Umowa na zastępstwo a ciąża. Czy młodej mamie przysługuje urlop macierzyński?

Umowa na zastępstwo a ciąża to zagadnienie, które budzi wiele pytań. Przyszłe mamy zatrudnione na czas określony, czyli w związku z zastępstwem nieobecnego pracownika etatowego, także mają wiele praw. Co o umowie na zastępstwo a ciąży mówi Kodeks pracy?

Umowa na zastępstwo a ciąża – zmiany w przepisach od 2016 roku

Najwięcej pytań w sprawie umowy na zastępstwo w przypadku zajścia w ciążę dotyczy kwestii przedłużenia umowy do dnia porodu. Warto wiedzieć, że od 2016 roku umowa na zastępstwo nie jest już oddzielnie omawiana w przepisach Kodeksu pracy. Prawnie jest postrzegana jako rodzaj umowy o pracę na czas określony. A to bywa problematyczne i budzi wątpliwości. W ciąży kobieta nabiera różnych praw i przywilejów, więc jej umowa na zastępstwo różni się od tej na czas określony w różnych aspektach.

Umowa na zastępstwo a ciąża – ogólne przepisy

Umowa o pracę na zastępstwo to umowa terminowa. Ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy:

  • do pracy wraca osoba zastępowana. Jeśli w umowie brak zapisu o tym, jak długo ma trwać zastępstwo, rozwiązanie stosunku pracy następuje z dniem powrotu osoby zastępowanej;
  • ustaje stosunek pracy zastępowanej osoby;
  • usprawiedliwiona nieobecność pracownika stała się nieobecnością nieusprawiedliwioną.

Zmiany wprowadzone w lutym 2016 roku mówią też o tym, że umowa na zastępstwo nie może być rozwiązana z zaledwie 3-dniowym wypowiedzeniem. Czas rozwiązania umowy wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony mniej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony minimum 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony minimum 3 lata.

Umowa na zastępstwo a ciąża - co trzeba wiedzieć?

Artykuł 177 Kodeksu pracy § 3 podaje:

Umowa o pracę na czas określony, która rozwiązałyby się po upływie trzeciego miesiąca ciąży, automatycznie jest przedłużana do dnia porodu.

§31 doprecyzowuje:

Zasada nie dotyczy umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Należy to interpretować następująco - umowa na zastępstwo, mimo że jest umową na czas określony, nie ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Zobacz wideo Koronawirus jest groźny dla kobiet w ciąży? Epidemiolog odpowiada

Umowa na zastępstwo a ciąża – co z urlopem i zasiłkiem macierzyńskim?

Umowa na zastępstwo nie przedłuża się do dnia porodu. Jeżeli kobieta w dniu porodu nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu, po ustaniu zatrudnienia nie przysługuje jej więc zasiłek macierzyński.

Ale kobieta, która nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego, ma prawo do świadczenia rodzinnego. Kosiniakowe – bo tak nazywana jest ta zapomoga -  jest wypłacana co miesiąc przez rok w kwocie 1000 zł netto miesięcznie.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Umowa na zastępstwo a ciąża - co warto wiedzieć?

Więcej o: