Urlop tacierzyński 2020. Czym się różni od urlopu ojcowskiego i na jakich zasadach jest przyznawany?

Urlop tacierzyński to coś, czego nie znajdziemy w Kodeksie pracy - przynajmniej nie pod tą nazwą. Często urlopem tacierzyńskim nazywa się czas urlopu macierzyńskiego, który wykorzystuje ojciec.

Urlop tacierzyński 2020: wymiar

Urlop macierzyński jest obowiązkowy, przy narodzinach jednego dziecka trwa 20 tygodni i wydłuża się wraz z liczbą dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Mama musi wykorzystać 14 tygodni, nie może z nich zrezygnować. Pozostałe sześć tygodni (przy narodzinach jednego dziecka) - gdy kobieta wraca do pracy - może wykorzystać ubezpieczony ojciec dziecka. Ten czas często nazywamy właśnie urlopem tacierzyńskim.

To, jaki jest wymiar urlopu tacierzyńskiego, zależy od liczby urodzonych dzieci.

  • 20 tygodni - to wymiar urlopu macierzyńskiego w przypadku urodzenia jednego dziecka, mama musi wykorzystać 14 tygodni, zatem ojciec może skorzystać z sześciu,
  • 31 tygodni - to wymiar urlopu macierzyńskiego w przypadku urodzenia dwojga dzieci, mama musi wykorzystać 14 tygodni, zatem ojciec może skorzystać z 17,
  • 33 tygodni - to wymiar urlopu macierzyńskiego w przypadku urodzenia trojga dzieci, mama musi wykorzystać 14 tygodni, zatem ojciec może skorzystać z 19,
  • 35 tygodni - to wymiar urlopu macierzyńskiego w przypadku urodzenia czworga dzieci, mama musi wykorzystać 14 tygodni, zatem ojciec może skorzystać z 21,
  • 37 tygodni - to wymiar urlopu macierzyńskiego w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci, mama musi wykorzystać 14 tygodni, zatem ojciec może skorzystać z 23.

Wymiar zależny jest także od tego, czy kobieta korzystała z części urlopu macierzyńskiego przed porodem (można wtedy wykorzystać nie więcej niż sześć tygodni). Wtedy zmniejsza się liczba tygodni do wykorzystania po porodzie, a co za tym idzie - wymiar tzw. urlopu tacierzyńskiego.

W przypadku, gdy mama posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, musi ona wykorzystać osiem tygodni urlopu, z pozostałej części może zrezygnować na rzecz ojca dziecka.

Urlop tacierzyński: wniosek

Tata, który chce skorzystać z urlopu, musi złożyć wniosek. Zapytaj w dziale kadr, czy twoja firma ma gotowy formularz. To, jak ma wyglądać wniosek i jakie dokumenty należy do niego dołączyć określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków. Wniosek należy złożyć nie krócej niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Pracodawca musi uwzględnić wniosek.

Urlop tacierzyński: kto płaci

Podobnie, jak urlop macierzyński, urlop tacierzyński jest płatny - w czasie jego trwania wypłacany jest zasiłek macierzyński. Warunkiem jest ubezpieczenie chorobowe ojca dziecka.

Z jakich urlopów mogą skorzystać rodzice? Zobaczcie:

Zobacz wideo

Urlop ojcowski a urlop tacierzyński

"Tacierzyńskim" może być też zupełnie inny urlop - urlop ojcowski. Przysługuje on niezależnie od urlopu macierzyńskiego, w stałym wymiarze. To maksymalnie dwa tygodnie, które mogą być wykorzystane jednorazowo lub dwa razu po tygodniu. Z wolnego tata może skorzystać przez 24 miesiące od dnia narodzin dziecka. Na urlop ojcowski tata może iść nawet, jeśli matce dziecka nie przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego - ważne, aby ojciec był zatrudniony. Kto płaci ZUS czy pracodawca?  Pracownikowi na urlopie ojcowskim przysługuje zasiłek macierzyński - sto procent podstawy zasiłku. To, czy zasiłek będzie zapłacony przez pracodawcę czy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zależy od liczby osób zatrudnionych w firmie. Więcej informacji o tym urlopie znajdziecie tutaj: Urlop ojcowski 2020: wniosek, wymiar, komu przysługuje, kto płaci.

Tata może skorzystać także z urlopu rodzicielskiego. O jego zasadach przeczytacie tutaj: Urlop rodzicielski 2020 - wymiar, wniosek, wynagrodzenie.

Więcej o: