Kosiniakowe 2021. Nie przysługuje ci zasiłek macierzyński? Dzięki temu świadczeniu masz szanse na pieniądze co miesiąc

Kosiniakowe 2021 jest przyznawane na takich samych zasadach jak dotychczas. Można się o nie ubiegać, gdy nie przysługuje zasiłek macierzyński. Jak złożyć wniosek o kosiniakowe?

Kosiniakowe 2021 – co to za świadczenie?

Kobiety, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński, mają szansę na kosiniakowe. Jeśli były zatrudnione na umowach o dzieło czy zlecenie albo są bezrobotne, mogą wystąpić o kosiniakowe 2021.

Zasiłek potocznie określa się mianem kosiniakowego od nazwiska ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, który wprowadził świadczenie w 2016 roku. 

Kosiniakowe 2021 - komu przysługuje?

Kosiniakowe 2021 przysługuje:

 • osobom bezrobotnym (również te, które nie są zarejestrowane w urzędzie pracy),
 • studentom
 • osobom zatrudnione na umowie zlecenia lub o dzieło, jeśli nie odprowadzają składek chorobowych.

Z kosiniakowego mogą skorzystać:

 • matka dziecka,
 • ojciec dziecka (tylko w określonych przypadkach, choćby śmierci matki lub gdy matka skróci okres pobierania kosiniakowego po korzystaniu z niego przez minimum 14 tygodni od dnia porodu),
 • opiekun faktyczny dziecka, który złożył wniosek o przysposobienie dziecka,
 • rodzina zastępcza niezawodowa,
 • osoba, która przysposobiła dziecko. 

Kosiniakowe 2021 – ile wynosi?

Wysokość kosiniakowego jest stała od lat. Wynosi ono 1000 złotych co miesiąc. Jest to kwota netto, nie jest opodatkowana. Kosiniakowe jest stałe, niezależne od dochodów. Jest ono wypłacane w zależności od liczby dzieci:

 • 1 dziecko – kosiniakowe przysługuje przez 52 tygodnie,
 • 2 dzieci – kosiniakowe przysługuje przez 65 tygodni,
 • 3 dzieci – kosiniakowe przysługuje przez 67 tygodni,
 • 4 dzieci – kosiniakowe przysługuje przez 69 tygodni,
 • 5 dzieci – kosiniakowe przysługuje przez 71 tygodni.
Zobacz wideo Czy waloryzacja 500 plus jest możliwa?

Kosiniakowe 2021 – wniosek

Jak i gdzie złożyć wniosek o kosiniakowe?

Aby otrzymywać kosiniakowe, należy złożyć wniosek. Należy to zrobić w okresie trzech miesięcy od porodu lub miesiąca od dnia przysposobienia lub przejęcia opieki nad dzieckiem. Wniosek o kosinikowe składa się w urzędzie miasta lub gminy lub w miejskim ośrodku pomocy społecznej.

Wniosek o kosiniakowe można złożyć także online. W tym celu należy skorzystać z portalu emp@tia. Koniecznym jest jednak posiadanie profilu zaufanego.

Więcej o: