszkiwanie w Polsce wraz z rodziną. Szczegóły przyznawania 500 plus cudzoziemcom opisane są w Ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

500 plus. Co to za świadczenie?

500 plus to potoczne określenie programu "Rodzina 500+", który wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku. Od 1 lipca 2019 świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia. Świadczenie przyznawane jest na okres świadczeniowy, który obecnie trwa. Jeśli chcemy przedłużyć wypłatę 500 plus, musimy złożyć nowy wniosek. Możemy zrobić to stacjonarnie lub elektronicznie. Pieniądze ze świadczenia wychowawczego wypłacane są co miesiąc, aż do ukończenia przez dziecko 18 lat. To 500 zł (kwota netto, jest nieopodatkowana). Od 2019 świadczenie przysługuje na każde dziecko, bez względu na dochody w rodzinie. Przeczytajcie o programie "Rodzina 500 plus": 500 plus 2020. Siedem rzeczy, które należy wiedzieć o świadczeniu wychowawczym

Zobacz wideo Na jakie finansowe wsparcie od państwa mogą liczyć rodzice? To m.in. becikowe, zasiłek rodzinny i ulgi podatkowe. Jednak to nie koniec tej listy.
Więcej o: