1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Urlop tacierzyński 2020. Czym się różni od urlopu ojcowskiego i na jakich zasadach jest przyznawany?

Urlop tacierzyński to coś, czego nie znajdziemy w Kodeksie pracy - przynajmniej nie pod tą nazwą. Często urlopem tacierzyńskim nazywa się czas urlopu macierzyńskiego, który wykorzystuje ojciec.

Urlop tacierzyński 2020: wymiar

Urlop macierzyński jest obowiązkowy, przy narodzinach jednego dziecka trwa 20 tygodni i wydłuża się wraz z liczbą dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Mama musi wykorzystać 14 tygodni, nie może z nich zrezygnować. Pozostałe sześć tygodni (przy narodzinach jednego dziecka) - gdy kobieta wraca do pracy - może wykorzystać ubezpieczony ojciec dziecka. Ten czas często nazywamy właśnie urlopem tacierzyńskim.

To, jaki jest wymiar urlopu tacierzyńskiego, zależy od liczby urodzonych dzieci.

 • 20 tygodni - to wymiar urlopu macierzyńskiego w przypadku urodzenia jednego dziecka, mama musi wykorzystać 14 tygodni, zatem ojciec może skorzystać z sześciu,
 • 31 tygodni - to wymiar urlopu macierzyńskiego w przypadku urodzenia dwojga dzieci, mama musi wykorzystać 14 tygodni, zatem ojciec może skorzystać z 17,
 • 33 tygodni - to wymiar urlopu macierzyńskiego w przypadku urodzenia trojga dzieci, mama musi wykorzystać 14 tygodni, zatem ojciec może skorzystać z 19,
 • 35 tygodni - to wymiar urlopu macierzyńskiego w przypadku urodzenia czworga dzieci, mama musi wykorzystać 14 tygodni, zatem ojciec może skorzystać z 21,
 • 37 tygodni - to wymiar urlopu macierzyńskiego w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci, mama musi wykorzystać 14 tygodni, zatem ojciec może skorzystać z 23.

Wymiar zależny jest także od tego, czy kobieta korzystała z części urlopu macierzyńskiego przed porodem (można wtedy wykorzystać nie więcej niż sześć tygodni). Wtedy zmniejsza się liczba tygodni do wykorzystania po porodzie, a co za tym idzie - wymiar tzw. urlopu tacierzyńskiego.

W przypadku, gdy mama posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, musi ona wykorzystać osiem tygodni urlopu, z pozostałej części może zrezygnować na rzecz ojca dziecka.

Urlop tacierzyński: wniosek

Tata, który chce skorzystać z urlopu, musi złożyć wniosek. Zapytaj w dziale kadr, czy twoja firma ma gotowy formularz. To, jak ma wyglądać wniosek i jakie dokumenty należy do niego dołączyć określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków. Wniosek należy złożyć nie krócej niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Pracodawca musi uwzględnić wniosek.

Urlop tacierzyński: kto płaci

Podobnie, jak urlop macierzyński, urlop tacierzyński jest płatny - w czasie jego trwania wypłacany jest zasiłek macierzyński. Warunkiem jest ubezpieczenie chorobowe ojca dziecka.

Z jakich urlopów mogą skorzystać rodzice? Zobaczcie:

Zobacz wideo

Urlop ojcowski a urlop tacierzyński

"Tacierzyńskim" może być też zupełnie inny urlop - urlop ojcowski. Przysługuje on niezależnie od urlopu macierzyńskiego, w stałym wymiarze. To maksymalnie dwa tygodnie, które mogą być wykorzystane jednorazowo lub dwa razu po tygodniu. Z wolnego tata może skorzystać przez 24 miesiące od dnia narodzin dziecka. Na urlop ojcowski tata może iść nawet, jeśli matce dziecka nie przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego - ważne, aby ojciec był zatrudniony. Kto płaci ZUS czy pracodawca?  Pracownikowi na urlopie ojcowskim przysługuje zasiłek macierzyński - sto procent podstawy zasiłku. To, czy zasiłek będzie zapłacony przez pracodawcę czy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zależy od liczby osób zatrudnionych w firmie. Więcej informacji o tym urlopie znajdziecie tutaj: Urlop ojcowski 2020: wniosek, wymiar, komu przysługuje, kto płaci.

Tata może skorzystać także z urlopu rodzicielskiego. O jego zasadach przeczytacie tutaj: Urlop rodzicielski 2020 - wymiar, wniosek, wynagrodzenie.