Mama pracująca w 2021 roku. Prawa, świadczenia, urlopy. Na co może liczyć mama?

Urlop macierzyński to czas pełen wyzwań. Kobieta nie powinna w tym czasie myśleć o pracy. Dlatego warto zapoznać się ze wszystkimi prawami mamy pracującej w 2021 roku. Na jakie świadczenia może liczyć młoda mama? Jakie urlopy przysługują mamie? Sprawdzamy, co zmieniło się w 2021 roku.

Mama pracująca 2021. Urlopy

Potocznie mówi się o urlopie macierzyńskim, który przysługuje wszystkim młodym mamom. Jednak urlop macierzyński to tylko potoczna nazwa. Kobiecie przysługują oprócz tego: urlop rodzicielski i wychowawczy. Mama nie może zostać w tym czasie zwolniona. Wyjątkową sytuacją jest tylko ta, w której zakład pracy zostaje zlikwidowany. Ile trwają poszczególne urlopy?

  • Urlop macierzyński. Jego długość jest zależna od liczby urodzonych dzieci podczas jednego porodu. W przypadku jednego dziecka trwa 20 tygodni. Choć jest liczonych od dnia porodu, można zacząć korzystać z niego jeszcze przed przewidywanym terminem rozwiązania. Ale nie może to być wcześniej niż sześć tygodni przed porodem. Większa liczba dzieci, przy jednym porodzie, uprawnia do dłuższego urlopu macierzyńskiego. W trakcie urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński. Jego wysokość zależy z jednej strony od wysokości wynagrodzenia mamy oraz od tego, który wariant wypłaty wybrała (100 procent lub 80 procent). W przypadku kobiet, które prowadzącą działalność gospodarczą lub są zatrudnione na umowę zlecenie i podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, także przysługuje zasiłek macierzyński i chorobowy.
  • Urlop rodzicielski. Mama pracująca na etacie może skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Zazwyczaj kobiety przechodzą na urlop rodzicielski po urlopie macierzyńskim w wymiarze 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka lub więcej, gdy kobieta urodziła dwoje lub więcej dzieci. Co ważne, z urlopu rodzicielskiego pracująca mama może skorzystać jednorazowo lub w częściach.
  • Urlop wychowawczy przysługuje mamie, która ma co najmniej sześciomiesięczny staż pracy. Wynosi do 36 miesięcy. Urlop wychowawczy jest przyznawany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy sześć lat.

Ponadto kobieta zatrudniona na etacie może wykorzystać dni tak zwanej opieki na dziecko. Są to dwa dni lub 16 godzin w każdym roku kalendarzowym. Przysługuję do ukończenia przez dziecko 14 lat.

Mama pracująca 2021. Przerwa na karmienie

Każdej kobiecie, która karmi piersią dziecko, przysługują przerwy na karmienie. Ich liczba jest związana  liczbą karmionych dzieci oraz liczną godzin, które danego dnia matka musi spędzić w pracy.

Mama pracująca 2021. Opieka medyczna

Nawet w przypadku gdy kobiet nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego, jest chroniona przez ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej. Do bezpłatnej opieki medycznej mają prawo ciężarne i matki w połogu.

Zobacz wideo Kiedy i gdzie składać wniosek o 300+?

Mama pracująca 2021. Świadczenia

Mamie pracującej przysługują rozmaite świadczenia. Są to między innymi:

  • Program Rodzina 500 plus;
  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe);
  •  świadczenie rodzicielskie wynoszące 1000 zł miesięcznie przez rok od urodzenia dziecka;
  • zasiłek rodzinny;
  • Program Dobry Start;
  • Fundusz alimentacyjny;
  • Mama 4+.

O świadczeniach dla młodych mam przeczytasz TU.

Więcej o: