1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Świadczenie postojowe a urlop macierzyński. Wprowadzono nowe przepisy. Mamy mają prawo?

Spadek przychodów lub ich brak osobom prowadzącym działalność gospodarczą rekompensuje świadczenie postojowe. Tarcza 4.0 wprowadziła zmiany w świadczeniu. Czego one dotyczą? Kto może składać wniosek o świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe ZUS – wysokość świadczenia  

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami świadczenie postojowe należy się osobom samozatrudnionym oraz tym na umowach cywilnoprawnych. Wynosi 1300 zł lub 2080 zł i ma zrekompensować utratę przychodów.

Na stronie gov.pl czytamy:

Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł otrzymasz jeśli:

 • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. i nie zawiesiłeś działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym.
 • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r.
 • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł otrzymasz, jeśli:

 • Rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.
 • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
Zobacz wideo Urlopy dla rodziców - co oferuje państwo?

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą – zmiany

Tarcza 4.0 wprowadziła kilka zmian w przepisach. Różni się nawet sposób składania wniosku o świadczenie postojowe. Pismo można było składać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Obecnie obowiązuje tylko ten drugi sposób. Zapis w ustawie tłumaczy to następująco:

Ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu się spowodowane stanem epidemii proponuje się wprowadzenie możliwości składania wniosków wyłącznie w formie elektronicznej. (…) W przypadku wniosków o świadczenie postojowe, które wpłynęły do ZUS z kanału PUE, ponad 80 proc. świadczeń zostało przygotowanych do automatycznej wypłaty bez potrzeby angażowania pracowników ZUS. W przypadku wniosków złożonych w formie papierowej ponad 50 proc. wymagało obsługi ręcznej i przeprowadzenia dodatkowego postępowania z udziałem wnioskodawcy. Dlatego też w celu sprawnej obsługi wniosków klientów proponuje się wprowadzenie pełnej elektronizacji składania wniosków.

Zmiana w świadczeniu postojowym dotyczy także spadku przychodów przy równoczesnym zbiegu tytułów do ubezpieczenia. Osoby, które na umowie o prace (w niskim wymiarze) prowadzą działalność gospodarczą i są ubezpieczone w dwóch miejscach, mają mieć prawo do świadczenia postojowego.

Świadczenie postojowe a 

urlop macierzyński

Świadczenie postojowe nie przysługuje matkom przebywającym na urlopie macierzyńskim i prowadzącym działalność gospodarczą, w której nastąpił znaczny spadek przychodów. Zgodnie z przepisami pobieranie zasiłku macierzyńskiego i świadczenia postojowego się wzajemnie wykluczają.

ZUS tak tłumaczy to na swojej stronie:

Jednym z warunków, jakie należy spełnić by otrzymać świadczenie postojowe jest brak ustalonego innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Świadczenie postojowe w tym przypadku zostaje wykluczone, bowiem matka na samozatrudnieniu po urodzeniu dziecka automatycznie nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego i tym samym zaczyna odprowadzać do ZUS wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne.