1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Alimenty na dziecko. Wyższy próg dochodowy ułatwi pozyskiwanie środków z funduszu alimentacyjnego

Alimenty, które osoby uprawnione do ich otrzymywania pobierają z funduszu alimentacyjnego, wkrótce będą dostępne dla większej grupy osób. Wszystko za sprawą zwiększenia progu dochodowego.

Alimenty na dziecko. Wyższy próg dochodowy

"Dziennik Gazeta Prawna" poinformował, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy, który ma podwyższać kryterium dochodowe uprawniające do wypłat z funduszu alimentacyjnego. Obecnie to 800 zł na członka rodziny, po zmianach byłoby to 1000 zł. Dziennik zauważa, że to ważna informacja dla samotnych rodziców. Jak nieoficjalnie dowiedział "DGP", ma ona obowiązywać od okresu świadczeniowego, który rozpoczyna się 1 października 2020 roku. Obecnie dokument czeka na wpis no wykazu prac legislacyjnych rządu.

Zobacz wideo Na jakie wsparcie od państwa mogą liczyć rodzice, także ci, którzy samotnie wychowują dzieci?

Alimenty z funduszu alimentacyjnego

Jak czytamy na stronie MRPiPS, "świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób spełniających kryteria ustawowe (np. kryterium dochodowe)".

Prawo do świadczenia ustala się na okres świadczeniowy, który trwa od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Świadczenia przysługują osobie uprawnionej:

 • do ukończenia przez nią 18 roku życia,
 • do ukończenia przez nią 25 roku życia, gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej,
 • bezterminowo, gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują w dwóch sytuacjach:

 1. pieniędzy nie otrzyma osoba, która została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
 2. świadczenie nie przysługuje, jeśli zawarło się związek małżeński.

Jeśli osoba uprawniona do otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego marnotrawi wypłacane jej środki, organ właściwy wierzyciela może przekazać należne świadczenia w całości lub w części w formie rzeczowej.

Jaki jest próg dochodowy? Obecnie świadczenia przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł miesięcznie. Kwota świadczenia wypłacanego z funduszu alimentacyjnego nie jest wyższa niż 500 zł miesięcznie.

Więcej na ten temat przeczytacie w naszym tekście: Fundusz alimentacyjny. Kwota, kryterium dochodowe. Co trzeba wiedzieć?

Więcej o: