1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Umowa na zastępstwo a ciąża. Czy młodej mamie przysługuje urlop macierzyński?

Umowa na zastępstwo a ciąża to zagadnienie, które budzi wiele pytań. Przyszłe mamy zatrudnione na czas określony, czyli w związku z zastępstwem nieobecnego pracownika etatowego, także mają wiele praw. Co o umowie na zastępstwo a ciąży mówi Kodeks pracy?

Umowa na zastępstwo a ciąża – zmiany w przepisach od 2016 roku

Najwięcej pytań w sprawie umowy na zastępstwo w przypadku zajścia w ciążę dotyczy kwestii przedłużenia umowy do dnia porodu. Warto wiedzieć, że od 2016 roku umowa na zastępstwo nie jest już oddzielnie omawiana w przepisach Kodeksu pracy. Prawnie jest postrzegana jako rodzaj umowy o pracę na czas określony. A to bywa problematyczne i budzi wątpliwości. W ciąży kobieta nabiera różnych praw i przywilejów, więc jej umowa na zastępstwo różni się od tej na czas określony w różnych aspektach.

Umowa na zastępstwo a ciąża – ogólne przepisy

Umowa o pracę na zastępstwo to umowa terminowa. Ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy:

 • do pracy wraca osoba zastępowana. Jeśli w umowie brak zapisu o tym, jak długo ma trwać zastępstwo, rozwiązanie stosunku pracy następuje z dniem powrotu osoby zastępowanej;
 • ustaje stosunek pracy zastępowanej osoby;
 • usprawiedliwiona nieobecność pracownika stała się nieobecnością nieusprawiedliwioną.

Zmiany wprowadzone w lutym 2016 roku mówią też o tym, że umowa na zastępstwo nie może być rozwiązana z zaledwie 3-dniowym wypowiedzeniem. Czas rozwiązania umowy wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony mniej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony minimum 6 miesięcy;
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony minimum 3 lata.

Umowa na zastępstwo a ciąża - co trzeba wiedzieć?

Artykuł 177 Kodeksu pracy § 3 podaje:

Umowa o pracę na czas określony, która rozwiązałyby się po upływie trzeciego miesiąca ciąży, automatycznie jest przedłużana do dnia porodu.

§31 doprecyzowuje:

Zasada nie dotyczy umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Należy to interpretować następująco - umowa na zastępstwo, mimo że jest umową na czas określony, nie ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Zobacz wideo Koronawirus jest groźny dla kobiet w ciąży? Epidemiolog odpowiada

Umowa na zastępstwo a ciąża – co z urlopem i zasiłkiem macierzyńskim?

Umowa na zastępstwo nie przedłuża się do dnia porodu. Jeżeli kobieta w dniu porodu nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu, po ustaniu zatrudnienia nie przysługuje jej więc zasiłek macierzyński.

Ale kobieta, która nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego, ma prawo do świadczenia rodzinnego. Kosiniakowe – bo tak nazywana jest ta zapomoga -  jest wypłacana co miesiąc przez rok w kwocie 1000 zł netto miesięcznie.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Umowa na zastępstwo a ciąża - co warto wiedzieć?